rulet sayi tahmini bahis siteleri

Takvâ sahibi olmak: Allah’tan gereği gibi korkmaktır.

04 Temmuz 2011, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

Allah’ın adıyla mealen;

 

«102. EY İMAN EDENLER!
Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa,
öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.
103. Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.
Parçalanıp bölünmeyin.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de
O, kalplerinizi birleştirmişti.
İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de
O sizi oradan kurtarmıştı.
İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki,
doğru yola eresiniz.
104. Sizden (insanlardan) hayra çağıran,
iyiliği emreden
ve
kötülükten men eden merkezde bir topluluk bulunsun.
İşte kurtuluşa erenler onlardır.» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

«16. OHALDE,
gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının.
Dinleyin,
itaat edin,
kendi iyiliğiniz için (Allah’ın tavsiye ettiği şekilde) harcayın.
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa
işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
17. Eğer siz Allah’a,
güzel bir borç (Allah’ın belirttiği işlere) verirseniz;
Allah onu size,
kat kat öder
ve
sizi bağışlar.
Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir.
18. O, gaybı da görünen âlemi de bilendir,
mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verir.» [TEGABUN SURESİ’nden]

«70. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının
ve doğru söz söyleyin (ki;)
71. Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse,
muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.» [AHZAB SURESİ’nden]

«2. (…) Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa
Allah ona bir çıkış yolu açar.
3. Onu beklemediği yerden ödüllendirir.
Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter.
Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir.
Allah herşeye bir ölçü koymuştur.» [TALAK SURESİ’nden]

«29. EY İMAN EDENLER!
Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız;
O size, iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış(ı/furkanı) verir
ve
sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar.
Allah büyük lütuf sahibidir.» [ENFAL SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar