rulet sayi tahmini bahis siteleri

Kur’an’da Veli/Evliya Kavramı Üzerine…

14 Temmuz 2012, Kur'an Çalışmalarımız, 1 Yorum »

Kur’an’ı Tertil/Hayata Programlama Çalışması – 3
(Ankara, İstanbul – TÜRKİYE, 1979 – 2012)

|

BU KONUYU;
Bireysel olarak okumanızda
veya
Ailenizle
veya
Toplu olarak Ders yapmanızda fayda vardır.

Konunun önemine binaen Kur’an’da ilgili ne kadar ayet varsa hepsini aldım; uzun oldu hakkınızı lütfen helâl ediniz!..


Özellikle Facebook ve Twetter gibi ortamlarda lütfen herkes listesinde paylaşsın, paylaşsın ki; insanlar okuyup öğüt alsınlar. 

|

|

Kur’an’da Veli/Evliya Kavramı Üzerine…

|

BEŞERİ MÜNASEBETLERDE MÜMİNLER BİRBİRLERİNİN VELİSİDİR

|

 Allah’ın adıyla

|

«55. Sizin dostunuz ancak Allah’tır,
Rasûlüdür
ve
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı gereği gibi kılan,
zekâtı veren müminlerdir.

56. Kim Allah’ı,
O’nun peygamberini
ve
inananları dost edinirse bilsin ki,
şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.» [MAİDE]

|

«72. İMAN EDİP hicret eden
ve
Allah’ın tavsiye ettiği şekilde mallarıyla,
canlarıyla (saldırganlara karşı) cihat edenler
ve
(muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya,
işte onlar birbirlerinin velileridir/dostlarıdır.
İman edip hicret etmeyenlere gelince hicret edinceye kadar,
onların velayetleri (güvenlikleri) size ait değildir.
Eğer din konusunda sizden (kültürel) yardım isterlerse,
sizinle aralarında,
sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça,
yardım etmek üzerinize borçtur.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.» [ENFAL]

|

|

KÂFİRLER BİRBİRLERİNİN VELİSİDİR

|

Allah’ın adıyla

«19. Çünkü onlar,
Allah’tan gelecek olan hiçbir şeyi senden savamazlar.
Gerçekten zalimler birbirlerinin evliyâsı/dostlarıdırlar.» [CASİYE]

|

«73. İnkâr edenler de birbirlerinin velileridir/dostlarıdır.
Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız,
yeryüzünde bir karışıklık
ve
büyük bir bozulma olur.» [ENFAL]

|

|

KÂFİRLERİ VELİ EDİNENLER

|

Allah’ın adıyla

«139. Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir.
Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar?
Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.» [NİSA]

|

«80. Onlardan birçoğunun,
inkâr edenleri dost edindiklerini görüyorsun.
Andolsun ki, kendileri için,
önceden (ahirete) gönderdikleri amelleri/işleri dolayısıyla;
Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür!
Onlar azap içinde sonsuz kalıcıdırlar.

81. EĞER Allah’a, Nebî’ye/Peygamber’e
ve
ona indirilene (Kur’an’a) inanıyor olsalardı,
onları (müşrikleri) dost/velî edinmezlerdi.
Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.» [MAİDE]

|

|

KÂFİRLERİ VELİ EDİNMEYİN

|

Allah’ın adıyla

«144. Ey iman edenler!
Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin.
Kendi aleyhinize,
Allah’a apaçık bir delil vermek mi istiyorsunuz?» [NİSA]

|

«89. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi
siz de sapasınız da beraber olasınız.
Bu sebeple onlar,
Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin.
Eğer düşmanlığa yönelirlerse onları yakalayın
ve savaş hali içinde etkisiz hâle getirin.
Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.» [NİSA]

|

«51. EY İNANANLAR! Yahudiyim diyenler
ve
Hristiyanım diyenleri veliler (yöneticiler) edinmeyin.
Onlar birbirlerinin velileridirler/yöneticileridir.
Sizden kim onları yönetici/veli edinirse,
kuşkusuz o da onlardandır.
Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.» [MAİDE]

|

«57. EY İMAN EDENLER!
Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden,
dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri
ve
öteki kâfirleri veli/yönetici edinmeyin.» [MAİDE]

|

«23. EY İMAN EDENLER!
Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı
ve
kardeşlerinizi bile veli (yönetici) edinmeyin.
İçinizden kim onları (yönetici) veli edinirse,
işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.» [TEVBE]

|

«1. EY İMAN EDENLER!
Bana ve size düşmanlık yapanları dost/veli/yönetici edinmeyin.
Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz.
Halbuki onlar size gelen gerçeği inkâr ettiler.
Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye,
elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar.
Ben izin verdiğim için,
size saldıranlara karşı cihat etmek için çıktıysanız;
(o halde niçin) onlara sevgi gösterip,
sır (askeri birliklerin hareketi hakkında bilgi) veriyorsunuz?!
Oysa Ben, sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim.
Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan uzaklaşmıştır.

2. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar,
size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar
ve
inkâr etmenizi arzu ederler.

3. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir.
Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.» [MÜMTEHİNE]

|

|

TEHCİH İLE OLUŞAN VELİLİK:
VAHYİ TERCİH EDENLERİN VELİSİ ALLAH’TIR!..

|

Allah’ın adıyla 

«196. Şüphesiz ki benim dostum kitabı indiren Allah’tır.
O dürüstlere velilik/dostluk eder.» [ARAF]

|

«19. Çünkü onlar,
Allah’tan gelecek olan hiçbir şeyi senden savamazlar.
Gerçekten zalimler birbirlerinin evliyâsı/dostlarıdırlar.
Allah da korunup sakınanların velisi/dostudur.» [CASİYE]

|

«101. Rabbim!
Bana mülkten verdin
ve
bana düşlerin yorumunu öğrettin.
Göklerin ve yeryüzünün yaratıcısı!
Dünyada da ahirette de benim velim/yardımcım sensin.
Beni müslüman olarak vefat ettir.
Ve beni iyiler arasına kat.”» [YUSUF]

|

«18. Dediler ki: “Seni tenzih ederiz!
Senin dışında dostlar edinmemiz bize yaraşmaz.
Fakat Sen onları ve atalarını nimetle yaşattın,
ta ki zikri (Kur’an’ı ve hatırlatıcı ayetleri) unuttular
ve
helâk/imha olmayı hak eden bir topluluk oldular.”» [FURKAN]

|

«155. MUSA tayin ettiğimiz vakit için,
kavminden yetmiş kişi seçip ayırdı.
Onları bir sarsıntı tutunca; “Rabbim!” dedi:
“Eğer dileseydin, bundan önce onları ve beni helâk ederdin.
İçimizdeki sefihlerin/beyinsizlerin günahları yüzünden
bizi helâk mı edeceksin?
Zaten o da Senin açığa çıkarmandan başka bir şey değildir.
Onunla, sapıklığı dileyeni sapıklıkta bırakırsın,
doğruluk dileyene de yol gösterirsin.
Sen bizim dostumuz/velimizsin.
Bizi bağışla ve bize merhamet et.
Sen bağışlayanların en hayırlısısın!

156.Bu dünyada bize bir iyilik yaz ve ahirette de bir iyilik yaz.
Şüphesiz biz Sana döndük.”
(Allah) buyurdu ki:
“Azabımı (hak eden suçlulardan) dilediğime isabet ettiririm
ve
rahmetim herşeyi kuşatmıştır;
Ben onu (rahmetimi) içtenlikle korkanlara,
zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.”

157.Onlar ki; ümmî nebi/peygamber olan rasûle/elçiye tâbi olurlar,
yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı olan!
O peygamber, onlara iyiliği emreder/iyilikle söyler,
onları; kötülüklerin oluşmasından önce engellemeye çalışır.
Temiz şeyleri onlara helal sayar
ve
pislik(olan şey)leri onlara haram kılar.
Üzerlerindeki ağırlıkları kaldırıp atar
ve
sırtlarındaki zincirleri kırar.
Ona inananlar,
destekleyerek ona saygı gösterenler,
ona yardım edenler
ve
onunla birlikte indirilen ışığa/nura tâbi olanlar var ya;
işte onlar, kazançlı çıkanlardır.» [ARAF]

|

«68. Şüphesiz insanların İbrahim’e en yakın olanı,
elbette ona uyanlar,
bir de bu peygamber (Muhammed) ve müminlerdir.
Allah da müminlerin dostudur.» [AL-İ İMRAN]

|

«257. Allah iman edenlerin dostudur.
Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
Gerçekleri bildikleri halde gizleyenlerin velileri (yöneticileri) ise,
tağuttur (din adamlarıdır).
(O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır.
Onlar cehennemliklerdir. Orada sonsuz kalıcıdırlar.» [BAKARA]

|

«14. De ki: “Gökleri ve yeryüzünü yaratan; besleyen ve
kendisi beslenmeyen Allah’tan başka bir dost mu edineyim?
Ben (Allah’a) teslim olan kişilerin ilki olmakla emrolundum.”
Ve (bana): “Müşriklerden sakın” denildi!» [EN’AM]

|

|

ALLAH’IN TAVSİYESİ

|

Allah’ın adıyla

«3. Rabbinizden size indirilene uyun.
O’ndan başka velilere uymayın!
Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!» [ARAF]

|

«9. Yoksa O’nun dışında, birtakım evliya/dostlar mı edindiler?
İşte Allah velî/koruyup gözetleyici (ancak) O’dur.
Ve ölüleri dirilten O’dur.
O, herşeye kâdir olan/gücü yetendir.» [ŞURA]

|

«6. O’NUN DIŞINDA veliler edinen kimselere gelince,
Allah onlar üzerinde gözetleyendir.
Sen, onlar üzerinde vekil değilsin.» [ŞURA]

|

|

VAHYİ TANIMAYANLARIN VELİSİ

|

Allah’ın adıyla

«27. Ey Âdemoğulları (ve kızları!)
Sakın şeytan sizi fitneye düşürmesin/yoldan çıkartmasın;
atalarınızın cennetten çıkarılmalarına yol açtığı gibi,
sizi de fitneye düşürmesin/yoldan çıkartmasın:
Onlar konulan sınırı aştıklarında/yasağa uymadıklarında,
takva örtülerinden yoksun bırakılıp ortada kalıvermişlerdi.
O ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.
Evet Biz şeytanları, inanmayanların velileri/dostları yaptık.”» [ARAF]

|

«30. Bir kısmı (doğruyu araştırarak) hidayete ulaştı.
Onların bir kısmına (suçlularına) da sapıklık hak oldu.
Şeytanları,
Allah’tan başka evliya/veliler/dostlar edindiler.
Ve kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanıyorlardı.» [ARAF]

|

«121. Allah’ın haram kıldığı şeylerden yemeyiniz;
çünkü o, yoldan sapmaktır.
Doğrusu şeytanlar kendi dostlarına,
sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar!
Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz!» [EN’AM]

|

«119. “Onları mutlaka saptıracağım,
mutlaka onları kuruntulara sokacağım
ve
onlara emredeceğim de
(putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar.
Yine onlara emredeceğim de
(zihinlerine vesvese, çeşitli fikirler fısıldayacağım da)
Allah’ın yarattığını/yaratışını değiştirecekler.”
Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost/veli edinirse,
şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.» [NİSA]

|

«76. İman edenler, Allah’ın izin verdiği durumlarda
(saldırganlara karşı) savaşırlar.
Kâfirler (gerçekleri bildiği halde gizleyenler) de
tağut (din adamları) uğrunda savaşırlar.
O halde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın.
Şüphesiz şeytanın hilesi/tuzağı/plânı çok zayıftır.» [NİSA]

|

«63. ALLAH’a ant olsun,
senden önceki toplumlara da elçi gönderdik.
Şeytan, yaptıkları işleri kendilerine süslü gösterdi.
O, bugün de onların dostudur
ve onlara can yakıcı bir azap vardır.» [NAHL]

|

«50. VE (HATIRLA Kİ) Biz bir zaman meleklere:
“Âdem’i selamlayın/önünde saygı ile eğilin” demiştik.
İblis dışında hepsi saygı ile eğildiler/selamladılar.
O (İblis), cinlerden (algılayamadığınız varlıklardan) idi.
Rabbinin emrinden/sözünden/söylediğinden dışarı çıktı.
Onu ve soyunu Benim dışımda dostlar mı ediniyorsunuz?
Oysa onlar, sizin için saldırgan bir düşmandırlar.
Ne kötü bir değiştirmedir!» [KEHF]

|

«175. O ŞEYTAN sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor.
Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz Benden korkun.» [AL-İ İMRAN]

|

«16. DE Kİ: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?”
“Allah’tır!” de.
De ki: “O’nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası
ve
zararı olmayan dostlar (veliler) mi edindiniz?”
De ki: “Kör ile gören bir olur mu?
Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu?
Yoksa Allah’a; O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da
bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara göre
birbirine mi benzedi?”
De ki: “Herşeyin yaratıcısı Allah’tır.» [RAD]

|

«257. Allah iman edenlerin dostudur.
Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
Gerçekleri bildikleri halde gizleyenlerin velileri (yöneticileri) ise,
tağuttur (din adamlarıdır).
(O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır.
Onlar cehennemliklerdir. Orada sonsuz kalıcıdırlar.» [BAKARA]

|

|

(İsabetsiz olarak edinilin bir Veli edinme şekli)
ALLAH’A YAKLAŞTIRICI OLARAK VELİ EDİNMEK 

|

Allah’ın adıyla

«3. İyi bilin ki, hâlis/yegâne din yalnız Allah’ındır.
O’ndan başkasını evliya/dostlar edinenler:
“Onlar bizi Allah’a daha yaklaştırıcı olsunlar diye,
onlara kulluk ediyoruz/etraflarında toplanıyoruz” (derler).
Şüphesiz Allah; yalancı, nankör/kâfir (gerçekleri bilerek gizleyen
ve
doğru yola gelmek için birşeyler yapmayan) bir kişiyi,
doğru yola iletmez!» [ZÜMER]

|

«102. YOKSA inkâr eden kimseler,
Beni bırakıp da kullarımı evliya/dostlar edinerek,
kurtulacaklarını mı sandılar?
Biz cehennemi,
inkârcılara konaklanılan/bir vatan olarak hazırladık.» [KEHF]

|

|

OYSA ALLAH’IN YAKLAŞTIRICIYA İHTİYACI YOKTUR

|

Allah’ın adıyla

«111. De ki: “Çocuk edinmeyen Allah’a sayısız övgüler olsun!
O’nun mülkte/yönetimde ortağı yoktur.
Âcizlikten ötürü hiçbir yardımcıya ihtiyacı olmayandır!
İşte O’nu gereği gibi tekbir et/yücelterek an!» [İSRA]

|

«45. Allah size düşmanlık yapanları çok daha iyi bilir.
Allah dost olarak yeter.
Allah yardımcı olarak ta yeter.» [NİSA]

|

|

ALLAH’A YAKLAŞTIRICI OLARAK EDİNİLEN VELİLERİN,
ALLAH KATINDA BİR YARDIMI OLMAYACAKTIR!..

|

Allah’ın adıyla

«10. Arkalarından da cehennem!
Onlara kazandıkları şeyler hiçbir şekilde fayda vermez.
Allah’tan başka edindikleri dostlar da fayda vermez.
Onlara büyük bir azap vardır.» [CASİYE]

|

«46. Onların Allah’ın dışında,
kendilerine yardım edecek koruyucu dostları yoktur.
Allah,
kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa,
artık onun için bir yol (kurtuluş) yoktur.» [ŞURE]

|

|

ALLAH’TAN BAŞKALARINI VELİ EDİNENLERİN DURUMU

|

Allah’ın adıyla

«41. ALLAH’IN dışında,
birtakım evliyaya/dostlara/efendilere bağlananların durumu,
kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir!
Halbuki evlerin en dayanıksızı/çürüğü,
şüphesiz ki, örümceğin evidir!
Şayet bilselerdi!» [ANKEBUT]

|

|

KUR’AN İLE UYARI!..

|

Allah’ın adıyla

 

«51. ONUNLA (Kur’an ile) uyar;
Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkan kimseleri
ki onların,
O’ndan başka dostları
ve
(ne melek, ne peygamber, ne de evliyadan) şefaatçileri yoktur.
Belki korunup sakınırlar.» [EN’AM]

|

«73. EY PEYGAMBER!
(Antlaşmalarına uymayan saldırgan/terörist) kâfirler
ve
münafıklarla cihat et
ve
onlara karşı çetin/dimdik ol.
Onların varacakları yer cehennemdir.
Ne kötü bir varış yeridir orası!

74. Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar.
Halbuki (Peygamberi ve müminleri Medine’den süreceklerine dair),
o sözü söylediler
ve
müslüman olduktan sonra inkâr ettiler.
Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler.
Sırf, Allah ve Rasûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için,
intikam almaya kalktılar.
Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur.
Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada
ve
ahirette çok acıklı bir azaba uğratacaktır.
Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost,
ne de bir yardımcı vardır.» [TEVBE]

|

«25. VE (BAZILARI);

onların mağaralarında üç yüz yıl kaldı(ğını ileri sürüyor)
ve
kimileri de (bu sayıya) dokuz yıl daha ilâve ediyorlar.
26. (Bu onların iddialarıdır).
De ki: “Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir.
Göklerin ve yeryüzünün gaybı/görülemeyeni O’nundur.
O, ne güzel görendir.
Ve O, ne güzel işitendir
Onların O’ndan başka bir velisi/yardımcısı yoktur.
Kendi hükmüne/kararına hiç kimseyi ortak etmez.”» [KEHF]

|

«22. Siz Allah’ı âciz bırakamazsınız.
Ne yeryüzünde, ne gökyüzünde!
Sizin Allah’tan başka hiçbir dostunuz
ve
hiçbir yardımcınız da yoktur!» [ANKEBUT]

|

«113. Sakın zulmeden kimselere en ufak bir eğilim duymayın.
Yoksa size de ateş dokunur.
Sizin için Allah’tan başka evliya/dostlar yoktur.
Sonra size yardım da edilmez.» [HUD]

|

«44. İşte bu durumda velâyet/yardım ve koruyuculuk,
gerçek olan Allah’a aittir.
Sevap/mükâfat vermek bakımından en iyi,
en güzel sonucu vermek yönünden de en iyi olan O’dur.» [KEHF]

|

«32. Kim Allah’ın davetçisine uymazsa,
yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir.
Ve onun, O’ndan (Allah’tan) başka evliyası/dostları yoktur.
İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.”» [AHKAF]

|

«20. Onlar yeryüzünde (Allah’ı) güçsüz bırakıcı değillerdir.
Onların Allah’tan başka sığınacakları da yoktur.
Azap, onlar için kat kat artırılır.
Bunlar, gerçeği işitmeye tahammül edemezlerdi,
görmek bile istemezlerdi!» [HUD]

|

«31. Siz yeryüzünde O’nu aciz bırakamazsınız.
Sizin, Allah’ın dışında ne bir koruyucu dostunuz vardır,
ne de bir yardımcınız!» [ŞURA]

|

«4. ALLAH O’dur ki; gökleri, yeri
ve
ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde/evrede yaratmış,
sonra Arş’a istivâ etmiştir (sistem kurmuştur).
Sizin için O’ndan başka ne bir koruyucu/veli,
ne de bir şefaatçi/şahit vardır.
Öyleyse, düşünüp öğüt almıyor musunuz?» [SECDE]

|

«113. CEHENNEM EHLİ oldukları,
kendilerine kesin olarak belli olduktan sonra;
-yakınları da olsalar-
Allah’a ortak koşanlar için af dilemek,
ne Peygambere yaraşır,
ne de Müminlere!

114. İbrahim’in babası için af dilemesi,
sadece ona verdiği bir söz yüzündendi.
Onun bir Allah düşmanı olduğu
kendisine açıkça belli olunca, ondan uzaklaştı.
Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.

115. Doğru yolu gösterdikten sonra,
sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe,
Allah bir toplumu sapıklıkta bırakacak değildir.
Şüphesiz Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.
116. ŞÜPHESİZ göklerin
ve
yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır.
O diriltir ve öldürür.
Sizin için Allah’tan başka;
ne bir dost,
ne de bir yardımcı vardır.» [TEVBE]

|

«70. Dinlerini bir oyun
ve
eğlence edinen;
dünya hayatında aldanan kimseleri kendi haline bırak!
Sen bununla şöyle hatırlat:
Bir kişi kazandığı şeylerin eline teslim edilmeye görsün,
onun Allah’tan başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi vardır.
Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez!
İşte onlar kazandıkları şeylere teslim edilmiş kimselerdir!
Onlar için kaynar sudan bir içki
ve
inkâr etmiş olmaları yüzünden can yakıcı bir azap vardır!» [EN’AM]

|

|

MELEKLERİN MÜMİNLERE VELÂYETİ

|

Allah’ın adıyla

«30. GERÇEKTEN Rabbimiz Allah’tır diyen,
sonra;
dosdoğru olan kişilerin üzerlerine/duygusal zekâlarına
melekler iner, onlara:
“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin!
31. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız!
Orada nefislerinizin iştah duyduğu her nimet sizindir.
32. Bağışlayan, esirgeyenden bir ağırlama olarak!”» [FUSSİLET]

|

|

MELEKLERİN ALLAH’A: “SEN BİZİM VELİMİZSİN” HİTABI…

|

Allah’ın adıyla

«40. OGÜN, onların hepsini bir araya toplayacak,
sonra meleklere buyuracak:
“Bunlar mı size kulluk ediyorlardı?”

41. Derler ki:
“Seni tenzih ederiz/Sen yücesin!
Bizim velimiz/koruyucumuz onlar değil Sensin.
Hayır onlar,
cinlere (görmedikleri varlıklara) sığınıyor/kulluk ediyorlardı.
Birçoğu onlara iman edicilerdi.”

42. Artık bugün bir kısmınızın bir kısmınıza fayda sağlamaya
ve
zarar vermeye gücü yetmez. Zulmedenlere:
“Yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın!” deriz.» [SEBE]

|

|

[İşitttik ve inşaallah itaat ederek Ayetlere göre anlayıp yaşayanlardan oluruz, duasıyla.]

__________________________________
Meal Kaynak:  http://kitap-ekitap.com/product.php?id_product=10

Kur’an ayetleri yukarıdaki gibi anlamak isteyenler; HUKUK USÛLÜ ve SÜNNET: Kur’an’ı Anlama ve Uygulama Metodu, adlı eserimizi de edinmelerinde fayda var…

http://kitap-ekitap.com/product.php?id_product=14 

“Kur’an’da Veli/Evliya Kavramı Üzerine…” için bir cevap

  1. Samih Uylaş dedi ki:

    Üstad Allah razı olsun…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar