Kur’anî Bazı TerimlerSağlık, Huzur, Mutluluk ve Güzellik

SAĞLIK, HUZUR, MUTLULUK, GÜZELLİK[*]   Her insan, hastalanmadan önce koruyucu hekimlerin önderliğinde sağlıklı yaşamayı başarmalıdır. Geçici zevkler için insan, sağlığına yazık etmemelidir. Kur’an sağlıklı bir hayatın rehberidir. Kur’an ve çevirilerine...

Gayb

GAYB   İnsanın beş duyusu ile araç, gereç ve aletler yardımı ile görülmesi, gözlemlenebilmesi mümkün olmayan âleme, gayb âlemi denir. Gayb âlemindeki varlıklar ile, bilgiler yalnız ve yalnız Rasûllere vahiy...

Âhiret

AHİRET[*]   Mazlumların pek çoğunun hakkı alınmadan ölüyor, zalimler zulmüne devam edebiliyor. Bu durum gösteriyor ki; ahiret gelecek, adalet terazileri kurulacak, herkesin hakkı kendisine verilecek. Dünyada bin yıl yaşasak bile,...

Suç, Haram, Günah, Sevap

SUÇ, HARAM, GÜNAH, SEVAP[*]   Suç: İnsanın insana ve doğaya verdiği somut zararlardır. Haram: İnsanın kendisine verdiği somut zararlardır. Günah: İnsanın kendisine, insanlara, hayvanlara, tabiata verdiği düzeltilebilir küçük zararlardır. Kişinin...

Melek, Cin, Ruh, Şeytan (İblis)

MELEK, CİN, RUH, ŞEYTAN (İBLİS)[*]   Melek: Rabbimizin yarattığı sayılarını yalnız kendisinin bildiği askerleridir. Özellikleri; Allah’ın verdiği emirlere kayıtsız ve şartsız itaat etmektir. Cin: Rabbimizin yarattığı farklı türler, farklı düzlemlerde...

Allah’ın İsimleri

ALLAH’IN İSİMLERİ[*]   “Allah, zaman ve mekandan münezzehtir” ibaresi nasıl anlaşılır. Göklerin büyüklüğü yanında dünya bir kum tanesi gibi. Arşın büyüklüğü yanında ise, gökler bir kum tanesi gibi. Arş’tan daha...

İnsanları kendine kul edinen her ne varsa uzak dur

Allah’ın adıyla mealen; «17. TAĞUT’a (insanları kendine kul edinen her ne varsa ona), kul olmaktan/itaat etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var! Müjdele kullarımı! 18. Onlar sözü dinlerler ve onun...

Zikrin bir anlamı da: Allah’ın emirlerini hatırlamaktır.

Allah’ı zikretmek/anmak/hatırlamak; emir ve yasaklarına karşı gelineceği bir anda hatırlayıp vazgeçmektir.   Allah’ın adıyla mealen; «14. Şüphesiz Ben, Ben Allah’ım! Benden başka Tanrı/İlâh yoktur, öyleyse yalnız Bana kul ol! İyi...

Hikmet’in bir anlamı da: Faydalı ve bilimsel gerçeklerdir.

Allah’ın adıyla mealen;   «151. Size kendi içinizden bir Rasûl gönderdi; size ayetlerini okuyor, sizi (başınıza gelebilecek) her türlü kötülüğe karşı uyarıyor, ve sizi; Kitap ve hikmet (faydalı ve bilimsel...

Faiz hakkında

Faiz ile Riba aynı şey midir?   Şirketlerde, elde edilen karlar, sermaye oranlarına göre dağıtılır. Bankalar da bir şirkettir. Bankalar elde ettikleri karları ortaklarına dağıtırlar. Öyle ise banka bu işlevini...

Bir Kur’an Meali’nden Hüküm Çıkarmada “Ticaret Tavsiyesi”, örnek bir çalışma.

Bir KUR’AN ÇEVİRİSİ’nden Hüküm Çıkarmada Örnek Bir Çalışma: TİCARET TAVSİYESİ’NİN HÜKMÜ VE AÇILIMI   Ankara 1998 yılında kaleme alındı; İstanbul 2006 yılında da yayımlandı.   TAVSİYELER   TİCARET YAPMAK a)...

Bir Kur’an Meali’nden Hüküm Çıkarmada örnek bir çalışma: Zekât Hükmü ve Açılımı

Bir KUR’AN ÇEVİRİSİ’nden Hüküm Çıkarmada Örnek Bir Çalışma: ZEKÂT HÜKMÜ VE AÇILIMI [Aynı çalışmayı Namaz Hükmü için de düşünebilir veya siz de yapabilirsiniz].   Ankara 1998 yılında kaleme alındı; İstanbul...

Allah’a yapılmış en büyük zulüm ve iftiralardan biridir!

Facebook’tan bir kardeşimizin Zümer Suresi; 36. Ayeti farklı bir mealden yayınlaması üzerine, kendisini “Bu verilen mânânın uygun olmadığı” şeklindeki uyarımıza güzel bir davranış sergileyerek, yanlış yaptığını ifade etmesi üzerine; konuyu...

Takva nedir?

Kalın yünlü çorap ile, dikenler arasında gezen kişi, çorabı dikenlere takılmasın diye, titizlik gösterir. Takva, işte böyle bir titizlik durumudur. Dikkatli olmak. Dinamik yaşamak. Zihnimize gelen her düşünceyi Allah ile...

Mucize ve Kerâmet

Mucize sözcüğü halkımız arasında yaygın olarak kullanılır. Kur’an’da mucize olarak geçmez. Ayet olarak geçer. Ayetler (mucizeler); Allah’ın varlığına, birliğine, kudretine dair işaretlerdir. Kâinat; içindeki varlıklar, olaylar, doğal ayetlerdir, tabiat ayetleridir....

Müslüman ve mümin kime denir, özellikleri nelerdir?

Müslüman; “Allah’a teslim olmaya söz veren” demektir. Savaşta teslim olan kişi ne yapar? Teslim alanın bütün şartlarını kabul ettiğini beyan eder. Kişinin Allah ile savaş yapması söz konusu değil. Buradaki teslim...

Rasûl ne demektir?

Rasûl: Elçi demektir. Allah dilediğini Rasûl (elçi) seçer. ”Rasûl” olmak kişinin kendi elinde değildir. ”Rasûllük” iddiası, isbatı gerektirir. Bu nedenle Allah, seçtiği kişinin Rasûl olduğunu kanıtlamak için ayetler (mucizeler) vermiştir....

Kur’an’da çokca adı geçen Rab kavramı

Rabb kelimesi; “Gerçek Sahip” demektir. İnsanlar birşeylerin geçici sahipleridir. Ölünce sahip oldukları şeylere artık sahip değildirler. Rabb ise ölmez. Her şey sonunda Rabb’e kalır. “Bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa,...