İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa

10 Aralık 2017, Ayetlerle Düşünmek, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa

İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa

|
Yüce Allah tarafından çevresinin bereketli kılındığı söylenen mescid-i aksa (en uzak mescid) acaba orası mı, yani bugün bilinen mekan mı?! Çevresi kanla barutla, katliamlarla inim inim inleyen o bölgenin olması, Allah ayetiyle çelişmez mi?!
 
Ne bereketi var acaba bugün Mescid-i Aksa diye bilinen mekanın?!
Onca kan dökülen mekanın: NESİ BEREKETLİ KILINMIŞ OLABİLİR?
Bereketli kılınan belde, yer, mekan, toplanma yeri, mescid, vahiy meleğinin inmeye başladığı ve görüldüğü bir yay kadar olan: VAHYİN KAYNAĞIDIR!

Münafıklar ayetlerin/kelimelerin anlamını değiştirdiler maalesef?!

 

Yüzyıllardır müslümanım diyen insanların katledilmeleri için Münafıkların kurduğu bir oyun ve tuzak: KUDÜS MESELESİ?! 14 küsur yüzyıldır ne insanlar kıyılmış bu uğurda?!

ALLAH: Yeryüzü Mescid’tir buyurur!

İniş Sırasına Göre: Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi

|
Yani tüm Müslümanlar için bütün yeryüzü Allah’ındır ve diledikleri yerde Allah’ı anabilirler, bir yere bağlı kalmadan, bir yeri kutsamadan?!
Peki bu konuda kim ne kadar Peygamber’i örnek alıyor?!
Ya da bu Filistinli Vatandaşlarımız ne kadar Kur’an’a uyuyor?!
Arabistan Kur’an’a uyuyor mu?!
Mısır?
Ürdün?
Lübnan vs. vs.
 
Çok aşırı bir zulüm varsa yaşadığın bölge ve beldede: Hicret et, yeryüzünde toprak mı kalmadı?!
 
Onca insan bir takım müslümanım diyen hain münafıklar yüzünden katlediliyor?!
 
İşte bugün bir başka gerçek ortaya çıktı bence: Adamın biri KUDÜS TUGAYI kurmuş ve tüm dünyadan katılmak isteyenlere açıkmış?!
 
Yeni bir deaş işid doğuyor; Trump ve İsrail vb kişi ve ülkelerin ortak planı…

İSRA SURESİ’NDEKİ AYETLER

İsra Suresi’ndeki bu ayetler, Necm Suresi’ndeki ayetlerle birlikte düşünüldüğünde ancak gereği gibi anlaşılabilir diye düşünüyorum: “Şimdi siz onun gördüğünü mü tartışıyorsunuz, daha önce de onu görmüştü” özellikle bu ayete dikkatleri çekmek isterim…

NECM SURESİ’NDEKİ AYETLER

Necm Suresi’ndeki ayetlerle birlikte İsra Suresi’ndeki ayetler birlikte düşünüldüğünde ancak gereği gibi anlaşılabilir diye düşünüyorum: “Şimdi siz onun gördüğünü mü tartışıyorsunuz, daha önce de onu görmüştü” özellikle bu ayete dikkatleri çekmek isterim…

ŞİMDİ GELİN BİRAZ AKLIMIZI KULLANALIM
(Birlikte Ayetler Üzerinde Düşünelim)

1. O ALLAH Kİ; hiçbir kusuru, eksiği yoktur.
Geceleyin kulunu; Mescid-i Haram’dan,
çevresini bereketli kıldığımız En Uzak Mescid’e iletti.
Ayetlerimizden bir kısmını kendisine göstermek için![*]
_______________________________________
[*] Bkz. Necm Suresi: 1-18. Ayetler (Buradaki sıralaması: 23/1-18)

Kur’an Ayetleri doğruya en yakın bir şekilde anlayabilmek için bir Ayette 4 şey ararız;

1) EMİR

2) YASAK

3) TAVSİYE

4) BİLGİ
İsra Suresi 1. Ayette bize hitaben ne var ya da bize bu 4 şeyden hangisi hitabediyor?
Düşünüyoruz…
Emir var mı? Yap şeklinde, yok!
Yasak var mı? Yapma şeklinde, yok!
Tavsiye var mı? Şunu yaparsanız ya da yapmazsanız sizin iyiliğinizedir, diye; yok!
BİLGİ: Evet, bilgi var!
|
BİLGİ VAR ANCAK,
BİZİM NE KADAR BİLMEMİZ GEREKTİĞİ İLE ORANTILI BU BİLGİ?!
Unutmayalım, eğer Kur’an (Allah) bir konuda tam ve detay bilgi vermiyorsa; biz o verdiği bilgiye olduğu için iman ederiz. Zaten sorgulayabilme imkanımız da yoktur?! (İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa)
BİLGİ: Ya da geçmişte, tarihsel bir vakıadır, kalıntıdır, bulup açığa çıkarabiliriz; eğer günümüzle ilgili değilse… Konuyla ilgili DİREK MUHATAP ALLAH’tır?! Allah bilgi veriyor bu konuyla ilgili… Onun yanında birilerinin bilmesi mümkün mü?
Nebilerine bilgi vermişse onu da Kur’an’da mutlaka detaylandırmıştır Allah.
Peki o kadar meseleyi Nebilerine tüm detaylarına kadar anlatırken bu konuyu neden detaysız bırakmış ya da bırakmış olabilir mi?
 |
Aynen Müddessir Suresi’nde olduğu gibi:
 |
30. ONUN üzerinde ondokuz vardır.
31. Biz melekleri cehennemin muhafızları yaptık.
Onların sayısını da inkâr edenler için,
bir açığa çıkarma(aracın)dan başka bir şey yapmadık,
ki böylece; kendilerine kitap verilenler yakinen bilsinler
ve
ona iman etmiş olanların imanları daha da güçlensin,
kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin.
Kalplerinde hastalık olanlar
ve
inkârcılar ise:
“Bu misalle Allah’ın kastettiği nedir acaba?” diyorlar.
İşte böylece Allah;
sapıklığı dileyenlerin sapıklığını açığa/ortaya çıkarır
ve
doğruluğu dileyenleri de doğru yola kavuşturur.
Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez.
Bu, insanlar için yalnızca bir öğüttür. (Müddessir Suresi’nden)
|

AYET ÇOK AÇIKTIR;

~ “Onların sayısını da inkâr edenler için,
bir açığa çıkarma(aracın)dan başka bir şey yapmadık,”

diye Allah detaylandırır, olay budur; ancak hala birileri bu konu hakkında kafalarına göre şeyler uydurarak fitne çıkarmak isterler ve çıkarıyorlar da?! Onca insanın zihnini karıştırıyorlar… (İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa)
|

İŞTE İSRA SURESİ’NDEKİ BU AYET TE BÖYLE?!

Ne var yani bu kadar kafaya takacak, dert edecek:

1. O ALLAH Kİ; hiçbir kusuru, eksiği yoktur.
Geceleyin kulunu; Mescid-i Haram’dan,
çevresini bereketli kıldığımız En Uzak Mescid’e iletti.
Ayetlerimizden bir kısmını kendisine göstermek için![*]
_______________________________________
[*] Bkz. Necm Suresi: 1-18. Ayetler (Buradaki sıralaması: 23/1-18)
Öncelikle insanların kafasının bulanık olduğunu söyleyebiliriz ya da şöyle ifade edelim: Kelime ve Kavramlar konusunda KUR’ANİ KAVRAMLARA göre düşünemiyoruz…
Mescid: Ne demektir?!
Mescid deyince hemen bir Cami mi akla geliyor?!

Hele bir de tamamlayıcı ve belirleyici bir kelime de yanında var ise: AKSA, diye…

Hemen bugün yaşadığımız dünyadaki: MESCİD-İ AKSA diye bilinen yer mi geliyor, muhtemelen?!

Mescid: Secde edilen yer.
Mescid: Toplanılan yer.
Mescid: Çeşitli zaman dilimlerinde bir araya gelinen yer.
Bu yeryüzündeki Mescidler için de geçerlidir, gökyüzündeki Allah’ın kulları için de geçerlidir?! |

İŞTE TAM DA BURADA NECM SURESİ’NDEKİ AYETLERİ DÜŞÜNELİM

1. AŞAĞI KAYAN yıldıza yemin olsun!
2. Arkadaşınız (doğru yoldan) sapmadı
ve
azıtmadı (doğru yoldan çıkmadı) da!3. Arzusuna göre konuşmuyor/nutuk atmıyor (ayet) söylemiyor.
4. O, vahyolunan bir vahiydir (Kur’an’dır) ancak.
5. Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti.
6. Akıl, güzellik
ve
güç verilmiş olan!
Hemen (kendi suretinde/melek şeklinde) doğrulup dikildi,
7. en yüksek ufukta idi.
8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.
9. (Peygamber’e) iki yay aralığı kadar mesafede idi,
hatta daha da yakın.
10. Böylece (Allah),
kuluna (Kur’an’dan) vahyettiğini (Cebrail ile) vahyetti.
11. (Hz. Muhammed’in) gözüyle gördüğünü gönlü yalanlamadı.
|
12. ŞİMDİ siz onun gördüğünü tartışıyor musunuz?
13. Ant olsun onu başka bir inişinde daha görmüştü;
14. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında,
15. Cennet’ül-Mevâ/barınma bahçesi de onun yanındadır.
16. Hani bürüdüğü şeyler Sidre’yi bürüyordu.
17. Göz ne kaydı, ne de sınırı aştı.
18. Ant olsun ki o,
Rabbinin büyük ayetlerinden bazılarını gördü.
 
ÖZELLİKLE 12-15. AYETLER ÖNEMLİDİR
12. ŞİMDİ siz onun gördüğünü tartışıyor musunuz?
13. Ant olsun onu başka bir inişinde daha görmüştü;
14. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında,
15. Cennet’ül-Mevâ/barınma bahçesi de onun yanındadır.
 |
Eğer Kur’an’dan sapar da yan yollara girersek hangi konu olursa olsun kesinlikle girdiğimiz o yerden çıkamayız. Çözüm Kur’an’da ve Kur’an’da arayacağız her ne arıyorsak, yani sorduğumuz tüm soruların cevabını… Yoksa, sorgulamadan kesinkes teslim olacağız: Sen ne murad etmişsen biz ona iman etttik diyerek… (İsra, Miraç, Gece Yürüyüşü ve Mescid-i Aksa)
|
Zira açıklanmayan konularda delilsizce akıl ve fikir yürütenler: “O konu ele alınırken ya da detaylıca izah edilirken Yüce Meclis’te olduğunu söylüyordur, eğer öyleyse o zaman delilini bize getirsin ki inanalım?!”

(YİNE DE EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR)

Düşünce ve duygularınıza bir nebzecik te olsa katkı sağladıysa bu yazımız, paylaşın; başkaları da faydalansın lütfen.
 |
Selam ve dua ile,
SADIK TÜRKMEN
 |
 |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar