rulet sayi tahmini bahis siteleri

Sünnet Araştırmaları (Bilgi olarak)

11 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »

 

SÜNNET ARAŞTIRMALARI (BİLGİ OLARAK)

 

a) Sünnet’in Konusu: Son Resul Hz. Muhammed’in (SAV: Allah Selâmlarımızı iletsin)
Allah’ın Resulü olarak yaptığı davranışlar, konuştuğu sözler, verdiği olurlardır.

 

b) Araştırılacak Eserlerden Örnekler:

01- Muhammed Hamidullah’ın hazırladığı “İslam Peygamberi” Hayatı (2 Cilt).
02- Osman Keskioğlu, A. Himmet Berki’nin hazırladığı, Peygamberimizin Hayatı kitabı.
03- Fıkhu’s-Siyre, Muhammed Gazali.
04- İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed.
05- Diy.Başk.Yy. İrfan Yücel, Siyer.
06- İmam Malik, Hicri 179, el-Muvatta.
07- İmam Hanbel, Hicri 241, el-Müsned.
08- Darimi, Hicri 255, el-Müsned
09- Buhari, Hicri 256, Sahih.
10- Müslim, Hicri 261, Sahih.
11- Ebu Davud, H: 275, es-Sünen.
12- İbn-i Mace, H: 275, es-Sünen.
13- Tirmizi, H: 279, es-Sünen.
14- Nesei, H: 303, es-Sünen.
15- Dare Kutni, H: 385, es-Sünen.
16- Küleyni, H: 4. asır, el-Kafi (17 Cilt)
17- el-Kumni, H: 4. asır. Me.Le.Y.F
18- Cafer Tusi, H: 4. asır Et.Teh.El.İst.
19- Beyhaki, H: 485, es-Sünen.
20- Mülteka, (Hanefi İlmihali).

(Hicri tarihler, eseri hazırlayanların ölüm tarihlerini gösterir.)

 

c) Sünnet’i Tesbit Metodu

1- Resul’ün doğumundan vefatına kadar olan hayatı için
önce 63 adet boş kağıt dizesi hazırlamak, kağıtların üstüne her
yılı sıra ile yazmak.

2- Her yıl için tarih kitaplarında yazılı olan bilgileri kağıdın
üst tarafına yazmak. Uzun olayların genel karakteristiğini
yazarak bu konu ile ilgili kitabın sahife numarasını belirtmek.

3- Tarihi bilgilerin altına bu bilgiler ile ilgili olan ve hadis
rivayet kitaplarında yazılı olan hadis rivayetlerini yazmak.

4- Kur’an’ın nüzul sırasına göre, hadis rivayetlerinin hangi
ayetler ile bağlantısı olduğunu tesbit etmek. İlgili ayetleri, hadis
rivayetlerinin altına yazmak.

5- Yıl, olay, hadis rivayeti, ayetler bağlantısını kontrol etmek.
Ve kontrol sonucu birbirine paralellik arzediyor ise, ilgili değerlendirme
notlarını yazmak, arzetmiyor ise, ayetler hariç diğerlerini
elemek (Peygambere sav. aidiyetini reddetmek).

 

Kısa başlıkları ile;

1- Yıl

2- (Tarihi) olay

3- Hadis rivayetleri (Peygamberin sav. söylediği iddia edilen sözler)

4- Ayetler

5- Değerlendirme notları.

Araştırmacılar, araştırmalarının sonuçlarını bir araya getirir.
Sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılır. Bir fakülte öğrenimi müddeti
(dört yıl) bu araştırmalar için gerekli bir zamandır.

Araştırma müddeti sonunda elde edilen sonuçlar istişare edilir
ve bundan sonra ortak sonuçlarda ittifaka gidilir. İttifak edilen
sonuçlar, araştırmacıların müşterek imzaları ile yayınlanır.

Yabancı dillere çevirileri denetim altında tutulur.

 

Bu işlerin neticesinde aşağıda yazılı olan külliyat, okumak
isteyenlerin hizmetine arzedilmiş olur.

1- Günümüz (coğrafi, itikadi, ahlaki, hukuki, siyasi, medeni,
bilimsel, iktisadi).

2- Tarih (coğrafi, itikadi, ahlaki, hukuki, siyasi, medeni, bilimsel, iktisadi).

3- Mütevatir hadisler, meşhur sözler, ahad sözler, yaşayan sünnet.

4- Gerek normal tertibe göre, gerek Sûrelerin Nüzûl Tertibine
göre Kur’an-ı Kerim’in muhtelif dillerdeki çevirileri (1. Cilt
Mekki, 2. Cilt Medeni Sûreler; tarafımızdan bu çeviriler yayınlanmıştır.)
https://www.sadikturkmen.com/kitap-siparis-sadik-turkmen-inis-sirasina-gore-kuran-akil-ve-bilim-isiginda-turkce-ceviri/ 

5- Bütün çağdaş bilimler.

|
|

________________________________
[ve SÜNNET adlı eserden alıntılanmıştır, Yayına Hazırlayan: Sadık TÜRKMEN, Sh. 43-45]
|
|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar