rulet sayi tahmini bahis siteleri

Mealimizin hazırlık aşamasında gözönünde tutulan esaslar

16 Haziran 2011, Kur'an Mealimiz Hakkında, Yorum Yok »

HAZIRLIK AŞAMASINDA
GÖZÖNÜNDE TUTULAN ESASLAR

 

AYETLER; sadece ibaresinden anlaşılan mana değildir.

Ayetlerin ibaresi, işareti, delaleti, iktizası birlikte düşünülerek
anlamaya çalışılmalı. Yani;

a) İbaresi (cümleden direkt anlaşılan manâsı) ile birlikte;

b) İşareti (işaret ettiği anlamı),

c) Delâleti (kılavuzluk ettiği, yol gösterdiği anlamı),

d) İktizası (gerekli olma, gerekme, gereği) gözönünde tutulmalı.
Herhangi bir ibareye verilen mana (anlam), kitaptaki herhangi
bir ibareye zıt olmamalı.

Hz. Muhammed (sav)’in Kur’an’ı tatbik edişi, sahih kaynaklara
göre Meal’e yansıtılmalı.

İnsanların yanlış anlama ihtimali olan Türkçe ifadelerden
kaçınılmalı.

İlköğretim-Lise öğrencilerinin seviyesine uygun dil kullanılmalı.
Dinin gayesi (can, mal, nesil, akıl, din emniyeti) dikkate alınarak;
insanları birbirine düşürebilecek ifadeler yerine, birbirlerini
anlayacak ifadelere yer verilmeli.

Türkçe Çeviri esas alınıp, dünya dillerine çeviri yapılabileceği
düşünülerek kelimeler özenle seçilmeli.

 

MEAL; Kainat Ayetleri’ne yani Bilim’e (Evrenin veya olayların
bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve
gerçeklikten yararlanarak metodu gereği sonuç çıkarmaya çalışan düzenli
bilgiye) aykırı olmamalı.

 

MEAL; Akıl (düşünme, anlama ve kavrama gücü)
ve
Mantık’a (düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin,
türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının
bilimine) aykırı olmamalı ve imkanlar çerçevesinde uygulaması
kolay olmayan ifadelerden uzak olmalı.

 

____________________________
[*] “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri” adlı eserin SUNUŞ yazısından.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar