Allah’ın ayetlerini görmezlikten gelmek

Allah’ın adıyla mealen;   «79. ALLAH O’dur ki, sizin için hayvanları yarattı; bir kısmına binmeniz, bir kısmından da yemeniz için! 80. O(hayva)nlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Onların üzerinde...

Sonra Arş dahil tüm kâinata kanun[kural]larını koydu

Allah’ın adıyla mealen;   «3. GERÇEK ŞU Kİ, sizin Rabbiniz Allah’tır, O ki; gökleri ve yeryüzünü altı günde/evrede yarattı. Sonra Arş dahil tüm kâinata kanun[kural]larını koydu. İşleri yönlendirip idare eder....

Hikmetli Kitab’ın ayetleri

Allah’ın adıyla mealen;   «1. Elif, Lâm, Ra. İŞTE BUNLAR; hikmetli (doğruluğu kesin hükümler içeren) Kitab’ın ayetleridir. 2. İçlerinden bir adama vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi? “İnsanları uyar ve iman...

Kur’an’a inansak, ah bir inansak: Kandiller gibi sarılırdık!..

Ey nefsim; ey ki ey!..   Ömründe anladığı mânâda okumak için eline Kur’an almayan nefsim!.. Uydurulmuş özel gecelere, günlere nasıl da sarılırsın; ne medet umarsın bu gece ve günlerden bilmem...

Babam, oğullarım ve ben.

BABALAR VE OĞULLAR   Hz. Adem’den bu yana bitmez tükenmez bir sorundur Baba ve Oğul meselesi. Gelmiş geçmiş bütün ailelerde illaki bu sorun yaşanır. Baba ister ki; evlatlarım itaatkâr olsunlar,...

Müslüman görünümlülerin Kur’an hakkındaki gürültüleri

Allah’ın adıyla mealen;   26. İNKÂR EDENLER dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin! Ve onun hakkında, gürültü koparın/asılsız şeylerle meşgul edin ki, belki böylece onu bastırır/durdurursunuz!” 27. Elbette inkâr edenlere çok...

Dünyanın geçici yurt olduğunu biliriz ama yine de…

Allah’ın adıyla mealen;   «24. DÜNYA hayatının durumu; gökyüzünden indirdiğimiz su gibidir! Öyle ki; insanların ve hayvanların beslendiği yer bitkisi onunla/suyla birbirine karıştı. Böylece; yeryüzü ziynetini takınıp süslendiğinde ve sahipleri...

İnsanın bir zor zamanı, bir de rahatlık zamanı vardır.

Allah’ın adıyla mealen;   «21. İNSANLARA kendilerine dokunan bir darlıktan sonra, bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki onlar; ayetlerimiz hakkında tuzak/komplo kuruyorlar! De ki: “Allah komployu/tuzağı bozmada daha...

Bilgisizce kendilerine saldıranlara: İyi günler, der geçerler.

Onlar; bilgileri olmayan bir konuda kendilerine saldıranlara: “Size iyi günler olsun” der geçerler.   Öğrenmek için soru soranları biliriz. Saldırganlık olsun diye soru soranları da biliriz. Nasıl mı? Öğrenmek için...

Öğüt alan ve şükredenler için

Allah’ın adıyla mealen;   «61. O (ALLAH) yücedir/mübarektir! Gökyüzünde yıldız kümeleri yaptı. Orada bir lâmba (Güneş) ve aydınlatıcı bir Ay kıldı. 62. Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O’dur. Öğüt...

O, dualara cevap verendir.

Allah’ın adıyla mealen; «61. (…) Şüphesiz Rabbim yakındır (sizi görür, işitir, bilir); dualara cevap verendir. (…) [HUD SURESİ’nden]  

Eş ve çocuklarınızdan size düşmanlık yapanlar çıkabilir

Müminlere karşı Şeytan; eş ve çocuklarınızı kullanarak onları size karşı saldırtabilir, buna karşı dikkatli olun diye uyarmaktadır Allah…   Allah’ın adıyla mealen;   «14. EY İMAN EDENLER! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan...

Vesile aramak ile Aracı edinmeyi birbirine karıştırmayalım

Allah’ın adıyla mealen; «35. EY İMAN EDENLER! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya bir vesile (iş/ibadet [namaz veya dua] ile bir fırsat) arayın ve O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı...

İnananlarla inanmayanlar bir tutulur mu?

Allah’ın adıyla mealen; «28. Yoksa iman edenleri ve iyi işler yapanları, yeryüzünde fesat/karışıklık çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut korunup sakınanları, yoldan çıkan/suçlular gibi mi tutacağız?» [SAD SURESİ’nden]  

Allah’a ulaşmak için aracılar edinmek şirktir!

Allah’ın adıyla mealen; «165. İnsanlardan kimileri vardır ki, (Allah’a ulaşmak için Allah’tan başka aracılar edinerek) Allah’a ortaklar koşarlar ve onları, Allah’ı sever gibi (hatta daha çok) severler. İman edenler ise,...

İlahınız bir tek Allah’tır!

Allah’ın adıyla mealen; «163. İLAHINIZ BİR TEK İLAH(Allah)’TIR! O’ndan başka İlah yoktur. Rahman’dır (iyiliği sonsuzdur), Rahim’dir (ikramı bol olandır).» [BAKARA SURESİ’nden]  

Tövbe edip kendilerini/kişiliklerini düzeltenler

Allah’ın adıyla mealen; «159. GERÇEKTEN indirdiğimiz açık ayetleri ve hidayeti (doğru hayat tarzını), kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah da lânet eder ve tüm lânet edebilenler de onlara...

O’nu zikir; günaha girecekken sakındırıcıları hatırlamaktır!

Allah’ın adıyla mealen; «152.Öyleyse yalnız Beni zikredin (ne emrettiğimi hatırlayın) ki, Ben de sizi (af ve bağışlama ile) hatırlayayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.» [BAKARA SURESİ’nden]