rulet sayi tahmini bahis siteleri

“Her Eve Bir Adet Kur’an Meali Hediye” projemizle ilgili…

29 Nisan 2011, Kur'an Mealimiz Hakkında, 1 Yorum »

İş adamı ve iş kadınlarımızı:
“Her Eve Bir Adet Kur’an Meali” projesi hakkında,
bilgilendirme mektubudur.

Ülkemiz ve Yaklaşık 2 Milyar’a Varan Dünya Konutlarına Ana Dillerinde; “İniş Sırasına Göre Kur’an’ın Türkçe Çevirisi” Adlı Eser, Hediye Edilmek Suretiyle; “Her Eve Bir Adet Kur’an Meali” Projesi Hakkında Bilgilendirme Mektubudur!..

 |

|

Alan El’e değil Veren El’e
ve
Peygamberî Bir Mesleğe Sahip olan;
Saygıdeğer İş Adamlarımızın/İş Kadınlarımızın Dikkatine!..

 

Bildiğiniz üzere; Dedesi Abdulmuttalib tarafından, İnsanların Lideri Hz. Muhammed (sav), gençliğinden itibaren İş gezilerine yanında götürülmüştür. 25’inde Hz. Hatice validemiz ile evlenmesiyle birlikte Ticari anlamda yeni kaynaklar oluşturmak için iş gezileri yapmıştır. 40 yaşına kadar Hz. Hatice validemizin servetine servet katmıştır. Validemizin vefatıyla da bu servetin sahibi olmuştur.

Bu konuda şu bilgilere sahibiz:

«4. O (Rab) ki;
(bu yolculuklarda yaptıkları ticaret sebebiyle)
onları açlıktan kurtarıp doyurdu
ve
onları korkudan güvene kavuşturdu.»
[KUREYŞ];

«8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?» [DUHA];

«2. Üzerinden (seni zengin ederek geçim) yükünü atmadık mı?» [İNŞİRAH]

Bu anlamda aynı zamanda çok güçlü ve çok zengin bir İşadamıydı. Kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, mal varlığının büyük bir kısmını Allah yolunda İslamiyet’in yeryüzünde yayılması için kullandı. O, hepimiz için her anlamda en güzel örnektir.

Mülkün sahibi Allah’tır! Mülkten, dilediğine dilediği (herkese çalışmasının karşılığı) kadar verir. Ama Rızık öyle değildir. Onda herkes eşittir. Çalışmasa da bir şekilde (örneğin çocuklar, çalışamayan yaşlı ve malûl insanlar vs.) ölüm kendilerine gelinceye kadar; yine Allah tarafından birileri vesile kılınıp o kullar da rızıklandırılırlar. Rızık yediğimiz ve içtiğimiz şeylerdir.

Ülkemiz insanının huzuru, mutluluğu ve geleceği için; böylesine güzide bir Müessese açıp onlarca insanımıza iş vermenizden dolayı, bu ülkenin bir ferdi olarak sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Sizleri izliyoruz, izleyeceğiz ve duamız sizinle olacak.

Çalışanlarınız; kendilerine Hediye edilecek BU ESERİ okuyarak; Ailesine Hayırlı, Çevresine Faydalı, Çalıştığı Kurumu için de daha verimli bir birey ve aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma katkı sağlayan, örnek ve güzel insanlardan olmalarını ümit ederiz. (Bu Eser; 10’arlı paket halinde hazırlandı. Küçük Boy Ciltsiz olan Kitabın bir paketi 200 TL., Lüks ve Sert Kapak Ciltli olan Meal’in bir paketi ise 250 TL.’dır. Büyük Boy 2 Cilt ayrı ayrı olanın 10 Takımı 550 TL.)

|

 

ÖLDÜREN DEĞİL, DİRİLTEN SİLAH!..

«İkinci Dünya Savaşında yaklaşık 50 milyon kişi birbirini boğazlamıştır. Unutmak mümkün değil. Süregelen ‘savaşlar ve problemler’ dikkatimi çekiyor, çözüm arıyordum. Araştırmalarım sonunda; Hz. Ömer’in vefatından bugüne kadar, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinin yanlış anlaşıldığını, yanlış anlatıldığını ve yanlış tatbik edildiğini keşfettim. Gerçekte Allah; ‘İnsana ne anlatıyordu’ bunu öğrenmek için, içimde büyük bir istek duydum. Bu araştırmalarım tam 30 yıl sürdü (1979-2009). Nihayet yayına hazırladığım bu eserin; okunması, anlatılması ve tatbik edilmesi sonucunda, dünyadaki tüm problemlerin minumum masrafla çözülebileceğini herkesle paylaşmak istedim. Dünya dillerine çevirisinin yapılması ve 2010 yılı itibariyle nüfus olarak yaklaşık 7 Milyarı bulan dünya insanına bir vesile ile ulaşması/ulaştırılması arzusu içerisindeyim. Çalışanlarına, yakınlarına, dostlarına ve sevdiklerine armağan ederek; hayırsever iş adamları ve iş kadınlarımız bu projeye destek verebilirler.» [Sunuş, Sayfa: 7].

Gücünüz nispetinde, bütçeniz elverdiğince, Bu Eserden her ay satın alıp; sizi ziyarete gelen veya ziyarete gittiğiniz eş ve dostlarınıza temiz bir Türkçe ile yapılmış olan: “İniş Sırasına Göre Kur’an’ın Türkçe Çevirisi” adlı eseri Hediye etmeniz önerilir. (Dileyene; Ahirete intikal etmiş büyüklerinin anısına ve onlara hayrat anlamında; hayır yapanın adı da zikredilerek birkaç cümlelik mesaj basılıp yapıştırılmaktadır.)

Ayrıca bu hizmetinizin; hem dünyanız ve hem de ahiretiniz için en hayırlı bir yatırım olması dileğimizdir. Çalışanlarınıza, sevdiklerinize ve dostlarınıza yapmış olduğunuz Bir Eğitim Desteği anlamında BU İYİLİK; Allah tarafından inşallah; iş hayatınız, sağlığınız ve ömrünüze bereket olarak bir karşılık bulur duasıyla…

Bu konuda Allah Kur’an’ında şöyle bilgi vermektedir; Allah’ın adıyla mealen:

«20. (…) Allah için (insanlara güzelce) ödünç verin/iyilik edin;
güzel bir ödünç olarak önceden (dünyada iken) her ne verirseniz kendi iyiliğiniz içindir.
Onu Allah katında daha hayırlı
ve
karşılık olarak ta daha fazlasını bulursunuz.
Allah’tan bağışlanma dileyin.
Şüphesiz ki Allah; çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.» [MÜZZEMMİL]

«245. Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki,
Allah da o borcu (Allah için verdiklerini) kendisine kat kat ödesin.
Allah dilediği (çalışıp üreten) kimseler için genişletip yayar
ve
(dilediği [çalışıp üretmeyen] kimseler için) kısıp daraltır da!..
Ancak O’nun katına döndürüleceksiniz.» [BAKARA SURESİ’nden]

«11. Kim Allah’a (tavsiye ettiği işler için) güzel bir borç verecek ki,
Allah da onu (Allah için verdiklerini) kendisine kat kat ödesin.
Ona çok değerli bir ödül de vardır.» [HADİD SURESİ’nden]

«18. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle,
sadaka veren kadınlar
ve
Allah’a (tavsiye ettiği işler için) güzel bir borç verenler var ya,
(verdikleri) onlara kat kat ödenir.
Ayrıca onlara çok değerli bir ödül de vardır.» [HADİD SURESİ’nden]

«95. De ki: “Allah, doğru söylemiştir.» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

Yayına hazırlamış olduğumuz Türkçe Meal’den sizin katkılarınızla dünya dillerine çevirisi yaptırılıp çoğaltılacaktır. Bu dillerden bazıları; İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Japonca, Arapça.

Bunun için 1 Milyar Konuta hediye edilmesi planlanmıştır. Baskı maliyeti 5 Milyar Dolar, Dağıtım ve Dağıtım elemanlarının her türlü masraflarının toplam karşılığı da 5 Milyar Dolar yani Toplamda 10 Milyar Dolar olarak bütçelendirilmiştir. Allah nasip ederse 1 Milyar Ev’in en son konutuna ulaşma yılı 2010-2033. Yani tam 23 yıllık bir süreç için 2010 yılında ilk adım atılmıştır. Bir yıl içinde Allah’ın lütfu ile ülkemizde onbinlerce konuta/eve ulaşılmıştır. Allah bu süreyi, bizim çalışmamızdaki samimiyete göre kısaltabilir. (13 yıllık Mekke mücadelesi, 10 yıllık Medine; Toplam 23 yıllık bir süreç göz önünde bulundurularak Peygamberimizin Hayatı örnek alınmıştır). O başardıysa, aynı inanç ile mücadeleyi samimiyetle sürdürürsek Allah’ın yardımı ile biz de başarırız, diyerek yola çıktık. Yani bir damla kan dökülmeden tüm dünya insanlığının huzura ermesi için bu mücadelenin altına elinizi lütfen siz de koyunuz.

Ülkemiz ve Dünya insanlığına; düşünce ve duygularının iyileştirilmesi için yapacağınız bu katkıyla, aynı zamanda; “Salih amel/faydalı bir iş” yapmış olur ve böylece; ülkemiz ve dünya insanlarına ulaştırmak için, her eve bu eserin girmesi projemize/düşüncemize katkıda bulunarak bize daha hızlı yol almanın mutluluğunu yaşatmış olursunuz…

İNSANLARA; Özel Günlerde, Kutlu Doğum Haftalarında, Ramazan Ayları’nda ve Her gün (tüm günlerde)  HEDİYE edilebilecek EN GÜZEL HEDİYE KUR’AN MEALİ’dir, diye düşünüyorum.

 

|

SON MESAJ

TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HERKESE ÇAĞRI!

Kur’an veya Çevirilerini Okuyan Değerli İnsanlar!

Bütün durağan mallarınızı satarak ekonomiye kazandırın. Yerin altındaki ve üstündeki kaynakları işletin. İş sahaları açın. “Haydin Namaza” sesleri ile birlikte, Minarelerden “Haydin Çalışmaya” sesleri de duyulsun. Dünya işyerine dönüşsün. Küresel oto ve demiryolları ile, yeni iş ve yerleşim alanları oluşturulsun.


Allah’ın adıyla mealen;

«20. (…) Allah bilir ki;
içinizden hastalananlar olacak,
bir kısmınız (iş yapmak üzere ithalat-ihracat yaparak) Allah’ın fazlından/lütfundan aramak için,
(yeryüzünün çeşitli kentlerine/ülkelerine iş gezileri düzenleyerek) yeryüzünde dolaşacaksınız. (…)» [MÜZZEMMİL]

«122. (Ne var ki);
Müminlerin hepsi toptan seferber olacak/savaşacak değillerdir.
Öyleyse onların her kesiminden bilim adamları;
din konusunda köklü,
derin bilgi sahibi olmak
ve
(savaşanlar cepheden) dönünceye kadar toplumu uyarmak için geride kalsınlar (cepheye gitmesinler).
Umulur ki sakınırlar/korunurlar!» [TEVBE SURESİ’nden]

|

~ Günde 8 Saat uyku.

~ Günde 2 Saat bilgilenme (Kur’an, Kur’an Çevirileri ve Bilim ile).

~ Günde 8 veya 10 Saat çalışma. (Herkes geçimini sağlamak için çalışmalıdır. Çalışmak da bir ibadettir.)

~ Günde 6 Saat diğer uğraşlara vakit ayırabiliriz.

|

İnanç, Umut ve Sevgiyle kalın!..

|

Saygılarımla,

Sadık TÜRKMEN

|
|
|

.

““Her Eve Bir Adet Kur’an Meali Hediye” projemizle ilgili…” için bir cevap

  1. Ayşe Mercan dedi ki:

    Muhteşem bir proje ,bu projeye katkıda bulunabilecek olanlara belkide bir borç olmuştur artık bu çalışma…
    Allah muvaffak etsin inşallah…. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar