rulet sayi tahmini bahis siteleri

Hukuk Usûlü’nden: Batıl İnançlar Problemi

04 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »

 

BATIL İNANÇLAR PROBLEMİ

 

İnanç demek; insanların kesin olarak var ve gerçek kabul
ettiği şeylerdir. Bir insan bir şeye bu kadar bağlanırsa, gerçek
sanırsa elbetteki bu bağlanış her türlü düşünce ve davranışına
etki edecektir.

Batıl demek, gerçekte var olmayan, şeylerdir. Kur’an batıl
inançların en büyük düşmanıdır. Zira insanda bir tanecik
dahi batıl inanç olsa, bu kişinin Kur’an’ı anlaması mümkün
değildir. Zira bu kişi, Kur’an okurken dahi, batıl inancı
istikametinde yorumlar üretecektir. Bu yüzden, Kur’an “La
İlahe” diyerek tüm batıl inançların atılması için, zihnin tamamen
boşaltılmasını, zihinde inanç adına hiçbir şeyin kalmamasını
istiyor. Her bilgiden şüphelenme, her bilgiden uzaklaşma,
zihnin boşaltılması, (Bkz. burada okuyunuz Müzzemmil 1-
10) tertemiz olması. Temizlenen bir beyin, daha sonra “İllallah”
kapsamını anlayabilecektir.
|
Batıl inançlar bir tane değil, bin tane değil, milyon tane değil,
milyarlarca batıl inanç vardır. Hangi birisini sayabiliriz.
Saymakla meşgul olacak zamanımız mevcut değil. Öyle bir
kaide yazılsın ki; bu sanatı öğrenen kişi, nelerin batıl inançlar
kapsamına gireceğini kendisi anlayabilsin.
|
Batıl inançların oluşmasının sebebleri pek çoktur.
Bunlardan bir tanesini örnek olarak yazalım.
Bu örnek: Arif b. Sa’d, S. 99, Kaynak Prof. Hasan İbrahim
Hasan, Kayıhan Yayınları, “İSLAM TARİHİ”, Çevirenler: Yard.
Doç. İsmail Yiğit, Yard. Doç. A. Turan Aslan. Yard. Doç.
Sadrettin Gümüş, Hamdi Aktaş, Cilt 4, Sh: 144, Paragraf 2.
Şunlar yazılıdır:
|
“Hallac”ın özellikle Hindistan’da öğrenmiş olduğu hokkabazlık
ve anlaşılması güç bazı şeyleri yapma sanatı, etrafında
toplanan ve onun aşırılığa boğulan görüşlerini kabul eden cahil
halkı, son derece etkilemiştir. Hatta bazıları Hallacı, o dönemde
Ebu Tahir el-Cennabi sayesinde güçlenmiş Karamatilik mezhebinin
propagandistlerinden olmakla itham etmişlerdir. Rivayete
göre, Hallac işin başlangıcında halkı Muhammed (sav)in soyundan
olanların etrafında toplanmaya davet ediyordu. Üstün
maharetiyle avam tabakasını kendisine çekmeyi başardı. Bazı
yol kenarlarında çukurlar kazdırır ve buralara su tulumları yerleştirirdi.
Bunların biraz ilerisinde başka çukurlar kazdırır,
buralara da yemek kordu. Sonra taraftarlarıyla suların bulunduğu
yere giderdi. Abdest almak ve içmek için suya ihtiyaç hissettiklerinde
bastonuyla yeri açar, suyu çıkarır, ondan içer ve
abdest alırlardı. Sonra yemeklerin bulunduğu yere gider,
oradan da yemek çıkarır ve taraftarlarına bunların “Evliya’nın
Kerameti”nden olduğu vehmini verirdi. Halkı kendisine çekmek
için, sadece bu uslûbu kullanmakla iktifa etmeyip, mevsimlik
meyveleri saklayarak diğer mevsimlerde çıkarma usûlünü de
kulandı.
|
|

GENİŞ BİLGİ İÇİN Bkz. (Bu vb. uydurma ve Dine atılan İftiraları araştırınız):

01- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Mistizmin Ana Hatları,
Dr. Cavit Sunar. Not: “Bu eserin son sözü şöyle bitiyor: “İşte Tasavvufun Allah’ı
budur!” Sh: 148, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1966.
02- Diyanet İşleri Reisliği Yayınları. Sayı: 81, Kur’an-ı Kerim’in Tetkikine Giriş
(Eser; Kur’an, İncil ve Tevrat’ı, Alıntılar ile Mukayese ediyor). Ankara 1960.
03- Hadis Usulü, Doç. İsmail Lütfi ÇAKAN.
04- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İslam (İslam-İslam Dışı)
Mezhepleri Tarihi. Dr. Neşet Çağatay, Dr. İbrahim Ağah Çubukçu, 1965.
5- İstanbul, Sağlam Kitabevi, 1980. Mevkufat, Mülteka Tercümesi, Tercüme,
Ahmet Davudoğlu (2 Cilt).
06- İslam’da Aile Eğitimi (2 Cilt). Uysal Kitabevi, Dr. Abdullah Nasıh Ulvan.
07- Fıkhu’s-Sünne, Seyyid Sabık, Pınar Yayınları, İstanbul.
08- Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye Külliyatı. Tevhid Yayınları, İstanbul.
09- Diyanet İşl.Bşk.Yy., Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları. Dr. Subhi es-
Salih, Ankara.
10- Mevzu (Uydurma) Hadisler, Dr. Yaşar Kandemir. Diy.İşl.Bşk.Yy. Ankara.
11- Dine Karşı Din, Dr. Ali Şeriati, İşaret Yy. 1990.
12- Hac. Dr. Ali Şeriati.
13- İnsanın Dört Zındanı, Dr. Ali Şeriati.
14- Anne, Baba Biz Suçluyuz, Dr. Ali Şeriati.
15- Muhammed Kimdir? Dr. Ali Şeriati.
16- Petrol Fırtınası, Raif Karadağ.
17- İşte Tevhid, Ziyaeddin El-Kutsi, Hak Yy.
18- Esbabü’n-Nüzul, Abdülfettah El-Kadi, Fecr Yy.
19- Seyyid Kutub Külliyatı, Kur’an’ın Mesajı (Mekke Devri), Hikmet Neşriyat
A.Ş. İstanbul, 1987.
20- Seyyid Kutub Külliyatı, Kur’an’ın Mesajı (Medine Devri), Hikmet Neşriyat
A.Ş. İstanbul, 1988.

______________________________________
ve SÜNNET adlı eserden alıntılanmıştır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar