rulet sayi tahmini bahis siteleri

İslâm Dini; Vahye dayanan Semâvi bir kanun, sistem, nizâm ve düzendir.

17 Ocak 2012, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »

İslâm Dini; Vahye dayanan Semâvi bir kanun, sistem, nizâm ve düzendir.

 

 EL-HÂKİM

 

İslâm Dini, Vahye dayanan Semâvi bir kanun, sistem, nizâm ve düzendir.

Ona göre Hâkim de, yani: “Hükmün asıl kaynağı” da yalnız Allah’tır.

Hükmü açıklayan bütün tarifler, Allah’ın hükümlerini ve O’nun yüce dinini öğrenme yollarıdır. Bütün Müslümanlar bu gerçek üzerinde birleşmişlerdir. Kur’an-ı Kerim de bunu şu ayetlerle açıkça beyân buyurur:

“Hüküm ancak Allah’ındır”. (En’am 57);

“O halde, aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet”. (Maide 49);

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fâsıkların ta kendileridir”. (Maide 47).

 

HÜKÜM

Hüküm: “Allah’ın talep, tahyir veya va’z bakımından mükelleflerin fiillerine ilişkin olan hitabıdır, teklifidir”.

Talep: İsterse bir işin yapılmasını talep olsun, isterse bir işin menedilmesini talep olsun. Talep ile iktiza kelimesi eş anlamlıdır.

Tahyir: Muhayyer bırakmaktır. Belirli işleri seçmede mükellefi serbest bırakmaktır.

Vad’/vaz’: Kelimesinin mânâsı; yerine koymak, kılmak, ikâme etmek, bırakmak, birşeyi vaz’etme, ilkesini koyma, yapılması için kural tesbit etme gibi anlamlara gelir. Vaz’ da denilir. Mükellefin fiillerine ilişkin olan iki şeyin birbirine bağlanmasını ifâde eder. Birinin ölümü İle birine miras kalması gibi. Mirasçı mirasa hak kazanmakla birlikte, mirası alması diğerinin ölümüne bağlanmıştır. Birinin ölümü diğerinin miras almasına sebep olur. Sebep, şart, mani, sıhhat, butlan, ruhsat ve azimetler bu bölüme dahil olur.

 

______________________________________
“ve SÜNNET” adlı eserimizden alıntılanmıştır; Sh. 87-88.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar