rulet sayi tahmini bahis siteleri

İş Adamları ve İş Kadınlarımızın Dikkatine: “Yaklaşık 1 Milyar Dünya Konutuna Ana Dillerinde; İniş Sırasına Göre Kur’an’ın Türkçe Çevirisi Hediye Kampanyası Bilgilendirme Mektubudur!..”

22 Haziran 2012, Kur'an Mealimiz Hakkında, 1 Yorum »

Yaklaşık 1 Milyar Dünya Konutuna Ana Dillerinde:

“İniş Sırasına Göre Kur’an’ın Türkçe Çevirisi” Hediye Kampanyası ve 

HER EVE BİR ADET KUR’AN MEALİ PROJEMİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME MEKTUBUDUR!..


|

|

Alan El’e değil, Veren El’e (yani Peygamberî bir mesleğe) sahip olan;

Saygıdeğer İş Adamlarımızın ve İş Kadınlarımızın Dikkatine!..


Bildiğiniz üzere; Dedesi Abdulmuttalib tarafından, Ümmetin Büyüğü Hz. Muhammed, gençliğinden itibaren İş gezilerine yanında götürülmüştür. 25’inde Hz. Hatice validemiz ile evlenmesiyle birlikte Ticari anlamda yeni kaynaklar oluşturmak için iş gezileri yapmıştır. 40 yaşına kadar Hz. Hatice validemizin servetine servet katmıştır. Validemizin vefatıyla da bu servetin sahibi olmuştur. Bu konuda şu bilgilere sahibiz: «4. O (Rab) ki; (bu yolculuklarda yaptıkları ticaret sebebiyle) onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu.» [KUREYŞ]; «8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?» [DUHA]; «2. Üzerinden (seni zengin ederek geçim) yükünü atmadık mı?» [İNŞİRAH] Bu anlamda aynı zamanda çok güçlü ve çok zengin bir İşadamıydı. Kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, mal varlığının büyük bir kısmını Allah yolunda İslamiyet’in yeryüzünde yayılması için kullandı. O, hepimiz için her anlamda en güzel örnektir.

Mülkün sahibi Allah’tır! Mülkten, dilediğine dilediği (herkese çalışmasının karşılığı) kadar verir. Ama Rızık öyle değildir. Onda herkes eşittir. Çalışmasa da bir şekilde (örneğin çocuklar, çalışamayan yaşlı ve malûl insanlar vs.) ölüm kendilerine gelinceye kadar; yine Allah tarafından birileri vesile kılınıp o kullar da rızıklandırılırlar. Rızık yediğimiz ve içtiğimiz şeylerdir.

Ülkemiz insanının huzuru, mutluluğu ve geleceği için; böylesine güzide bir Müessese açıp onlarca insanımıza iş vermenizden dolayı, bu ülkenin bir ferdi olarak sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Sizleri izliyoruz, izleyeceğiz ve duamız sizinle olacak.

Çalışanlarınız; kendilerine Hediye edilecek BU ESERİ okuyarak; Ailesine Hayırlı, Çevresine Faydalı, Çalıştığı Kurumu için de daha verimli bir birey ve aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma katkı sağlayan, örnek ve güzel insanlardan olmalarını ümit ederiz.

  

KUR’AN-I KERİM: ÖLDÜREN DEĞİL, DİRİLTEN BİR KAYNAKTIR!..

İNSANI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN EN BÜYÜK YATIRIM  DOLAYISIYLA KUR’AN’A YAPILMALIDIR…

«İkinci Dünya Savaşında yaklaşık 50 milyon kişi birbirini boğazlamıştır. Unutmak mümkün değil. Süregelen ‘savaşlar ve problemler’ dikkatimi çekiyor, çözüm arıyordum. Araştırmalarım sonunda; Hz. Ömer’in vefatından bugüne kadar, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinin yanlış anlaşıldığını, yanlış anlatıldığını ve yanlış tatbik edildiğini keşfettim. Gerçekte Allah; ‘İnsana ne anlatıyordu’ bunu öğrenmek için, içimde büyük bir istek duydum. Bu araştırmalarım tam 30 yıl sürdü (1979-2009). Nihayet yayına hazırladığım bu eserin; okunması, anlatılması ve tatbik edilmesi sonucunda, dünyadaki tüm problemlerin minumum masrafla çözülebileceğini herkesle paylaşmak istedim. Dünya dillerine çevirisinin yapılması ve 2010 yılı itibariyle nüfus olarak yaklaşık 7 Milyarı bulan dünya insanına bir vesile ile ulaşması/ulaştırılması arzusu içerisindeyim. (Yitirilen büyüklerinizin hatırasına/hayratına isimleri de bir etikete yazılıp arka kapağa yapıştırılacaktır. Veya isteğe göre 1000+ siparişlerde arka kapağa orijinal baskı da yapılır.) Çalışanlarına, yakınlarına, dostlarına ve sevdiklerine armağan ederek; hayırsever iş adamları ve iş kadınlarımız bu projeye destek verebilirler.» [Sunuş, Sayfa: 7].

Gücünüz nispetinde, bütçeniz elverdiğince, Bu Eser’den her ay satın alıp; sizi ziyarete gelen veya ziyarete gittiğiniz eş ve dostlarınıza temiz bir Türkçe ile yapılmış: “İniş Sırasına Göre Kur’an’ın Türkçe Çevirisi”  adlı eseri Hediye etmeniz önerilir.

Ayrıca bu hizmetinizin; hem dünyanız ve hem de ahiretiniz için en hayırlı bir yatırım olması dileğimizdir. Çalışanlarınıza, sevdiklerinize ve dostlarınıza yapmış olduğunuz Bir Eğitim Desteği anlamında BU İYİLİK; Allah tarafından inşallah; iş hayatınız, sağlığınız ve ömrünüze bereket olarak bir karşılık bulur duasıyla…

Bu konuda Allah Kur’an’ında şöyle bilgi vermektedir; Allah’ın adıyla mealen:

 

«20. (…) Allah için (insanlara güzelce) ödünç verin/iyilik edin;

güzel bir ödünç olarak önceden (dünyada iken) her ne verirseniz kendi iyiliğiniz içindir.

Onu Allah katında daha hayırlı ve karşılık olarak ta daha fazlasını bulursunuz.

Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah; çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.» [MÜZZEMMİL]

 

«245. Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki,

Allah da o borcu (Allah için verdiklerini) kendisine kat kat ödesin.

Allah dilediği (çalışıp üreten) kimseler için genişletip yayar

ve

(dilediği [çalışıp üretmeyen] kimseler için) kısıp daraltır da!..

Ancak O’nun katına döndürüleceksiniz.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«11. Kim Allah’a (tavsiye ettiği işler için) güzel bir borç verecek ki,

Allah da onu (Allah için verdiklerini) kendisine kat kat ödesin.

Ona çok değerli bir ödül de vardır.» [HADİD SURESİ’nden]

 

«18. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar

Ve Allah’a (tavsiye ettiği işler için) güzel bir borç verenler var ya,

(verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir ödül de vardır.» [HADİD SURESİ’nden]

 

«95. De ki: “Allah, doğru söylemiştir.» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

 

Yayına hazırlamış olduğumuz Türkçe Meal’den sizin katkılarınızla dünya dillerine çevirisi yaptırılıp çoğal-tılacaktır. Bu dillerden bazıları; İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Japonca, Arapça olacaktır.

Bunun için 1 Milyar Konuta hediye edilmesi plânlanmıştır. Baskı maliyeti 5 Milyar Dolar, Dağıtım ve Dağıtım elemanlarının her türlü masraflarının toplam karşılığı da 5 Milyar; Toplamda 10 Milyar Dolar olarak bütçe-lendirilmiştir. Allah nasip ederse 1 Milyar Ev’in en son konutuna ulaşma yılı 2010-2033. Yani tam 23 yıllık bir süreç için 2010 yılında ilk adım atılmıştır. Bir yıl içinde Allah’ın lütfu ile ülkemizde onbinlerce konuta/eve ulaşılmıştır. Allah bu süreyi, bizim çalışmamızdaki samimiyete göre kısaltabilir. (13 yıllık Mekke mücadelesi, 10 yıllık Medine; Toplam 23 yıllık bir süreç göz önünde bulundurularak Peygamberimizin Hayatı örnek alınmıştır). O başardıysa, aynı inanç ile mücadeleyi samimiyetle sürdürürsek Allah’ın yardımı ile biz de başarırız, diyerek yola çıktık. Yani bir damla kan dökülmeden tüm dünya insanlığının huzura ermesi için bu mücadelenin altına elinizi lütfen siz de koyunuz.

Ülkemiz ve Dünya insanlığına; düşünce ve duygularının iyileştirilmesi için yapacağınız bu katkıyla, aynı zamanda; “Salih amel/faydalı bir iş” yapmış olur ve böylece; ülkemiz ve dünya insanlarına ulaştırmak için, her eve bu eserin girmesi projemize/düşüncemize katkıda bulunarak bize daha hızlı yol almanın mutluluğunu yaşatmış olursunuz… Kur’an Meali; Özel Günlerde, Kutlu Doğum Haftalarında, Ramazan Ayları’nda ve Her gün HEDİYE edilebilecek EN GÜZEL HEDİYEDİR, diye düşünüyorum.

 

TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HERKESE ÇAĞRI!

Kur’an veya Çevirilerini Okuyan Değerli İnsanlar!

Bütün durağan mallarınızı satarak ekonomiye kazandırın. Yerin altındaki ve üstündeki kaynakları işletin. İş sahaları açın. “Haydin Namaza” sesleri ile birlikte, Minarelerden “Haydin Çalışmaya” sesleri de duyulsun. Dünya işyerine dönüşsün. Küresel oto ve demiryolları ile yeni iş ve yerleşim alanları oluşturulsun.

 

«20. (…) Allah bilir ki; içinizden hastalananlar olacak,

bir kısmınız (iş yapmak üzere ithalat-ihracat yaparak) Allah’ın fazlından/lütfundan aramak için,

(yeryüzünün çeşitli kentlerine/ülkelerine iş gezileri düzenleyerek) yeryüzünde dolaşacaksınız. (…)» [MÜZZEMMİL]

 

~ Günde 8 Saat uyku.

~ Günde 2 Saat bilgilenme (Kur’an, Kur’an Çevirileri ve Bilim ile).

~ Günde 8 veya 10 Saat çalışma. (Herkes geçimini sağlamak için çalışmalıdır. Çalışmak da bir ibadettir.)

~ Günde 6 Saat diğer uğraşlara vakit ayırabiliriz.

                            Saygılarımla,

                               Sadık TÜRKMEN (Editör);

                                                                                          İstanbul – TÜRKİYE’2012

e-Mail: [email protected]

Web Sitemiz: http://www.sadikturkmen.com

Meal hakkında Sayın Ertuğrul ÖZKÖK’ün yazısı:
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11849447&yazarid=10

 |

|

___________________________________________________________________________
 Önemli Not: “Ah keşke geri döndürülsek te bu uğurda çalışanlardan olsaydık” demeden önce size sunulan bu fırsatı değerlendirin… Allah ecrinizi/bu yaptığınızın karşılığını gerek bu dünyada ve gerekse ahirette inşaallah kat kat olarak versin, duasıyla…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar