rulet sayi tahmini bahis siteleri

Rasûller hariç hiç kimseye gayb, gelecek bildirilmez.

04 Ocak 2012, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

 Rasûller hariç hiç kimseye gayb, gelecek bildirilmez.

 

Bana Gayb bildirildi diye iddiada bulunanların tamamı Allah’ın velisi değil, şeytanın velisidir.

Ne şehitler, ne hızır (!); artık dünyaya gelemezler, savaşamazlar ve kimseyi de duymaz ve işitmezler.

Dolayısıyla birisi size Gayb’tan/Gelecek’ten haber verdiğini söylüyorsa, ondan hemen uzaklaşın; çünkü o Şeytanın Velisidir…

 

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

«179. (EY MÜNAFIKLAR!)

Allah inananları,

şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değil.

İyiyi kötüden ayıracaktır.

Allah size gaybı bildirecek de değil.

Fakat Allah elçilerinden dilediğini seçer/dilediğine bildirir.

O halde Allah’a ve elçilerine inanın.

İnanıp korunursanız size büyük bir ödül var.» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

 

«40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.

Fakat o, Allah’ın Rasûlü

ve

Nebilerin sonuncusudur.

Allah herşeyi bilir.» [AHZAB SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar