rulet sayi tahmini bahis siteleri

Siz de yolda dosdoğru gidenlerden olursanız, yoldan çıkanlar size asla zarar veremezler!..

28 Mayıs 2012, Ayetlerle Düşünmek, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

SİZ DOSDOĞRU ANLAYIŞA SAHİP OLANLARDAN OLURSANIZ;
YOLDAN SAPMIŞ OLANLAR SİZE ASLA ZARAR VEREMEZLER!..

 

Bu ne demektir; SİZ KUR’AN’A TABİ OLURSANIZ, demektir…

İNSANLARIN ZİHİNLERİNE,
KUR’AN’I ANLADIKLARI DİLDE OKUMALARINI YÜKLEYELİM!..

BATIL OLAN ZATEN ZİHİNLERDEN YOK OLUP GİTMEYE
MAHKÛM KALACAKTIR!..

.
Değerli Arkadaşlar;

Gerçek Müminlerin yapmaları gereken tek şey var, o da: DÜNYANIN NERESİNDE YAŞIYORLARSA BU MÜMİNLER; TOPLUMLARINA KENDİ ANLADIKLARI DİLDE KUR’AN MEALLERİNİ/ÇEVİRİLERİNİ OKUMALARINI ÖNERECEKLER!..

Kur’an’ı anladığı dilde ve Allah’a büyük bir teslimiyetle iman ederek okuyan her insanda Allah; FURKAN ÖZELLİĞİ: “Gerçek ile Yalanları birbirinden ayırdetme özelliği varedeceğini vaadetmektedir.”

.
Allah’ın adıyla

«1. O MÜBAREKTİR/şanı yücedir!
Evrendekilere uyarıcı olması için kuluna,
(gerçek ile yalanı ayırdedici) Furkan’ı/Kur’an’ı indirdi.

2. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur.
Çocuk edinmemiştir ve hükümranlıkta ortağı yoktur.
Herşeyi yaratmış ve bir ölçüye göre takdir etmiştir.» [FURKAN SURESİ’nden]

.
«48. VE GERÇEK ŞU Kİ Biz Musa’ya ve Harun’a,
Furkan’ı (gerçekle yalanı ayırdedici özelliği olanı) verdik;
korunup sakınanlar için bir ışık ve bir öğüt olarak…

49. Onlar görmeden Rablerinden korkarlar
ve onlar kıyamet saatinden içleri ürpermekte olanlardır.

50. İşte bu da (sizin için) ona indirdiğimiz mübarek bir öğüttür.
Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?» [ENBİYA SURESİ’nden]

.
«53. HANİ, Musa’ya o Kitabı vermiştik ve Furkan’ı da…
Umulur ki, doğru yolu bulmuş olursunuz.» [BAKARA SURESİ’nden]

.
«29. EY İMAN EDENLER!
Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız;
O size, iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış(ı/furkanı) verir
ve
sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar.
Allah büyük lütuf sahibidir.» [ENFAL SURESİ’nden]

.
«1. Elif, Lâm, Mîm.

2. ALLAH,
kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır.
Diri’dir, Kayyum’dur (Ölümsüz Başkan’dır, İmparator’dur).

3. Kitabı sana,
kendinden öncekileri tasdik edici olarak hak ile indirdi.
Tevrat’ı ve İncil’i de O indirdi.

4. Daha önce, insanlar için hidayet (hayat rehberi) olarak;
Furkan’ı (doğru ile yanlış arasındaki farkı göstereni) indirmişti.
Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için pek çetin azap vardır.
Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir.

5. Şüphe yok ki;
ne yerde,
ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

6. Size rahimlerde istediği gibi şekil veren O’dur.
O’ndan başka İlah yoktur.
Mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

7. SANA kitabı indiren de O’dur.
Ondan bazı ayetler muhkemdir (manâsı açık) ki,
onlar kitabın anasıdır,
diğerleri de müteşâbihtir (zamanla açıklanacak olandır).[*]
Kalplerinde eğrilik/hastalık olanlar; fitne aramak ve
kendilerince yorumlamak için,
onun müteşâbihlerine yönelirler.
Müteşabih ayetlerin,
tevilini/yorumunu/neyi anlatmak istediğini Allah bilir.
İlim’de derinleşenler: “Biz buna inandık,
hepsi de Rabbimizin katındandır” derler.
Neden muhkem ve müteşabih ayetler olduğunu ancak,
akl-ı selîm (aklını kullanan ilim) sahipleri düşünüp anlar.

8. (Onlar şöyle yalvarırlar):
“Rabbimiz!
Biz hidayeti (doğru hayat rehberini) anladıktan sonra
kalplerimizi eğriltmek istemiyoruz!
Bize katından bir rahmet (iyilik) bahşet.
Şüphesiz Sen çok bahşedensin.”

9. “Rabbimiz! Şüphesiz Sen,
hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın.
Şüphesiz Allah vadinden dönmez.”» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

|
(İşittik ve inşaallah hayatımıza uygulayarak itaat edenlerden oluruz.)
|

_____________________________________
[*] Örneğin 1400 yıl önce: “Sen o dağları duruyor sanırsın. Halbuki onlar
bulutlar gibi geçer giderler” ayeti Müteşabihti. Günümüzde uzaya
çıkılıp, Dünyaya bakılınca dağların Dünya ile birlikte dönüşü
anlaşıldı. Böylece muhkem ayet haline geldi.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar