rulet sayi tahmini bahis siteleri

O ansızın gelecek olandır! O; Ölümdür.

04 Mayıs 2011, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

ÖLÜME DAİR;
«Şüphesiz ki O’ndan geldik ve yine O’nun huzuruna dönücüleriz.»

 

Allah’ın adıyla mealen;

«42. ALLAH; ölmekte olan(insanlar)ın canlarını alır,
ölmeyenlerin de uykularında (ruhlarını yanına/katına alır).
Sonra (uyuyorken),
ölümüne hükmettiğini(n ruhunu) yanında tutar
ve
diğerlerini (uykuda öldürmediklerini) yaşama sürelerince
(ruhlarını bedenlerine tekrar) salıverir.
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır!» [ZÜMER SURESİ’nden]

«54. Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun!
Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez!
55. Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun!
Size azap ansızın
ve
hiç farkına varamayacağınız bir sırada gelmeden önce!» [ZÜMER SURESİ’nden]

«47. De ki: “Söyleyin, hiç düşündünüz mü?
Allah’ın azabı ansızın veya açıkça görülerek gelse;
o zaman zalim toplumdan başkası imha edilir mi?”» [EN’AM SURESİ’nden]

«5. TEVRAT’la yükümlü tutulup da
onunla uygulama yapmayanların durumu,
ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.
Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür!
Allah, zalimler topluluğunu doğru yola (zorla) iletmez.
6. De ki: “Ey Yahudiyim diyenler! Bütün insanlar değil de
yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız,
(bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”
7. Ama onlar (kötü işleri yapanlar),
yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler.
Allah zalimleri hakkıyla bilir.
8. De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya,
o mutlaka size ulaşacak, sonra gaybı da görünen âlemi de bilen
Allah’ın huzuruna götürüleceksiniz de,
O size yaptıklarınızı haber verecektir.”» [CUMA SURESİ’nden]

«77 …De ki: “Dünya geçimliği azdır.
Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için,
daha hayırlıdır. Size zerre kadar haksızlık edilmez.”
78. Nerede olursanız olun ,
sağlam
ve
tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile,
ölüm size ulaşacaktır.» [NİSA SURESİ’nden]

«17. ONLARIN durumu,
(geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer.
(Ateş) tam çevresini aydınlatınca
Allah da onların nurlarını/ışıklarını giderir
ve
onları karanlıklar içinde bırakır,
çünkü onlar gerçekleri görmek istemediler.
18. Sağırdırlar (gerçekleri işitmek istemiyorlar),
dilsizdirler (doğruları söylemek istemiyorlar),
(üstüne üstlük gerçeklere karşı da) kördürler.
Artık onlar (doğru yola) dönmüyorlar.
19. Yahut (onların durumu), gökten boşalan yağmur gibidir;
o içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek (bulunan!)
Onlar parmaklarını kulaklarına tıkarlar,
yıldırım seslerinden/çarpmasından ölmek korkusuyla!..
Oysa Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.
20. Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek.
Her ne zaman, kendilerini/önlerini aydınlatsa,
onunla/ışığında yürürler
ve
üzerlerine karanlık çökünce (öylece) dikilip kalırlar.
Allah dileseydi elbette onların işitme
ve
görme duyularını giderirdi.
Şüphesiz Allah, herşeye gücü yetendir.» [BAKARA SURESİ’nden]

«57. SİZİ Biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi?
58. Ana rahmindeki nutfeyi hiç düşündünüz mü?
59. Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan Biz miyiz?
60. Ölümlü varlıklar olarak sizi yarattık,
şu işleri yapmaktan Bizi alıkoyacak kimse yoktur;
61. sizin benzerlerinizi değiştirip getirmemiz
ve
bilmediğiniz bir şekilde sizi yeniden inşa etmemiz hususunda.
62. Ant olsun siz,
ilkin nasıl varedildiğinizi/yaratıldığınızı biliyorsunuz.
Öyleyse düşünüp öğüt almanız gerekmez mi?» [VAKIA SURESİ’nden]

«110.De ki: “Ben de, sizin gibi (ölümlü) bir insanım.
Yalnız bana, ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolundu.
Artık her kim,
Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı/salih/iyi bir iş yapsın.
Ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin!”» [KEHF SURESİ’nden]

____________________________
Meal Kaynak: “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri; İki Cilt Birarada Küçük Boy, Birinci Baskı, İstanbul 2010”..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar