rulet sayi tahmini bahis siteleri

Namazlarını muhafaza edenler, topluma yönelirler.

16 Ekim 2011, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

Rahman/İyiliği sonsuz,
Rahim/İkrâmı bol Allah’ın adıyla.

 

«23. VE YİNE gerçek şu ki;
Nuh’u kavmine gönderdik, dedi ki:
“Ey kavmim!
Allah’a kul olun.
Sizin için, O’ndan başka bir İlâh yoktur!
Artık korunup sakınmaz mısınız?”
24. Kavminden inkârcı ileri gelenler, dediler ki:
“Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir.
Size üstün gelmeyi istiyor!
Eğer Allah dileseydi, elbette birtakım melekleri indirirdi.
Biz, evvelki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik!» [MÜMİNUN SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar