rulet sayi tahmini bahis siteleri

Kur’anî Bazı TerimlerMehdi ne demektir?!

TEK KURTARICIMIZ/MEHDİMİZ YALNIZ ALLAHTIR! SONRA BİZ KENDİ KENDİMİZİN KURTULUŞ MÜCADELESİNİ VERİRİZ… 1979 Yılında 19 Yaşımda iken Kur’an’ı anladığım Türkçe Dilinde “KUR’AN MEALİ” ilk kez baştan sona okuyup bitirdiğimde anladığım en...

Allah; yeryüzünde fesat çıkaran/terör estirenleri asla başarıya ulaştırmaz, aksine yerin dibine batırır: “İşte öğüt dolu uyarılar!..”

  Allah; yeryüzünde fesat çıkaran/terör estirenleri asla başarıya ulaştırmaz, aksine yerin dibine batırır: “İşte öğüt dolu uyarılar!..”   Allah’ın adıyla   «27. BİZ; göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere...

Salât/Namaz nedir ve biz bu ibadeti edâ ederek neler öğreniriz?!

  Salât/Namaz nedir? Bize faydası nelerdir ve biz onu eda ederek neleri öğreniriz, nelerden kaçınırız?! Şema kaynağı: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=269822769750471&set=a.165733336826082.42579.147445475321535&type=1&theater   BİR İTİRAF! Aşağıda bilginize sunacağım kısa başlıklar halinde verdiğim mesajlara geçmeden, bir...

Cariye ne demektir? Cariyelerle cinsel ilişki kurulabilir mi? Cariye konusuna, Kur’an ve Sünnet doğrultusunda yepyeni bir açılım getirilmiştir…

Cariye ne demektir? Cariyelerle cinsel ilişki kurulabilir mi? Cariye konusuna; Kur’an ve Sünnet doğrultusunda yepyeni bir açılım getirilmiştir…   Savaş esiri olmuş bir cariye[*] ile; kendi hür iradesi dışında ve özel evlilik...

One God, Allah the only god ~ Tek ilah, tek tanrı olarak Allah!..

One God, Allah the only god ~ Tek ilah, tek tanrı olarak Allah!..   Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla   «9. (O), doğunun ve batının Rabbidir (Sahibidir). O’ndan başka İlâh/Tanrı (ibadet edilecek) yoktur....

Tek ilah, tek tanrı olarak Allah!..

Tek ilâh, tek tanrı olarak Allah!..   Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla   «9. (O), doğunun ve batının Rabbidir (Sahibidir). O’ndan başka İlâh/Tanrı (ibadet edilecek) yoktur. Öyleyse, yalnızca O’nu vekil...

Mealimizin ilk baskısına koyduğumuz bazı kavramlar

Mealimizin ilk baskısına koyduğumuz bazı kavramlar toplu halde aşağıdadır. İnşallah son baskısına da koymayı plânlıyorum.   ALLAH’IN İSİMLERİ   “Allah, zaman ve mekandan münezzehtir” ibaresi nasıl anlaşılır. Göklerin büyüklüğü yanında...

Vesile aramak ile Aracı edinmeyi birbirine karıştırmayalım

Allah’ın adıyla mealen; «35. EY İMAN EDENLER! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya bir vesile (iş/ibadet [namaz veya dua] ile bir fırsat) arayın ve O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı...

Şefaat

ŞEFAAT[*]   Şefaat: Kelime anlamı itibariyle “aracı olmak”tır. Ancak bugün ve geçmişte insanlar, kendilerinin günahkar olduklarını kabul ederek, Allah’tan direk af ve mağfiret dileyemeyeceklerini, onun için onlara göre temiz, salih...

Kur’an’ı gereği gibi okumak, ne anlama gelir?

KUR’AN’I GEREĞİ GİBİ OKUMAK, NE ANLAMA GELİR?[*]   “Kur’an’ı siz anlayamazsınız, herkes anlayamaz” diyenlere, apaçık bir reddiyedir. Bkz. 3/Müzzemmil: 1-8. ayetleri okuyunuz. Gereği gibi, Rabb’in size Kur’an’da öğrettiği, gösterdiği gibi;...

Halife

HALİFE[*]   Rabbimizin meleklere hitabında “Yeryüzünde halife yaratacağım” ibaresini doğru anlayalım. Allah’ın yerine kimse halife olamaz. Allah’ın yerine halife olmak şirktir, ortak koşmaktır. Meleklerin sözünden halifenin ne olduğu anlaşılıyor: ”Biz...

Kâfir

KÂFİR   Araplar çiftçilere kâfir derler.   Kâfir: Tohumu toprağa gömen, üzerini örterek gizleyen anlamına gelir. Çiftçi tohumun üzerini örtmüştür. Tohumu gizlemiştir. Lâkin tohumun toprağın içinde olduğunu bilir. Kâfir olmayın...

Münafıklık

MÜNAFIKLIK[*]   Çıkarı neyse öyle görünen kişiye münafık denir. Bu kişi Türkiye’de Müslüman, Çin de Budist, Amerika’da Hıristiyan, İsrail’de Musevi olmaktan zevk alır. Mevlâna felsefesi böyle bir anlayış içerir. Kur’an,...

Şirk

ŞİRK[*]   Şirket: Ortaklık demektir. Ortaklık: Birden fazla insanın mal veya emeklerini koyarak ticari bir iş yapmaları ve oluşan sonuçtan paylarını almalarıdır. Kâinatın yaratılışına kimse mal veya emeğini koymadığı için,...

Evliyâ ve Tağut

EVLİYÂ VE TAĞUT[*]   Velî kelimesinin çoğulu; “Evliyâ” kelimesidir. Evliyâ: “Veliler” demektir. Bir Gazete tarafından yayınlanan “Veliler Ansiklopedisi”nin Kur’an’daki veli kavramı ile ilgisi yoktur. Veliler Ansiklopedisi’nde anlatılan olaylar, halk efsâneleridir. Doğrular, yanlışlar...

Rahmet ve Azap

RAHMET VE AZAP[*]   “Allah’ın rahmeti, azabını geçmiştir.” Bu sözü diğer ayetlere çelişki arz etmeyecek şekilde anlamak  lazım. Allah’ın rahmeti mi fazla, azabı mı? şeklinde soru soracak olursak; edep gereği...

Kader ve Ecel

KADER VE ECEL Kader: İnsanın ve diğer varlıkların özellikleri demektir. Allah her şeyi bir kader ile yaratmıştır. İnsanın özelliklerinden birisi ise, bu dünyada Allah’a isyan veya itaat edebilme özelliğidir. Ecel:...

İmtihan, Fitne, Belâ.

İMTİHAN, FİTNE, BELÂ[*]   İmtihan: İmtihan sözcüğü genelde çevirilerde yanlış yerde kullanılmaktadır. İnsan ile insan arasında imtihan olur. Allah imtihan etmez. Rasûlullah’a Mekke’den Medine’ye hicret eden bazı kişileri imtihan etmesi...

Son Yorumlar