rulet sayi tahmini bahis siteleri

Ne yapıyorsak yapalım ama gereği gibi (O’nun bize öğrettiği, gösterdiği gibi) yapalım!..

13 Haziran 2012, Ayetlerle Düşünmek, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

Gereği gibi nedir? Gereği gibi:

Ne yapıyorsak yapalım O’nun bize öğrettiği/gösterdiği gibi yapmak, demektir!..

|

Allah’ın adıyla

 

«170. Onlar kitaba sımsıkı sarılır ve namazı da gereği gibi kılarlar.
İşte Biz,
düzelmeye/düzeltmeye çalışanların mükâfatını boşa çıkarmayız.» [ARAF]

|

«27. GÖRMEDİN Mİ?
Allah gökyüzünden bir su indirdi.
Böylece onunla renkleri değişik meyveler çıkardık.
Dağlardan (geçen); beyaz, kırmızı, renkleri değişik
ve
simsiyah (topraktan) yollar (kıldık).
28. İnsanlardan, canlılardan ve davarlardan da;
işte böyle, renkleri değişik olanlar vardır.
Kulları içinde ancak bilginler Allah’tan gereği gibi korkar.
Şüphesiz Allah; üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
29. O (bilgin) kimseler ki;
Allah’ın kitabını gereği gibi/anlamaya çalışarak okurlar,
salâtı ikâme ederler/namaza devam ederler.
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık dağıtırlar
(ve onlar) asla batmayacak bir ticaret/alışveriş umarlar!
30. Allah’ın kendilerine ücretlerini ödemesi
ve
lütfundan artırması için.
Şüphesiz O;
çok bağışlayandır, şükrü kabul ederek bol verendir.» [FATIR]

|

«9. MUSA’NIN haberi sana ulaştı mı?
10. Hani o bir ateş görmüştü, ailesine dedi ki:
“Siz durup bekleyin ben bir ateş gördüm;
belki ondan size bir kor getiririm
veya
ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.”
11. O, ateşin yanına geldiği zaman; “Ey Musa!” diye seslenildi:
12. “Şüphesiz Ben, Ben senin Rabbinim!
Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadide Tuvâ’dasın.
13. Ben seni seçtim, şimdi sen vahyedilecekleri dinle!
14. Şüphesiz Ben, Ben Allah’ım!
Benden başka Tanrı/İlâh yoktur, öyleyse yalnız Bana kul ol!
İyi bil, Beni zikretmek/Beni hatırlamak (emirlerimle birlikte):
Namazı gereği gibi kılmak(Kur’an’ı anlayarak sürekli okumak)tır.
15. Kıyamet saati muhakkak gelecektir.
Ben onu(n gelip çatma zamanını) gizli tutuyorum,
ki herkes yaptığının karşılığını bulsun!
16. Öyleyse ona (kıyamet saatinin geleceğine) inanmayan
ve
dürtülerine/isteklerine/nefsine uyan kimse,
sakın seni ondan (ona inanmaktan) alıkoymasın,
yoksa mahvolursun.» [TAHA]

|

«78. NAMAZI gereği gibi kıl (huşû ile/ne dediğini bilerek!)
Güneş’in batıya meylettiği saatlerde (öğle ve ikindiyi),
havanın kararmasıyla birlikte (akşam ve yatsıyı)
ve
fecrin ilk ışıklarının toplaştığı saatlerde de (sabah namazını kıl!)
Şüphesiz ki, fecir ışıklarının toplaşması;
işte o (sabah namazı vaktidir ve insanlar tarafından),
çıplak gözle açıkça görülmektedir.
79. Ve (ey Muhammed/ey insan!)
Gecenin bir kısmında (namaz kılmak, Kur’an okumak için),
sana özgü bir nafile/fazladan ibadet etmek üzere kalk!
Umulur ki; Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır!..
80. De ki: “Rabbim!
Beni doğruluk girişiyle girdir ve doğruluk çıkışıyla çıkar.
Bana katından yardımcı bir güç ver.”
81. De ki: “Gerçek/hak geldi, batıl/yalan olan yok olup gitti.
Şüphesiz, yalan/batıl olan yok olup gitmeye mahkûmdur.”

82. BİZ KUR’AN’DAmüminler için;
(yüreklerindeki problemlere, sıkıntılara) şifa
ve
rahmet olan şeyler indiriyoruz.
Zalimlerin ise ancak hüsranını/kaçışını artırıyor!

83. İNSANA bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer!
Ona bir şer dokunduğunda ise ümitsizliğe düşer!
84. De ki: “Herkes kendi yaratılışı/kabiliyeti üzere iş yapar!
Rabbiniz yol olarak en doğru yolda olan kimseyi daha iyi bilir.”» [İSRA]

 |

«105. VE BİZ onu (Kur’an’ı) hak ile indirdik.
Ve (bu Kur’an), şeksiz şüphesiz gerçek olarak/hak ile indi.
Seni de yalnızca müjdeleyici
ve
uyarıcı olarak gönderdik.
106. Bir Kur’an ki,
insanlara onu ara ara (gerektiğinde/ihtiyaca binaen) okuman için,
bölümlere ayırarak küme küme yaptık
ve
onu azar azar indirdik!
107. De ki:
“Ona inanın veya inanmayın!
Gerçek şu ki; daha önceleri de gerçek ilim adamları tarafından,
ayetler okunduğu zaman,
çenelerinin üstüne kapanarak secde ederlerdi!..”
108. Derler ki:
“Rabbimizin şanı yücedir/Rabbimiz herşeyden münezzehtir!
Rabbimizin sözü mutlaka yerine getirilmiştir.”
109. (Onlar) çeneleri üstüne kapanarak ağlıyorlar.
Ve (Kur’an), onların içten gelen derin saygılarını artırıyor.
110. De ki:
“İster ‘Allah’ diye çağırın veya ister ‘Rahman’ diye çağırın.
Hangisiyle çağırırsanız (çağırın),
sonunda en güzel isimler O’nundur.”
Namazında sesini çok yükseltme
ve
pek de kısma, bu ikisi arasında bir yol tut!..
111. De ki: “Çocuk edinmeyen Allah’a sayısız övgüler olsun!
O’nun mülkte/yönetimde ortağı yoktur.
Âcizlikten ötürü hiçbir yardımcıya ihtiyacı olmayandır!
İşte O’nu gereği gibi tekbir et/yücelterek an!» [İSRA]

|

«114.Namazı (Rek’at ve Vakitlerine dikkat ederek) gereği gibi kıl!
Gündüzün iki tarafında/bölümünde;
(Güneş’in batıya meylettiği saatlerde öğle ve ikindiyi),
gecenin de “zülfe” vakitlerinde;
(geceye sarkan saatlerde akşam ve yatsıyı,
gündüze sarkan saatte ise sabah namazını kıl!)
Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir.
İşte bu, ibretle düşünenler için bir öğüttür.
115. Sabret!
Şüphesiz Allah,
iyilik yapanların ücretini zayi etmez/boşa çıkarmaz!» [HUD]

|

«91. ONLAR, Allah’ı gereği gibi takdir edemediler;
“Allah hiçbir beşere, herhangi bir şey indirmedi” demekle!
De ki: “Musa’nın bir ışık
ve
insanlara yol gösterici olarak getirdiği o kitab’ı kim indirdi?
Siz, onu sayfalar haline getirip bir kısmını gösteriyor
ve
birçoğunu da gizliyorsunuz.
Halbuki onunla sizin
ve babalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir.”
De ki: “Allah!” (indirdi). Sonra onları bırak,
daldıkları bataklıkları içinde oyalanıp dursunlar!
92. İşte bu da, indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır.
Kendinden önceki kitapları tasdik edici/doğrulayıcıdır.
(Biz onu/Kur’an’ı) kentlerin anasını
ve çevresinde olan (kent)leri uyarman için (gönderdik).
Ahirete inanan kimseler buna inanırlar.
Ve onlar namazlarını (anlayarak kılarak) muhafaza ederler.» [EN’AM]

|

«121. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler var ya;
ancak onlar onu gereği gibi/(Allah’ın öğrettiği şekilde) okurlar.
Ve işte yine onlardır ona (Kitab’a) gerçekten inananlar!
Onu inkâr edenlere (görmezlikten gelenlere) gelince;
işte onlar, zararda olanların/kaybedenlerin ta kendileridir.» [BAKARA]

|

«238. NAMAZLARA özen gösteriniz
ve
Orta Namaza da dikkat ediniz.
Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun.
239.Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız;
namazı yaya/yürüyüş halinde iken
veya
binek üzerinde iken kılabilirsiniz!
Güvenliğiniz sağlandığında ise Allah’ı;
daha önce bilmediğiniz ve
O’nun size öğrettiği biçimde anın!» [BAKARA]

|

_______________________________
Meal Kaynak: http://kitap-ekitap.com/product.php?id_product=10

e-Kitap: http://kitap-ekitap.com/product.php?id_product=33 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar