rulet sayi tahmini bahis siteleri

İçimizden biri çıkmış; Tağutları, Bel’amları “İFŞA” ediyormuş!..

14 Aralık 2011, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

İçimizden biri çıkmış; Tağutları, Bel’amları “İFŞA” ediyormuş!..

İşte içimizden çıkan Binlerce Gençler; ÇAĞDAŞ TAĞUTLARI, ÇAĞDAŞ PUTLARI ve ÇAĞDAŞ BEL’AMLARI; yani Türkçe ifade ile HOCALARI, EFENDİLERİ, ŞEYHLERİ velhasılı DİN ADAMLARINI Kur’an ile yıkıyorlar ve yalnız Allah’a bağlılıkta direniyorlar; Elhamdülillah!..

 

 

«51. VE GERÇEK ŞU Kİ,
Biz (Musa’dan) çok daha önce İbrahim’e de,
doğru yolu bulma yetisi vermiştik.
Biz onu çok iyi biliyoruz.
52. Hani, babasına ve halkına dedi ki: “Karşısında durup,
önlerinde eğildiğiniz şu temsilî heykeller nedir?”
53. “Biz, atalarımızı bunlara tapıcılar olarak bulduk” dediler.
54. Dedi ki:
“Ant olsun, siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz.”
55. Dediler ki: “Sen bize gerçeği mi getirdin?
Yoksa, sen bizimle oyun oynayanlardan mısın?”
56. “Hayır!” (Sizinle oyun oynamıyor ve eğlenmiyorum) dedi.
“Rabbiniz göklerin ve yeryüzünün Rabbidir.
Onları O yaratmıştır. Ben buna (gerçeğe) şahitlik edenlerdenim.”
57. “Allah’a yemin olsun ki, arkanızı dönüp gittikten sonra,
putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım!”

 

58. SONUNDA, onları paramparça etti.
Ancak onların en büyüğünü bıraktı ki,
onlar belki ona müracaat ederler, diye!
59. Dediler ki: “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı?
Şüphesiz ki o, zalimlerden/hainlerden birisidir.”
60. “Onları diline dolayan bir genç işittik,
kendisine İbrahim deniliyormuş” dediler.
61. (Diğerleri) dediler ki:
“Derhal, onu insanların gözleri önüne getirin,
onlar da şahit olsunlar.”
62. (İbrahim yanlarına getirilince ona sordular): “Ey İbrahim!
İlâhlarımıza/tanrılarımıza bunu sen mi yaptın?” diye.
63. (İbrahim) dedi ki: “Aksine bu işi,
belli ki onların şu büyükleri yapmış!
Eğer konuşurlarsa, en iyisi onlara sorun!”
64. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da birbirlerine:
“Gerçekten siz zalimlersiniz” dediler.
65. Sonra, yine eski kafalarına/düşüncelerine döndüler:
“Kesinlikle sen de bilirsin ki, bunlar konuşamazlar!”
66. Dedi ki: “O halde, Allah’ı bırakıp da size fayda
veya
zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?
67. Yuh size ve Allah’ı bırakıp ta taptıklarınıza!
Siz hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”

 

68. DEDİLER Kİ:
“Onu yakın ve böylece ilâhlarınıza arka çıkın/yardım edin!
Eğer bir iş yapacaksanız.”
69. Biz de dedik ki: “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol!”
70. Ona bir tuzak kurmak istediler.
Biz de kendilerini, hüsrana uğrayanlardan kıldık.
71. Onu ve Lût’u kurtarıp,
içinde âlemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık!» [ENBİYA SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar