Çeşitli GörüşlerimizSünnetullah gereği Allah’ın her canlı için koyduğu bir kanunu vardır.

Sünnetullah gereği Allah’ın her canlı için koyduğu bir kanunu vardır. | Çoğu meallerde bazı ayetlere: Allah’ın bazı insanları maymunlara veya domuzlara çevirdiği, şeklinde meal verilir. Bu BİYOLOJİNİN KANUNLARINI bilmemekten kaynaklanır....

Hadisleri toptan reddedenler, Kur’an’dan bir ayeti delil gösterirler: Oysa Allah, Rasûlünü yalancı çıkarmak için ayet ile destek vermez!..

Hadisleri toptan reddeden(inkâr eden)ler, Kur’an’dan bir ayeti delil gösterirler: Oysa Allah; Rasûlünü yalancı çıkarmak için ayet ile destek vermez!..   Bu Sure’nin son ayetine lütfen dikkat edelim: «50. Peki onlar...

Tamam, boynuz olarak kulağı geç ama edebi de elden bırakma!..

Tamam, boynuz olarak kulağı geç ama edebi de elden bırakma!..   ~ «70’li, 80’li, 90’lı yıllarda bizzat kendilerinden ilim tedris ettiğim Üstadlarımdan/Abilerimden/Hocalarımdan şu an (kendi zannımca) ilimce ve anlayışca ileride...

İlk Hedef: Bâtıl İnançların (Yalanların) Yıkılmasıdır!..

İLK HEDEF: Bâtıl İnançların (Yalanların) Yıkılması | | «23 yıllık bir süreç içinde; “İniş Sırasına Göre Kur’an” Allah Rasûlüne nasıl yol göstermiş ise bugün de insanlara yol gösterecektir. Yeter ki samimiyetle,...

Sünnet: Kur’an’ın Uygulama Metodudur!..

Sünnet: Kur’an’ın Uygulama Metodudur!.. |~ «Kur’an’ın ilk Sûresi’nin inişinden itibaren Kur’an, Sünnet (Kur’an’ın Uygulama Metodu) ve İçtihat (Kur’an ve Uygulamadan elde edilen/çıkarılan kararlar) birbirini takip eden ayrılmaz bir üçlü olarak...

Hikmete dair…

Hikmete dair…   ~ «Demek ki; Hikmetler de Kur’an’da bildiriliyor. Kur’an hem Kitap ve hem de Hikmet’tir. Hikmet: Problemleri çözüme kavuşturma Bilimi; bir ‘Usûl’, bir ‘Metod’tur aynı zamanda!..» | Hudeybiye...

Allah’ın Rasûlü’nün Mescidi: “Bugünün deyimiyle İlköğretim’den tutun; Ortaokul, Lise ve Üniversite gibi işlev görüyordu aynı zamanda!..

Allah Rasûlü’nün Mescidi; bugünün deyimiyle İlköğretim’den tutun, Ortaokul, Lise, Üniversite gibi işlev görüyordu aynı zamanda!.. | Allah Rasûlünün mescidi, bir Üniversite gibiydi. Kur’an öğrenilirdi. O günkü çağdaş bilimler öğrenilirdi. Herkesin öğrenebildiği miktar...

Hz. Adem (as), çocukları ve çocuklarının evlilik meselesine dair uydurulan yalan hikâyelere karşılık Kur’ani Gerçekler!..

Hz. Adem, çocukları ve çocuklarının evlilik meselesine dair uydurulan yalan hikâyelere karşılık Kur’ani Gerçekler!..   Hz. Adem’in yaratılması sonrasında, Adem Neslinin çoğalması ile ilgili:  “Bugün evlilik sistemi ve neslin çoğalması nasılsa; o...

Mesele: “Allah ile/Allah adına aldatmak ise; aldatan/uyulan kadar, aldanan/uyan da suçludur.” Dolayısıyla bu durumda aldanan da sütten çıkmış ak kaşıktan sanmamalı kendisini!..

ALDATAN (UYULAN) KADAR, ALDANAN (UYAN) DA SUÇLUDUR!.. |  Hani bir söz vardır: “Allah ile aldatılmak, yani; Allah’ın adı kullanılarak aldatılmak.” | Dolayısıyla bu durumda aldanan da sütten çıkmış ak kaşıktan...

Yüzyıllardır müslümanların gündemini meşgul eden (Ulu’l-Emr meselesi) Nisa 59’u doğru anlamak adına.

YÜZYILLARDIR MÜSLÜMANLARIN GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN, ULU’L-EMR MESELESİ VE BİTMEYEN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN, NİSA 59 (İnşaallah ve Allah-u âlem) ASLİ ANLAMINA, DÖNÜŞTÜRÜLDÜ diye düşünüyoruz, sizler ne dersiniz?! .   | |...

‎~ «Kur’an’da birbirine zıt ayet olmaz. Müşkil bir ayeti anlamak için; bütüne; yani siyak ve sibaka giderek ayeti anlamaya çalışmalıyız.»

‎~ «Kur’an’da birbirine zıt ayet olmaz. Müşkil bir ayeti anlamak için; bütüne yani siyak ve sibaka giderek ayeti anlamaya çalışmalıyız.»   6- MÜŞKİL[*] | [*] Sözlükte “bir iş karışık, problemli...

Siz de yolda dosdoğru gidenlerden olursanız, yoldan çıkanlar size asla zarar veremezler!..

SİZ DOSDOĞRU ANLAYIŞA SAHİP OLANLARDAN OLURSANIZ; YOLDAN SAPMIŞ OLANLAR SİZE ASLA ZARAR VEREMEZLER!..   Bu ne demektir; SİZ KUR’AN’A TABİ OLURSANIZ, demektir… İNSANLARIN ZİHİNLERİNE, KUR’AN’I ANLADIKLARI DİLDE OKUMALARINI YÜKLEYELİM!.. BATIL...

Her insanın hayatında; kişisel gelişim, yani kendini tamamlama stratejileri olmalıdır!..

Her insanın hayatında; kişisel gelişim, yani kendini tamamlama stratejileri olmalıdır!.. | Hayatında BİR YAŞAM STRATEJİSİ olmayan insanlar, başkalarının hayatlarını yaşamaya mahkûmdurlar!.. Bu şu demektir; tanıdığı her yeni insanın iddiasını, düşüncesini...

Hatırlayanlardan olmak ne güzeldir!..

HATIRLAYANLARDAN OLMAK NE GÜZELDİR!.. | Değerli dost ve arkadaşlarım; sizlerle, bir ayetin hayatımıza yansımasını paylaşmak istiyorum. Bunu ne zaman uyguladıysam hayatımda hep bu ayetin kalbime nüzulünü gördüm ve imanım ve...

Müslümanlar birbirlerini kontrol etmeye/ettirmeye açık olmalılar: “İnsanlar ne zaman birbirlerini yıkayan eller gibi olurlarsa, kontrol ilkeleri anlaşılmış ve yerine getiriliyor olur.”

MÜSLÜMANLAR; BİRBİRLERİNİ KONTROL ETMEYE/ETTİRMEYE, AÇIK OLMALILAR!.. | Hz. Peygamber (sav)’i Allah kontrol ediyordu. Kıyamete kadar gelip geçecek Müslümanlar da kendilerini Kur’an ile Müslüman kardeşlerine kontrol ettirmeliler. ~ «İnsanlar ne zaman...

Müslümanım diyen bir kişi Futbol ya da bir Takım Fanatiği olsa kişinin Müslümanlığı kalır mı?

  Müslümanım diyen bir kişi; Futbol ya da bir Takım Fanatiği olsa, kişinin Müslümanlığı kalır mı? | ~ Cevap: Kişinin Futbol oynamasında, Futbol Takımı tutmasında hiçbir sakınca yok. Kendisi yaparsa bir...

Erkeğin İslâm’da boşama (boş ol, boş ol diyerek laf ile boşama) yetkisi yoktur: Ancak; “Boşanma Davası” açma hürriyeti vardır!

Erkeğin İslâm’da boşama yetkisi yoktur: Ancak; “Boşanma Davası” açma hürriyeti vardır!   3 (Üç) kez boşama meselesi ve erkek ile kadının sonraki durumları hakkında: Bir kadın veya erkeğin eski eşine...

Allah’ın Sünneti’nde bir değişiklik göremez/bulamazsınız!..

Allah’ın Sünnetinde/Yasasında bir değişiklik göremez/bulamazsınız!.. | Allah’ın adıyla «43. (…) Allah’ın sünnetinde/uygulamasında, asla bir değişiklik bulamayacaksın. (…)» [FATIR SURESİ’nden]    Bir tartışma konusu olan HZ. ADEM’İN ÇOCUKLARININ EVLİLİKLERİ konusu, yüzyıllardır...

Son Yorumlar