rulet sayi tahmini bahis siteleri

Kur’an ve Ayetleri, Allah tarafından açıklanmıştır…

18 Kasım 2011, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

Kur’an ve Ayetleri apaçık bir şekilde Allah tarafından açıklanmıştır.

 

 İnsanlar birşeyi karıştırmaktadır: Allah Kur’an’ında herşeyi apaçık bir şekilde dile getirmiştir. Ancak herkes ihtiyacına göre bu açıklamaları anlar. İhtiyacı olmayan; bir konuda açıklanmış olan ayetleri anlayamayabilir. Örneğin Hukuk Ayetleri’nden herhangi biri kendisini ilgilendirmiyorsa o ayeti anlayamayabilir. Örneğin; bir cinayet işlemiş olsun bir kişi, konuyla ilgili geçen ayetleri Hakim kendisine ilettiğinde, dikkat edin açıkladığında demiyorum: Kendisine yani cinayet işleyen kişiye okuduğunda/ilettiğinde; çünkü Allah önceden şöyle şöyle işler yaparsanız bunun sonucunda şöyle bir ceza ile karşılaşırsınız, demiştir; yani konu olmadan açıklamıştır. Buna KORUYUCU HEKİMLİK gibi bakmamız gerekir. Bir suç işlemeden önce, eğer böyle bir suç işlerseniz bunun karşılığında şu cezayı alırsınız, buyurmuştur.

Dolayısıyla kişi böyle bir iş yaptığında başına ne geleceğini bilir. Hüküm aslında bizim için çıkarılmıştır, Allah tarafından. Hüküm yok değil, kapalı da değil…

Hani malûm HERKES BİRİNİN ya da HIRSIZ BİR TOPLUMUN neden Kur’an ile hayat bulmayı istemedikleri gibi. Çünkü Kur’an ile yaşamayı isteseler; hırsızlığı alışkanlık haline getirdikleri için ellerinin kesileceğini bilirler…

Adam öldüren aynıyla cezalandırılır, eğer maktulün ailesi diyet ile affetmezse…

Zani aynı şekilde şu kadar değnek/sopa ile karşılığını alacağını bilir. Evlisi farklı, bekârı farklı…

Yani değerli arkadaşlar; Allah’ın hükmü apaçıktır derken, Allah hükmünü/kararını gizli saklı neden göndersin; bu kitap ile insanların arasında hak ve adaleti sağlamak istiyorsa bir de, öyle değil mi?

Bir kişi Kur’an Meali’ni okuduğunda KENDİNE ÖZGÜ HÜKÜMLERİ/ALLAH’IN KARARLARINI kesinlikle görür.

Ancak toplumsal hukuku içeren ayetler zaten o kişiyi, ya da kişileri ilgilendirmiyor ki?!

Yani şöyle; Savaş Hukuku, Evlenme, Cinayet vs. gibi meseleler ilgili şahısları ilgilendirdiği için onu da KONUNUN UZMANLARI; Hakimler, Savcılar mesele ile ilgilenmektedirler.

Bir kalp hastası insana, bir ilköğretim öğretmenini mi gönderirsiniz ilgilenmesi için?! Hayır. Elbette ki; KALP DOKTORU’nun ilgilenmesini isteriz, bunun gibi…

Hukuki meselelerde eğitim almış, o konunun uzmanı insanlara meseleler götürülür ki; o konuda Allah’ın verdiği hüküm/karar ile konuya ışık tutsun, meseleyi sonuçlandırsın…

Bakınız aşağıda vereceğim ayette olduğu gibi:

ENBİYA SURESİ’nden

«78. DAVUD’U ve Süleyman’ı da (an, ikisinden de bahset).
İkisi de ekin hakkında hüküm veriyorlardı,
hani bir halkın davarları onun içinde otlatılmıştı.
Biz de onların hükümlerine şahit idik.
79. Biz Süleyman’a yargıyı (dava konusunu) iyice (inceden inceye,
derinlemesine) bellettik ve her birine bir hüküm/yargı gücü
ve
ilim verdik.
Davud’a, kuşlarla beraber tesbih eden dağları boyun eğdirdik.
Biz bunları yapanlarız!»

Burada SÜLEYMAN AS. HAKİM konumundadır. Halktan birilerinin bir sorunu vardır ve KARAR VERME aşamasındadır. Allah da o insanlarla ilgili HÜKMÜNÜ/KARARINI vermiştir; Peygamber as. ‘da onlara iletmektedir.

Hüküm vermek/hüküm çıkarmak; kişinin KENDİSİYLE İLGİLİ ne varsa onu Kur’an’dan yaşamına almasıdır..

 

HÜKÜM ÇIKARMA aslında yanlış anlaşılıyor… Kur’an’ın apaçık KİTAP olduğunu vurgular Allah Teala. Yani aslında bu şu demektir: Sizin için açık açık açıkladığımız VE SİZİN İÇİN ÇIKARDIĞIMIZ İŞİNİZE YARAYACAK HÜKÜMLERİ alın ve hayatınıza uygulayın der.

Biliyorsunuz MEKKE’de gelen ayetler HER İNSANIN ANLAYACAĞI NİTELİKTEYDİ…

Zaten BİREYE/KİŞİYE lâzımgelen de bu ayetlerdir.

HUKUKU ilgilendiren ayetlerle BİREYİN/KİŞİNİN işi olamaz.

Hukuk derken; örneğin BİR CİNAYET, BİR IRZA TECAVÜZ, BİR HIRSIZLIK, BİR AİLE HUKUKU, BİR SAVAŞ HUKUKU ile ilgili konularda zaten Bireyin/Kişinin bir sorumluluğu yoktur. Bu konular DEVLETİ İLGİLENDİRİR. Yargıyı ilgilendirir, Hukuku ilgilendirir…

Diğer bazı FIKHİ MESELELERE gelince de bu konuyla ilgili UZMANLARA iş düşer…

Ancak HER KUL kesinlikle KENDİNE ÖZGÜ açık açık beyan edilmiş ayetlerle kendisini iyileştirebilir, güzelleştirebilir..

 

Dolayısıyla; KUR’AN’IN AÇIKLAMAYA İHTİYACI OLAN AYETİ YOKTUR. Bu bilgiler yanlış biliniyor.

 

EN’AM SURESİ’nden:

Allah’ın adıyla;

114.DE Kİ: “Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?
O size kitabı, detaylı/ayrıntılı olarak açıklayıp indirmiş iken!”
Kendilerine kitap (Zebur, Tevrat, İncil) verdiğimiz kimseler;
şüphesiz onun (Kur’an’ın),
gerçekten Rabbinden indirilmiş olduğunu bilirler.
O halde, kuşkulananlardan olma!
115.Rabbinin sözü/kelimeleri doğruluk ve adaletçe tamamlanmıştır.
O’nun kelimelerini(n aslını) değiştirebilecek hiç kimse yoktur.
O işitendir, bilendir.
116.Eğer yeryüzündeki kimselerin çoğunluğunun reyini/oyunu,
gerçeğin tek ölçüsü sayarsan seni Allah’ın yolundan saptırırlar.
Onlar ancak zanna/ispatı olmayan teorilerine uyuyorlar.
Ve sadece yalan uydurup saçmalıyorlar!
117. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kimseleri de
doğru yolda olanları da en iyi bilendir.»

Kur’an’ın her ayeti illâ ki apaçıktır. Ancak Kur’an BİR OLAY ÜZERE İNDİĞİ İÇİN; öyle bir olay ile karşı karşıya kalan bir insan olması lazım.

Bazen biz de Kur’an’ı okuruz; AMA SADECE OKURUZ. Bazen öyle bir zaman olur ki; bir konuda problemimiz vardır ve bir ayet ile karşılaşırız: HAH İŞTE! deriz, aslında o ayet bize sanki o an inmiş gibidir veya biz O AYETİ defalarca okuduğumuz ve gördüğümüz halde SANKİ İLK KEZ OKUYOR ve GÖRÜYOR gibi oluruz.

Sizin söylediğiniz mesele ve benim de yukarıda önceki yorumumda açıkladığım gibi; HUKUK İLE İLGİLİ AYETLERDİR.

O konularda hüküm vermek, bizim için verilmiş hükmü çıkarmak/kişiye açıklamak ta KONUNUN UZMANLARINA DÜŞER.

Örneğin; BİR CİNAYET meselesi ile ilgili BİZİM İÇİN AÇIKLAMIŞ AYETİ konunun uzmanı BİR HAKİM kişiye AÇIKLAR/UYGULAR.

 

Bu konu Facebook’ta bir konu paylaşmıştım, bir arkadaşımızın bazı soruları karşısında geliştirilmiştir.

Konunun linki şudur:

https://www.sadikturkmen.com/hayatimizda-uygulamak-uzere-hukumlerkararlar-cikarmada-ornek-bir-calisma-kalem-suresi-inis-sirasi-2/

Son sorusu şöyleydi, isim vermeden alıyorum, aynı zamanda yazdığım cevabımı da buraya alacağım:

«şimdi…acaba kuran pkk ve destekçilerine ne diyor…ne yapın diyor…birde din maskeli vatan bayrak asker ata düşmanları var onlar için ne diyor….o açık ayetlerle hükümü ortaya koyarsanız sevinirim

11 dakika önce ·  ·  1»Cevabi yazım:
«Dedim ya; sen şimdi bu konuyu madem ki dert edindin o halde gideceksin, zahmet edeceksin BİR KUR’AN MEALİ alacaksın ve ALLAH’A SORACAKSIN…İnan kesinlikle SORDUĞUN HER SORUNUN CEVABINI BULACAKSIN (yani Allah sana cevabını verecektir).Ben biliyorum merak etme…Çünkü Kur’an’da bildiriliyor; bir tek şey istiyor: ZAHMET EDİP OKUMAK!..»Tabi şunu unutmayalım; BU KONU, Ülke’yi ilgilendirdiği için; Terör, Saldırı, Savaş konuları ile ilgili olduğu için yani; kesinlikle olaya KONUNUN UZMANLARININ KUR’AN’A BAKMASI LAZIM… Hakimler, Savcılar vs.Kur’an’da gerek bizim Peygamberimiz (sav) döneminde, gerekse çeşitli Peygamberler döneminde kesinlikle yaşanmıştır. İlla ki bir çözümü vardır… Yani bu konular bir Kur’an Okuyucusunu ilgilendirmez, demek istediğim… Bireyi ilgilendirmez daha doğrusu… Bireyi ilgilendiren konular bellidir. Terör olaylarının çözümü ile ilgili konunun uzmanları Kur’an’da bildirilmiş olan çözüm önerilerini uygularlar…

Bizler de Kur’an’ı okuyanlar olarak, meselelerin çözüm önerilerini görürüz ancak uygulama gücümüz olmadığı için; konuyu konunun uzmanlarına havale ederiz, yani; Hakimlere, Savcılara…

Dua ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar