rulet sayi tahmini bahis siteleri

Helâk ile yapılan uyarı!..

31 Ekim 2011, Ayetlerle Düşünmek, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

HELÂK İLE YAPILAN UYARI!..

 

Giriş

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


98. ÖYLEYSE Kur’an okuduğun/okuyacağın zaman,
kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın (yalnız O’nu düşün!) [NAHL SURESİ]

 

204.KUR’AN (veya çevirisi) okunduğu zaman hemen susun!
Ve onu (okunanları anlamaya çalışarak) dinleyin!
Umulur ki; böylece merhamet olunursunuz! [ARAF SURESİ]

 

121. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler var ya;
ancak onlar onu gereği gibi/(Allah’ın öğrettiği şekilde) okurlar.
Ve işte yine onlardır ona (Kitab’a) gerçekten inananlar!
Onu inkâr edenlere (görmezlikten gelenlere) gelince;
işte onlar, zararda olanların/kaybedenlerin ta kendileridir. [BAKARA SURESİ]

 

 

Helâk ile yapılan uyarı!..

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. YERYÜZÜ, o sarsıntıyla sarsıldığında,
2. yeryüzü ağırlıklarını çıkardığında
3. ve insan;
“Buna ne oluyor?” dediği zaman;
4. işte o gün yer,
kendi haberlerini (şahit olduklarını) anlatır.
5. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
6. O gün insanlar,
yaptıkları şeylerin kendilerine gösterilmesi için,
bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse,
onun ödülünü görecektir.
8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse,
onun cezasını görecektir. [ZİLZÂL/ZELZELE/DEPREM SURESİ]

 

15. O SİZE, yeryüzünü boyun eğer şekilde yaptı.
Haydi onun sırtlarında dolaşın ve O’nun rızkından yiyin.
Sonunda dönüş O’nun katınadır.
16. Emin mi oldunuz?
Gökte olan(Allah)ın sizi yere batırmayacağından!
O zaman bakarsın ki, yer çalkalanıyor.
17. Yoksa gökte olanın,
üzerinize taş yağdıran fırtınayı göndermeyeceğinden
emin mi oldunuz?
O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz! [MÜLK SURESİ]

 

45. KÖTÜ tuzaklar kuranlar,
Allah’ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından
ya da azabın kendilerine,
hiç ummadıkları bir yönden gelmeyeceğinden emin midirler?
46. Yahut gezip dolaşırlarken kendilerini yakalamasından?
Onlar buna engel olacak değillerdir.
47. Ya da kendilerini bir korku üzerinde yakalamayacağından?
Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. [NAHL SURESİ]

 

67. Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman,
O’ndan başka yalvarıp çağırdıklarınız kaybolur.
Karaya çıkararak sizi kurtardığı zaman ise yine yüz çevirirsiniz.
İnsan gerçekten nankördür!
68. Karayı ters çevirip sizi batırmayacağından
veya
üzerinize bir kasırgayı göndermeyeceğinden emin misiniz?
Sonra kendinize hiçbir vekil/koruyucu bulamazsınız!
69. Yoksa siz,
siz tekrar oraya açıldığınızda üzerinize;
yerle bir eden bir kasırga göndermeyeceğinden
ve
inkâr etmenizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz?
Sonra;
Bize karşı sizi takip edip de koruyacak kimseyi bulamazsınız! [İSRA SURESİ]

 

22. Karada ve denizde sizi yürüten O’dur.
Hani, gemide olduğunuz zamanı;
gemiler güzel/tatlı bir rüzgârla içindekileri yüzdürürlerken
ve
bununla sevindikleri sırada,
birden kasıp kavuran bir kasırga gemiye gelip çatar.
Her yandan dalgalar gelip
ve
kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını anladıkları zaman;
dini yalnız O’na özgü kılarak Allah’a yalvarmaya başlarlar:
“Eğer bizi bu sıkıntıdan kurtarırsan,
elbette ki şükredenlerden olacağız!” (derler). [YUNUS SURESİ]

 

32. Kara bulutlar gibi dalgalar onları sardığı zaman,
dini O’na has kılarak Allah’a yakarırlar;
onları kurtarıp karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı
orta yolu tutar.
Zaten Bizim ayetlerimizle ancak;
gaddar ve nankör olanlar mücadele eder. [LOKMAN SURESİ]

 

 

KAMER SURESİ BÜTÜNLÜĞÜNDE
HELÂK’İN ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDAKİ YANSIMASI

 

SU İLE HELÂK EDİLEN BİR TOPLUM
NUH TOPLUMU :

9. ONLARDAN ÖNCE Nuh kavmi de (Rasûlleri) yalanlamıştı.
Kulumuzu yalanladılar ve:
“Bu adam bir mecnundur” dediler.
O çok engellendi/incitildi!
10. Bunun üzerine Rabbine (şöyle) dua etti:
“İşte ben mağlup oldum, bana yardım et!”
11. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile,
gökyüzünün kapılarını açtık.
12. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık.
Kesin ölçülerle plânlanmış bir işin olması için sular birleşti.
13. Onu levhalardan yapılmış
ve
çiviyle çakılmış şey (gemi) üzerinde taşıdık.
14. Bizim gözetimimizde akıp gidiyordu.
Nankörlük edilmiş olan kimseye (Nuh’a) bir mükâfat olarak!
15. Ant olsun, onu bir ibret olarak bıraktık.
Düşünüp de ibret alan yok mudur?

16. AZABIM

ve
uyarılarım nasılmış?!
17. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.
Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? [KAMER SURESİ]

 

KASIRGA İLE HELÂK EDİLEN BİR TOPLUM
AD TOPLUMU:

 

18. AD KAVMİ de yalanladı.
Azabım
ve
uyarılarım nasılmış?!
19. Şüphesiz Biz, uğultulu bir kasırgayı üzerlerine gönderdik,
kendilerine hoş olmayan/aman vermeyen,
dehşeti sürekli bir günde!
20. İnsanları,
dibinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu!
21. Azabım
ve
uyarılarım nasılmış?!
22. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.
Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? [KAMER SURESİ]

 

6. Âd’a gelince onlar da uğultulu,
azgın bir kasırga ile imha edildiler!
7. Onu üzerlerine yedi gece ve sekiz gün kesintisiz saldı;
öyle ki, orada o kavmi yere yıkılmış olarak görürsün.
Sanki onlar kökten sökülmüş/içi boş hurma kütükleridirler!
8. Şimdi onlardan hiç geri kalan bir şey görüyor musunuz? [HAKKA SURESİ]

 

23. SEMUD da uyarıları yalanladı.
24. Dediler ki: “Bizim gibi bir insana mı uyacağız?
O zaman biz, bir sapıklık ve bir çılgınlık içine düşeriz.”
25. “İlâhî öğüt aramızdan ona mı bırakıldı?
Hayır! O, yalancı şımarığın tekidir.”
26. Yalancı şımarık kimmiş yakında/yarın bileceklerdir. [KAMER SURESİ]

 

30. Azabım
ve
uyarılarım nasılmış?!..
31. Şüphesiz Biz, üzerlerine tek bir çığlık gönderdik.
Hayvan ağılına konulan kuru otlar gibi, yere seriliverdiler.
32. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.
Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? [KAMER SURESİ]

 

36. Oysa ant olsun,
Bizim yakalamamıza karşı (Lut) onları uyarmıştı.
Fakat uyarıları sürekli şüphe ile karşıladılar.
37. Onun misafirlerinden (sapıkça) yararlanmaya kalkıştılar.
Biz de gözlerini siliverdik.
“İşte azabımı
ve
uyarılarımı tadın!”
38. Ant olsun,
onları önü alınmaz bir azap bir sabah vakti yakalayıverdi.
39. Şimdi azabımı
ve
uyarılarımı/tehditlerimi tadın!
40. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.
Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? [KAMER SURESİ]

 

(Devam edecek)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar