rulet sayi tahmini bahis siteleri

Terörü, terörizmi ve terör faaliyetlerini Allah yasaklar.

19 Ekim 2011, Ayetlerle Düşünmek, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

Terörü, terörizmi ve terör faaliyetlerini Allah yasaklar.

 

Allah Kur’an’ında terör ile fesadı eş değerde tutmuştur.

Karşılıklı meşru bir şekilde alınan savaş dışında, bir şekilde insanların canına kıymayı hoş karşılamaz. Bunu ister Filistinliler, İsraillilere karşı yapsın, yani; canlı bomba şeklinde masum insanların ortasında patlatsınlar kendilerini, isterse hangi terör örgütü yaparsa yapsın; yani adlarının başında ister İslâm olsun ister olmasın değişmez; bu Kur’an’da yasaklanmıştır.

Allah; kesinlikle anlaşmazlıkların hukuk merciinde aranmasını ister. Teröristlere teslim ol çağrısı yapılır, eğer silah ile karşılık verirlerse aynıyla muamele edilir. Yakalandıklarında ise yargıya teslim edilirler.

Bu aynı zamanda bizim ülkemizde ve başka ülkelerde de böyle olmalıdır, diye düşünüyoruz.

Konuyla ilgili ayetler şöyledir:

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

«74. Âd’dan sonra,

sizi halifeler (onların yerine geçenler) yaptığını hatırlayın.

Sizi yeryüzünde yerleştirdi;

onun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz

ve

dağlardan evler yontuyorsunuz.

Allah’ın nimetlerini hatırlayın da,

yeryüzünde bozguncular olarak fesat/terör çıkarmayın.”» [ARAF SURESİ’nden]

 

«85. KARDEŞLERİ ŞUAYB’I da Medyen’e gönderdik.

“Ey kavmim!” dedi:

“Allah’a kul olun/ibadet edin.

Sizin için O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur.

Doğrusu size Rabbinizden açık bir delil geldi.

Ölçüyü ve tartıyı tam yapın;

insanların eşyasını (alırken) değerinden düşüğe almayın

ve

ıslahından sonra yeryüzünde fesat/terör çıkarmayın.

Eğer inananlar iseniz, sizin için böylesi daha hayırlıdır.» [ARAF SURESİ’nden]

 

«176.EYKE HALKI da gönderilen elçileri yalanladılar.

177.Hani Şuayb onlara demişti: “Korkup sakınmaz mısınız?

178. Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

179.Allah’tan korkun ve bana itaat edin!

180.Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum.

Benim ücretim âlemlerin Rabbine aittir.

181.Ölçüyü tam yapın ve sakın eksiltenlerden olmayın.

182.Dosdoğru ölçü ile tartın!

183.Kimsenin hakkını yemeyin. Fesat (terör/çete) oluşturmayın!

184. Sizi ve evvelki nesilleri yaratandan sakının.”» [ŞUARA SURESİ’nden]

 

«45. ANT OLSUN kardeşleri Salih’i de Semud (kavmine):

“Allah’a kulluk edin” diye gönderdik.

Bir de baktık ki onlar birbirleriyle çekişen iki grup oluvermişler!

46. “Ey kavmim!” dedi.

“Niçin iyilikten önce kötülüğe acele ediyorsunuz?

Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi?

Belki merhamet olunursunuz.”

47. Dediler ki:

“Senin ve seninle beraber bulunan kimselerin yüzünden

uğursuzluğa uğradık.”

Dedi ki:

“Sizin uğursuzluk sandığınız belâlar Allah’tan gelmektedir.

Aksine siz yapageldiğiniz kötülüklerin karşılığı verilen

bir topluluksunuz.”

48. Şehrin içinde dokuzlu bir çete/terör örgütü vardı;

yeryüzünde terör yapıyorlar ve düzen bırakmıyorlardı.

49. Allah’a ant içerek dediler ki:

“Ona ve ailesine gece baskını düzenleyelim sonra da velisine;

ailesinin yok oluşuna şahit olmadığımızı söyleriz.

Kesinlikle biz doğru söyleyenleriz deriz.”

50. Bir tuzak kurdular.

Oysa Biz de onlar farkında olmadan bir plan yaptık!

51. Tuzaklarının sonucu bak nasıl oldu?

Şüphesiz Biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik!

52. İşte şunlar onların evleridir!

Hainlikleri yüzünden çökmüş, ıssız…

Bilen bir kavim için bu olayda şüphesiz bir ibret vardır.

53. İman edenleri

ve korunup sakınıyor olanları kurtardık.» [NEML SURESİ’nden]

 

«116.FAKAT, NE YAZIK Kİ;

sizden önceki nesillerden arta kalan akıllı/erdemli kimselerin,

yeryüzünde zulmü/terörü engellemeleri gerekmez miydi?

Onlardan kurtardığımız bazı kimseler bunu yaptı.

Ve o zulmeden kimseler ise;

kendilerine verilen nimetin/refahın peşine düşüp azdılar,

suç işlemeye devam ettiler.

117. Rabbin, o ülkeleri haksız yere helâk edecek değildi;

yöre halkı ıslah edici olsaydı!..

118.Rabbin dileseydi bütün insanlığı tek bir toplum yapardı;

fakat (O, yollarını seçmekte kendilerini özgür bıraktı);

onlar birbirine zıt yollara devam ediyorlar.

119.Rabbinin rahmet ettiği Rasûller hariç!

Zaten onları bunun için yaratmıştır…

Rabbinin (özgür iradeleri ile hak eden için):

“Andolsun cehennemi,

cinlerden

ve

insanlardan (suçlularla) doldururum” sözü mutlaka geçerlidir.» [HUD SURESİ’nden]

 

«40. KÖTÜLÜK YAPAN bir kişiye/bir kötülüğün cezası,

aynıyla karşılık vermektir

(ki onu, o da tatsın ve bir daha yapmasın).

Fakat kim affeder ve ıslahı/sulhu/barışı esas alırsa,

onun mükâfatı Allah’a aittir.

Şüphesiz O, zalimleri hiç sevmez!

41. Kim zulme uğramasının ardından kendini savunursa;

artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur.

42. (Aleyhlerine) yol aranacak olanlar şu kişilerdir ki;

insanlara zulmederler

ve

yeryüzünde terör saldırılarında bulunurlar!

İşte böyleleri için, çok acıklı bir azap vardır!

43. Kim de sabreder ve bağışlarsa;

şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.» [ŞURA SURESİ’nden]

 

«41. KARADA ve denizde,

insanların elleriyle yaptıkları yüzünden fesat/terör çıktı!

Allah onlara yaptıklarının bir kısmını(n karşılığını) tattırır.

Umulur ki onlar, (hür iradeleri ile) doğruya dönerler.» [RUM SURESİ’nden]

«11. Onlara:

“Yeryüzünde fesat/terör çıkarmayın” denildiği zaman;

“Bizler ancak ıslah edicileriz/düzelticileriz” derler.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar