rulet sayi tahmini bahis siteleri

Hayırsever iş adamı ve iş kadınlarımızı küresel projeye davet

29 Nisan 2011, Kur'an Mealimiz Hakkında, Yorum Yok »

Küresel Hayırsever Halkaya Katılmak İster misiniz?


 

İŞ ADAMI ve İŞ KADINLARIMIZIN DİKKATİNE!

Dileyenin Adı, Soyadı ve Kuruluş Adı konulmak suretiyle (veya istemezse konulmayabilir) tüm zengin İş Adamlarımızı ve İş Kadınlarımızı “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çevirisi”nin İlköğretimden Üniversiteye; öncelik Türkiye’deki yavrularımıza, gençlerimize ve öğretmenlerimize birer adet HEDİYE olarak DAĞITIM ORGANİZASYONU tarafından “İmzalı Alındı Belgesi” mukabilinde adınıza ücretsiz verilmek üzere (ki daha sonra SPONSOR’a bu Alındı Belgesi iade edilecektir) BİR KAMPANYA BAŞLATILMIŞTIR…

1 Adet Kur’an’ın Türkçe Çevirisi 10$ karşılığında (Evrensel TL oluncaya kadar şimdilik Dolar karşılığında) Basım, Yayın, Dağıtım Organizasyonu SADIK TÜRKMEN YAYINLARI tarafından yürütülmektedir. En az 1.000 (Bin) adet olmak üzere SPONSORLUK yapmak isteyenler; sitemizde verilen [ [email protected] ] iletişim bilgi ve adreslerimizden bize ulaşabilirler.

Bu çalışmaya Türkiye’den ve Yurtdışından tüm insanımız katkıda  bulunabilirler… Bu bir insanlık ve onur meselesidir… Öyle de olmalıdır… Çünkü dünyamız gitgide kirlenmekte… Hırsızlık, Irza Tecavüz, Fuhuş, Cinayet, İftira alıp başını gitmiştir… Ancak Kur’an’ın anlaşılması ve gereği gibi yaşanmasıyla bunlar önlenebilir… Holdinglerimizin, A.Ş.’lerimizin desteklerini hassaten rica ederim… Aşağıda detay bilgi verilecektir…

Bu Kur’an’ın Basım, Yayın ve Dağıtım Organizasyonunda aynı zamanda 15 yaşını doldurmuş, 16 yaşından gün almış binlerce gencimize de Türkiye’de ve daha sonra Yurtdışında EK İŞ FIRSATI sunmuş olacağız/olacaksınız…

Hedefimiz öncelikle Türkiye’de daha sonra tüm Dünya’da her eve bir adet “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çevirisi”nin girmesini sağlamaktır…

İlla ki her evde bir (İlköğretim, Lise, Üniversite’de) OKUYAN yavrumuz vardır. Bu demektir ki HER EVE BİR KUR’AN sizlerin SPONSORLUĞUNDA Hediye edilecektir.

Bunun için de yaklaşık Türkiye ‘de (yuvarlak rakamla) 75 milyon nüfus/5 kişi olduğunu düşünülürse = 15 milyon Adet KONUT olduğu tahmin edilmektedir…

Bu işin organize edilebilmesi için de yaklaşık Türkiye‘nin dört bir yanında 75.000.000/100.000 kişiye Toplam olarak 750 Adet Dağıtım Elemanı’na (Dağıtım Noktası demektir aynı zamanda) ihtiyaç vardır…

Bunu tüm dünyaya oranlayacak olursak…

Yaklaşık Dünya’da 10 Milyar insan olsa/100.000 = ve yine yaklaşık olarak 100.000 (YüzBin) Kişilik Bir Dağıtım Elemanına, dolayısıyla Dağıtım Noktasına şiddetle ihtiyaç vardır…

Kur’an’ın Basım, Yayın, Dağıtım ve Organizasyon Maliyeti ve Artı olarak Dağıtım Elemanlarının insanca yaşayabilmeleri için SADIK TÜRKMEN YAYINLARI öncelikle ülkemizde ve daha sonra tüm dünya çapında organizeli olarak işlevini yürütecektir.. Dağıtım Elemanından ne kastedilmektedir ileride açıklanacaktır…

Yukarıda da değindiğimiz gibi… Muhtemelen 10 Milyar dünya nüfusunun olduğunu düşünürsek; 100.000 Dağıtım Noktası oluşturmamız ve buradan dağıtımı organize edecek, yani bu işi meslek edinecek ve ölünceye kadar da bu işi seve seve, hem ibadet ve hem de dünyadan nasibini unutmayacak şekilde geçimini bu Dağıtım Sektöründen elde edecek 100.000 Türk genci/insanına ihtiyaç duyulacaktır. Bunu bir kez daha (iş adamlarımız ve iş kadınlarımızın) bilgilerinize sunmayı gerekli gördüm… Bu insanımıza büyük bir iş sahasıdır aynı zamanda…

Bunun yanı sıra 10$ karşılığında Sponsorluk edeceğiniz Kur’an’ın Türkçe Çevirisinin Basım, Yayın ve Dağıtımından arta kalan parayla…

 

~ Yaklaşık Olarak Yeryüzünde Mevcut:  İKİ MİLYAR EVE

~ Yaşayanların Ana Diline Göre Hazırlanmış:  İKİ MİLYAR ADET

“İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çevirisi”nin Hediyesi İçin, Surelerin İniş Sırasına Göre Hazırladığımız Türkçe Çeviriyi; Tercüme Yapmak Üzere;

Türkçe – Çince
Türkçe – Hintçe
Türkçe – Rusça
Türkçe – Farsça
Türkçe – Arapça
Türkçe – Kürtçe
Türkçe – Yunanca
Türkçe – Bulgarca
Türkçe – İtalyanca
Türkçe – İspanyolca
Türkçe – Fransızca
Türkçe – İngilizce
Türkçe – Almanca
Türkçe – Macarca
Türkçe – Arjantince

Lisanlarında Çeviri yaptırılacak ve bu Çeviriyi yapacak Uzmanlar Aranmaktadır…

 

Başvuruların yine sitemizde verilen: [ [email protected] ] iletişim adresimizden yapılması rica olunur…

10$ karşılığında Sponsorluk edeceğiniz Her Çeviri’nin; İMALAT + DAĞITIM NOKTALARI OLUŞTURMA MALİYETİ + DAĞITIM Organizasyonunda Görev Alacak Personelin Finansında kullanılacağını bilgilerinize sunarım.

Bu iş için Dünya’da ödediğinizin kat kat karşılığını size Yüce Allah’ın geri ödemesini dua ederim… Ahirette ise sizin için ve bizim için bu ibadetimiz inşaAllah bir YOL AZIĞI olur…

 

DAĞITIM NOKTALARI VE DAĞITIM ELEMANLARI HAKKINDA BİLGİ

Herşeyden önce Dağıtım Elemanları dünyalık geçimlerini bu işten temin ederler… Bu insanlar tarafımızdan (ülkemizin ve dünyamızın çok değerli ilim ehli ve öğretim görevlileri tarafından) eğitilmiş ve gerek Türkiye’de, gerek dünyanın diğer ülkelerinde görev alabilecek, görev aldığı ülkenin lisanını konuşabilen, yazabilen ve anlayabilen özellikte birileri olacaktır; Dağıtım Elemanları diye adlandırdığımız bu kişiler!..

Bu işi hem meslek, hem ibadet aşkıyla ölünceye ve yerine kendisi gibi bir veya birden fazla O ülke veya yörede bir Dağıtım Elemanını yetiştirinceye kadar sürdürecektir… Emekliye (sağlıklı olduğu sürece) 63 yaşında ayrılacaktır. 63 yaşına kadar sürekli Dağıtımını yaptığı Kur’an’ın bizatihi bireylerin nefislerinde ve toplum bazında yaşatması ve yaşanılır hale getirmek için örnekliğiyle mücadele verecektir… Yani bu şu demektir… “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çevirisi”; Dağıtım Elemanının Lisanında (o ülke lisanında) KONUŞAN Kur’an olacak ve inşaAllah nihai hedef ise YAŞANAN KUR’AN olması için ölünceye kadar her bir Dağıtım Elemanı gücü nispetinde HİZMET VERECEKTİR…

Yani bir Dağıtım Elemanının görevi:  OKUNAN Kur’an olmaktan, KONUŞAN Kur’an ve nihai olarak YAŞANAN KUR’AN‘a geçişi sağlamaktır… Buna kendi örnekliğiyle, güzel ahlakıyla, yaşam tarzıyla KÖPRÜ olacaktır…

Yani sizlerin Sponsorluk edeceği her kuruş;

Bir :     Kur’an’ın Basım, Yayın, Dağıtım ve Organizasyonunda.

İki  :    Elemanın Aylık Geçim ihtiyacının karşılanmasında harcanacaktır.

Dolayısıyla bu elemanın konaklayacağı yer (mekan) yani DAĞITIM NOKTALARI diye adlandırdığımız yer; onun hem konutu, hem bürosu, hem de mescid (insanların toplanma, eğitilme) yerleri olacak diyebiliriz…

 

BURADAN ŞU SONUCA VARABİLİRİZ

Bizzat ben 1979’den bu yana (bugün tarih itibariyle 2011, yaklaşık 32 yıl) Kur’an ile ilgiliyim. Bu zaman zarfında ülkemizde Gazeteler, TV’ler, Özel kuruluşlar, Yazarlar, Arapça bilen çevirmenler… Evet milyonlarca Kur’an Tercümesi basılıp dağıtıldı. Sizce de öyle değil mi? Peki ne değişti? Bu kadar Kur’an nereye gitti? Ne yapıyor bu Kur’an’lar? Kur’an’ın en büyük görevi onunla uyarmaktır!.. Tek başına Kur’an ne yapabilir ki? diye de bir soru gelebilir aklınıza!

Evet doğru ve yerinde bir soru olabilir ya da doğru ve yerinde bir soru gibi gözüküyor olabilir…

Onu alan kişi O kitabı kitaplığına koyarsa veya büyük saygısından dolayı duvarına asarsa…

Zihinlerimizi; şeytanın “Bak gördünüz işte Kur’an bir işe yaramıyor” gibi kalbimize ilham ettiği/ektiği pislik düşüncelerden arındırmalıyız. Elbette yüzyıllardır herkes işin kolayına kaçınca, yani Kur’an’ı bas… çoğalt… sat… dağıt… iş tamam… sandılar! Ama asıl İŞİMİZ DAĞITIMDAN sonra başlıyor…

Yüce Allah: “Oku!” diye emrediyor..

Sonra “Kalk ve Uyar!” diye..

Yani bir Dağıtım Elemanı aynı zamanda BİR UYARAN‘dır… Öğretmendir!..

Sanırım şimdi anlaştık…

Hadi o zaman Başlayalım ve Bitirelim şu işi Allah’ın izniyle!..

Yarın Huzur’a: “Ey Mutmain nefis/Huzura eren nefis!

Kullarım arasına gir!

Cennetime gir!” (Fecr Suresi) diye davet edilenlerden olarak varırız duasıyla…

 .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar