rulet sayi tahmini bahis siteleri

ve SÜNNET adlı eserden: Alışkanlıklar.

01 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »

ve SÜNNET adlı eserden: Alışkanlıklar.


|

|

ONBEŞİNCİ AŞAMA:

ALIŞKANLIKLAR
|
HÜKÜMLERİ YAŞAMAYA ALIŞMAKTA METOD
|
|
Kur’an Çevirileri iki cilt olarak yapılacak. Müslüman olmayanlara evvelâ birinci cildi verilecektir. Birinci cildi (86 Mekki Sûreyi) iyice okuyup, gereklerini yapanlar, bundan soma ikinci cildi okuyacaklar. İkinci cildi anlamak için birinci cilt kendilerine yol gösterecektir.

|

A-   İYİ ALIŞKANLIKLAR

a) Konu: İyi alışkanlıklar nelerdir ve nasıl alışılır.
|
b) Eldeki malûmatlar
İkra’dan başlayarak Mekki sureler.
|
c) Metodu
1- İkradan itibaren Mekki surelerin iniş sırasına göre çevirileri okunur.
2- Kişi Allah’ın kendisinden ne gibi şeyler istediğine dair anlayışı ile hareket eder.
|
İnsanı değiştirecek Kur’an’dan başka kitap yoktur. İnsanın değişimi önce Mekkî Sûreleri okuyarak, kendi kararlarını kendisinin vermesi ile başlar. Böylece iyi alışkanlıklar oluşur.
|
Her insan Mekki Sûreleri iniş sırasına göre, çevirilerden de olsa okumalı; inanç ve ahlâkını edinmelidir.

|

B- KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
|
a) Konu: Kötü alışkanlıklar nelerdir ve nasıl azalır.
|
b) Malûmatları
İniş sırasına göre Mekki ve Medeni surelerin tamamı.
|
c) Metodu
1- Mekki Sûrelerin yardımı ile Medeni Sûelerin anlaşılması.
2- Hukuk ortamı içinde hukukun gereklerine riayet edilmesi.
|
İnsanlar ani değişikliklere karşı çıkan bir yapıya sahiptirler. İnsanın bu kaderinden (özelliğinden) hareketle Evrensel Hukukun tatbikatı için insanlara en az 10 yıl süre tanınmalıdır. İlan edildikten itibaren en az 10 yıl süre. Bu on on yıl içinde konuşulacak, tartışılacak, düşünülecek, kamuoyu oluşacak ve insanlar kitleler halinde kötü alışkanlıklarını bırakmaya başlayabilirler.
|
İnsandaki kötü alışkanlıkların azalması, iyi alışkanlıkların çoğalması ondört aşama boyunca bir uğraş vermesi ile mümkün olabilmektedir. İnsanlar fert, fert kendilerini değiştirince toplum da iyiye doğru değişmiş olur.
_________________________________________
[ve SÜNNET adlı eserden alıntılanmıştır. Yayına Hazırlayan: Sadık TÜRKMEN]
|
|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar