rulet sayi tahmini bahis siteleri

Hz. İbrahim (as) ki; o en sevdiğini kurbana hazırdı!..

04 Kasım 2011, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

Kurban Bayramı geldiğinde;
“Bayram etmeden önce” kurban edilecek neyiniz varsa; şöyle bir düşünün?!

 

 

Hz. İbrahim (as.) ki;
o en sevdiğini kurbana hazırdı!..

 

Anne-Babayı kurban etmeyin,
(ancak sizi şirke çağırırlarsa onlara bu konuda itaat etmeyin)
bunların dışında herşeyinizi gözden geçirin;
kurban edilecek neyiniz varsa kurban edin!..

 

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
|
|
«151.DE Kİ:
“Gelin, Rabbinizin yapmanızı istemediği şeyleri size okuyayım:
Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın;
ana-babaya iyilikten ayrılmayın/saygısızca davranmayın!
Geçim sıkıntısından dolayı da çocuklarınızı öldürmeyin.”
Sizin de onların da rızıklarını (besinlerini) Biz yaratıyoruz.
Fuhşun/utanç verici kötülüklerin;
açığına da gizlisine de yaklaşmayın!
Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın!
O, size işte bunu vasiyet etti/emretti! Belki akledersiniz?» [EN’AM SURESİ]

|

«36. ALLAH’a kul olun ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Ana babaya,
akrabaya,
yetimlere,
yoksullara,
yakın komşuya, uzak komşuya,
yanınızdaki arkadaşa,
yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.
Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.» [NİSA SURESİ]

|
|
«14. Biz insana;
ana-babasına ‘iyilikle davransın’ diye bir görev verdik.
Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla taşımıştı.
Onun sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur:
“Bana (şükret) ve ana-babana da teşekkür et,
dönüşünüz Bana/huzuruma/katımadır.”
15. Eğer o ikisi; hakkında bilgin olmayan birtakım şeyleri,
Bana ortak koşmaya zorlarlarsa,
bu konuda onlara boyun eğme/itaat etme
ve
(bu durumda bile) onlara bu dünyada sahip çık/iyi bak.
Ve Bana yönelen (nimet sahibi) kimselerin yoluna uy!
Sonra dönüşünüz Banadır/Benim katımadır;
yapmış olduğunuz şeyleri size haber veririm.» [LOKMAN SURESİ]
|
|
«15. BÖYLECE Biz insana,
ana-babasına iyi davranma görevini verdik.
Annesi onu zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu!
Onun taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır.
Nihayet güçlü çağına ulaşıp da kırk yaşına varınca dedi ki:
“Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimetine şükretmeye
ve
razı olduğun işler yapmaya (emirlerini bildirerek) beni sevk eyle!
Benim için soyumdan gelenler de iyi kimseler olsunlar!
Şüphesiz ben Sana tövbe ettim
ve
elbette ben teslim olanlardanım.”» [AHKÂF SURESİ]
|
|
|
|
EŞİNİZ veya SEVDİĞİNİZ Mİ VAR,
SEVGİDE AŞIRI GİDİP;
ALLAH’A ORTAK KOŞTUĞUNUZ?!..
|
|
«80. HANİ LUT’u da (gönderdik). Kavmine dedi ki:
“Sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı
hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?”
81. “Siz ha!
Kadınları bırakıp da şehvetle hemcinslerinize gidiyorsunuz!
Siz kesinlikle sınır tanımayan/azgınlaşmış bir toplumsunuz.”
82. Kavminin cevabı başkaca olmadı, dediler ki:
“Onları kentinizden çıkarın!
Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış!”
83. Biz de onu
ve
ailesini kurtardık, hanımı hariç!
O geride kalanlardan oldu.
84. Üzerlerine bir yağmur yağdırdık.
Bak, suçluların sonu nasıl oldu?» [ARAF SURESİ]
|
|
«57. Onu ve kadını/hanımı dışındaki ailesini kurtardık.
(Lût’un hanımı) azabı hak edenlerden oldu!» [NEML SURESİ]
|
|
«81. (Elçiler) ”Ey Lût!” dediler.
“Biz, senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar.
Gecenin bir kısmında aileni yürüt.
Sizden hiç kimse geride kalmasın. Hanımın hariç!
Çünkü diğerlerine isabet eden azap ona da isabet edecektir.
Onlara vadedilmiş zaman sabah vaktidir.
Sabah yakın değil midir?”
82. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik.
Üzerlerine de hazırlanmış çamurdan pişirilmiş,
istif edilmiş taş yağdırdık;
83. Rabbinin katında işâretlenmiş taşlar!
Bu (azap) zalimlerden uzak değildir.» [HUD SURESİ]
|
|
«30. VE ŞEHİRDE birtakım kadınlar dediler ki:
“Aziz’in/Vezir’in hanımı uşağına/kölesine/işçisine kur yapmış.
Sevda onu yakmış kavurmuş!
Doğrusu biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.”
31. Kadın onların dedikodularını işitince onlara adam gönderdi
ve
onlar için dayanacak yastıklar hazırladı.
Onlardan her birine bir bıçak verdi.
“Onların karşısına çık!” dedi.
Kadınlar onu görünce, onu gözlerinde büyüttüler
ve
kendi ellerini kestiler. Dediler ki: “Allah için hâşâ!
Bu, bir insan değildir! Bu ancak, güzel bir melektir!”
32. Dedi ki: “İşte, hakkında beni kınamış olduğunuz kişi budur!
Ant olsun, ona kur yaptım.
Ancak o, iffetinden dolayı kendini korudu.
Eğer kendisine emrettiğim şeyi yapmazsa hapsedilecek
ve
mutlaka, küçük düşürülenlerden olacak.”
33. “Rabbim!” dedi. “Hapishane bana göre,
bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir!
Eğer, onların tuzağını benden savmazsan,
onların tuzaklarına kapılır ve ben de cahillerden olurum.”
34. RABBİ, onun duasını kabul etti.
Onların tuzaklarını ondan savdı. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.» [YUSUF SURESİ]
|
|
«50. KRAL DEDİ Kİ: “Onu bana getirin.”
Elçi, Yusuf’a geldiğinde dedi ki:
”Yöneticine/efendine dön
ve ona:
‘Ellerini kesen o kadınların durumu neydi?’ diye sor.
Şüphesiz Rabbim, onların tuzaklarını çok iyi biliyor.”
51. Dedi ki:
“Yusuf’un nefsinden murat almak istediğiniz zaman,
sizin durumunuz neydi?”
“Allah için, hâşâ!” dediler.
“Biz ondan hiçbir kötülük görmedik, bilmiyoruz.”
Vezirin hanımı dedi ki:
“İşte şu anda, gerçek/hak yerini buldu.
Ben ona kur yapmıştım.
Şüphesiz o doğru kimselerdendir.”
52. “İşte gerçek bu;
(Vezirin) yokluğunda, kendisine ihanet etmediğimi
ve Allah’ın hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin.
53. Bununla birlikte ben nefsimi temize çıkarmam!
Çünkü gerçekten nefis daima kötülüğü emredicidir.
Rabbimin esirgediği nefis hariç!
Şüphesiz Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir.”» [YUSUF SURESİ]
|
|
|
|
VE YİNE ÇOK SEVDİĞİNİZ
ve
SEVGİDE ORTAK KOŞTUĞUNUZ ÇOCUKLARINIZ MI VAR?!
|
|
«83. (VE DÖNÜP BABALARINA anlatınca, Yakub) dedi ki:
“Hayır, nefisleriniz bu işi size süsledi.
Artık bana, güzelce sabır gerekir.
Umulur ki Allah; onların hepsini bana getirir.
Şüphesiz O; bilir ve doğru hüküm/karar verir”
84. Onlardan yüzünü çevirdi ve dedi ki:
“Ey Yusuf, üzerindeki endişem! Ah, Yusuf ah!”
Hüzünden gözleri ağardı/görmez oldu!
Acısını yutkunup duruyordu.» [YUSUF SURESİ]
|
|
«40. NİHAYET emrimiz gelip yerden sular kaynayınca, dedik ki:
“Herşeyden birer çifti,
azabı hak eden (suçlu) kimseler hariç olmak üzere; aileni
ve
iman eden kimseleri bindir.”
Zaten, onunla birlikte pek az kimse inanmıştı.
41. Dedi ki: “Onun içine binin.
Onun akıp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır.
Şüphesiz Rabbim; çok bağışlayandır, çok esirgeyicidir.”
42. Ve o, dağlar gibi dalgalar içinden onları geçirirken,
Nuh, bir kenarda duran oğluna seslendi: “Yavrucuğum!
Bizimle beraber bin, inkârcılarla beraber olma!”
43. “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi.
“Bugün Allah’ın emrinden,
esirgeyici olandan başka sığınılacak yoktur” dedi.
Aralarına dalga girdi ve o da boğulanlardan oldu.
|
44. “EY YERYÜZÜ! ‘Suyunu yut!’
Ey gökyüzü! ‘Sen de tut!’ denildi.”
Su çekildi, iş bitirildi. Cûdi üzerine oturdu.
“Zalimler topluluğu imha olsun!” denildi.
|
45. NUH Rabbine yalvararak seslendi: “Rabbim!” dedi.
“Oğlum benim ailemdendir. Şüphesiz Senin sözün gerçektir.
Sen hâkimlerin hâkimisin, karar verensin!..”
46. (Allah) “Ey Nuh!” dedi;
“O senin ailenden değildir.
(Duan/bu isteğin) salih olmayan bir ameldir/iştir!
Hakkında bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme!
Kuşkusuz Ben sana, cahillerden olmamanı öğütlerim.”
47. “Rabbim!” dedi. “Ben Sana sığınırım;
hakkında bilgim olmayan bir şeyi Senden istemekten!
Eğer beni bağışlamazsan ve bana merhamet etmezsen,
hüsrana uğrayanlardan olurum.”
48. “Ey Nuh!” denildi.
“Sana ve seninle olan kimselerden oluşan toplumlar üzerine,
Bizden bir esenlikle ve bereketlerle in.
Öyle toplumlar var ki; onları bir süre yaşatıp geçindiririz,
sonra onlara acı bir azap dokunur.”» [HUD SURESİ’nden]
|
|
|
|
HZ. İBRAHİM (AS) Kİ;
O EN SEVDİĞİNİ KURBANA HAZIRDI…
|
|

«99. DEDİ Kİ: “Şüphesiz ben Rabbime gidiyorum.
O bana kılavuzluk edecektir.”
100. “Rabbim! Bana iyilerden birini hediye et.”
101.Biz de ona ağırbaşlı bir oğul müjdeledik.
102.Çocuk, onunla birlikte koşma çağına erişince,
“Yavrucuğum!” dedi.
Ben,
rüya şeklinde bana gelen vahiyde seni kestiğimi görüyorum.
Bak bakalım sen ne dersin?”
“Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap.
İnşallah beni, sabredenlerden bulacaksın” dedi.
103.Böylece ikisi de teslim olup,
onu (Peygamber olmayanlar rüya ile hareket edemez),
yanı üzere getirdi.
104.Ve Biz de: “Ey İbrahim!” diye ona seslendik.
105. “Sen, vahyi/rüyayı doğruladın/gereğini yerine getirdin.
Biz, iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz!”
106. Şüphesiz bu, onun için apaçık bir karşılıktır!
107. Fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik.
108. Sonra gelenler içinde de ona (iyi bir ün) bıraktık.
109. İbrahim’e selâm olsun!
110. İyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz!
111.Çünkü o, Bizim inanan kullarımızdan idi.
112.Ona İshak’ı müjdeledik,
salihlerden/iyi insanlardan bir peygamber olarak.
113.Ona ve İshak’a bereketler verdik.
Onların neslinden iyi davranan da var,
açıkça kendi benliğine zulmeden de var.» [SAFFAT SURESİ]

 

|

|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar