Ehl-i Sünnet, Dört Mezhep Haktır gibi iddialar İslâm’dan değildir, bilakis iftiradır!

02 Aralık 2018, Ayetlerle Düşünmek, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

Sadık Türkmen

HAK YOL YEGÂNE DİN OLARAK SADECE İSLÂM’DIR!

Uydurma/uydurulmuş hak yol diye lanse edilen sonradan münafıklar tarafından onlarca sonradan inancı?!

Maalesef bu durum tüm İslam Coğrafyasını yeyip bitiren büyük bir fitne?!

Dört HAK MEZHEP inancı da ümmetin baş belasındandır?!

Herhangi bir yapılanmada İslâm ritüeli görüldüğünde: O YAPILANMAYA HAK YOLDA OLANLAR diye adlandırılıyor. İşte tasavvuf ve tarikatlar da bunlardandır.

Halbuki Tasavvuf: İslâm’ın çökertilmesi, popüleritesi yokedilmesi, ikinci plâna düşürülmesi için velhasılı topyekün karşısına çıkarılmış bir sistem bütünüdür. Başlıbaşına bir ibadet biçimi vardır.

İslâm’ın özünde tasavvuf tarikat ve cemaatleşme vs. yoktur.

YASAKTIR?!

Bizzat Allah tarafından yasaklanmıştır.

ÇEŞİTLİ YOLLARA AYRILIP PARÇALANMAK YASAKTIR?!

Hizip hizip (mezhep mezhep), parti parti, cemaat cemaat, grup grup artık adına ne derseniz deyin: YASAKLANMIŞTIR?!

Ve Hz. Peygamber’e ayet ile sabit: SENİN ONLARLA HİÇBİR İLİŞKİN YOKTUR, OLAMAZ buyurulmuştur.?!

İşin enteresan tarafı da Hz. Peygamber: DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDİP AYRILIĞA DÜŞENLERDEN UZAK DURMUŞTUR.

Aşağıda verdiğim ayetleri okuduğunuzda bu gerçeklere şahit olacaksınız.

TASAVVUF’TA TÖVBE ALMA MESELESİ BİLE BUNLARIN İSLÂM’DAN OLMADIĞININ DELİLİDİR, bilesiniz… Ehl-i Sünnet, Dört Mezhep Haktır gibi iddialar İslâm’dan değildir, bilakis iftiradır!

Çünkü İslâm’da böyle bir uygulama yoktur: DİĞER İNANIŞLARDA GÜNAH ÇIKARTMA İLE AYNIDIR!

Dolayısıyla tasavvuf (ve tarikatlar) sonradan BİD’AT olarak DİNE sokuşturulmuş, uydurulmuş ve bir sistemi olan, İslami gösterilen bir yapılanmadır, bunu tarikatçı bilmez: Onlar İslâm diye inanır ve bu yüzden o yapılanmanın içinde bulunurlar.

Kılıf olarak ta: İSLÂMİ BİR TAKIM RİTÜELLERİ KULLANMIŞLARDIR BU TUZAĞI KURAN ŞEYTANIN MÜSLÜMANLIK KILIKLI MÜNAFIK ADAMLARI.

Namaz, oruç vs. yoksa başka türlü İslâm’dan görünmeleri mümkün değildir. Bugün bu insanların haberleri bile yok, ta yüzyıllar önce MÜNAFIKLAR tarafından kurulmuş bir sistemdir bu düzen.

Bir arkadaşımız yorumunda: “Tüm bu tarikatlar hak yoldadırlar” sözünden yola çıkarak, kendisine bu düşüncesini sorgulamasını, bunu da BAŞTAN SONA BİR KUR’AN MEALİ’Nİ OKUYARAK yapmasını önerdim.

Hak olmayan bir şey nasıl HAK YOLDA olabilir?!

Bilgi eksikliği var ve bu bilgi ancak: KUR’AN’I ANLADIĞI DİLDE OKUYARAK TAMAMLAYABİLİR İNSAN!

Önce de yazdım, bugün insanlar için bir sistem kurulmuş ve dayatılmış: EHL-İ SÜNNET AKAİDİ/İNANCI ve DÖRT HAK MEZHEB meselesi?!

İşte bu ayırdımları yapanlar da biz inanan insanlar değiliz: YİNE MÜNAFIKLARIN KURDUĞU BİR SİSTEM VE BUGÜN İNSANLAR BU MESELELERE İSLÂM’DAN DİYE İNANIYOR/BAKIYOR?!

Siz en doğru yol EHL-İ SÜNNET inancı/yolu derseniz, başkaları da en doğru yol EHL-İ ŞİA der?!

Öyle bir şey yok?!

Dört Hak Mezhep?! Ehl-i Sünnet, Dört Mezhep Haktır gibi iddialar İslâm’dan değildir, bilakis iftiradır!

Var mı böyle bir şey: ÖYLE OLABİLMESİ İÇİN HAKKINDA EN AZ BİR AYET OLMASI LAZIM?!

Bırakın ameli konularda çeşitli mezheplerin olmasını, AKAİD konularında bile farklı mezhepler var?!

4 tane, 10 tane, 100 tane farklı düşünceye sahip insan olabilir; Ulemadan kişiler olabilir, herkes değişik görüşlere sahip olabilir, burada bir sıkıntı yok. Ama bizim görüşümüze uymayan bizden (müslümanlardan) değildir anlayışı batıldır/yanlıştır!

Dolayısıyla;

HAKK : ALLAH’TIR?!HAK dediğinizde Kur’an’dan bir delili olması lazım, iddia ettiğiniz şeyin?!

Aşağıda ayetlerde göreceksiniz zaten; Allah gruplaşmayı yasaklıyor, hizip(mezhep)çiliği yasaklıyor, particiliği yasaklıyor, cemaatçiliği yasaklıyor.

📚

GERÇEK VELİ; KULLARINA ASLA İHANET İLE ZULMETMEYEN ALLAH VE O’NUN HZ. MUHAMMED (SAV)’E YOLLADIĞI KUR’AN’DIR!

İniş Sırasına Göre; Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Elif, Lâm, Mîm, Sâd.

2. (EY MUHAMMED/EY İNSAN!)
Bu, sana/size indirilen bir kitaptır.
Onunla uyarman[ız]dan
ve
inananlara öğüt vermen[iz]den dolayı,
göğsün[üz]de bir sıkıntı olmasın.

3. Rabbinizden size indirilene uyun.
O’ndan başka velilere uymayın!
Ne kadar az öğüt alıyorsunuz! [ARAF SURESİ’nden]

📚

DİN YALNIZ ALLAH’TAN, KUR’AN’INDAN ÖĞRENİLMELİ

Ve Allah dışında asla başka YÖNLENDİRİCİ bir veli/evliya edinilmemeli, bunun şirk olduğu bilinmeli. Bütün müminler birbirlerinin velisi/evliyasıdır (dostu, koruyucusudur).

Allah şöyle bir tanımlama yapar: Evliyauşşeytan ve Evliyaullah.

Yani insan ya Şeytanı dost/evliya edinir ya da Allah’ı.

ALLAH DIŞINDA YÖNLENDİRİCİ (İLAH) EDİNİLEN EVLİYA ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR?!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. BU kitabın indirilmesi;
üstün/çok güçlü,
hâkim olan/doğru karar veren Allah tarafındandır.

2. Şüphesiz Biz sana, gerçekleri haber veren kitabı indirdik.
Öyleyse (başkalarına değil, yalnız) Allah’a kul ol,
dini yalnız Allah’tan (Kur’an’dan) öğren!

3. İyi bilin ki, hâlis/yegâne din yalnız Allah’ındır.
O’ndan başkasını evliya/dostlar edinenler:
“Onlar bizi Allah’a daha yaklaştırıcı olsunlar diye,
onlara kulluk ediyoruz/etraflarında toplanıyoruz” (derler).
Elbette ki Allah;
aralarında ihtilâfa düştükleri konuyla ilgili kararını/hükmünü
verecektir.
Şüphesiz Allah; yalancı, kâfir (gerçekleri bilerek gizleyen) kişiyi
doğru yola iletmez! [ZÜMER SURESİ’nden]

📚

ALLAH TEK BİR TOPLULUK OLMAMIZI ÖNERİR

Lakin bu insanlar Allah ve Kitabında değil, kendilerinde birleşmeyi öneriyorlar?!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

213. İNSANLAR tek bir toplumdu.
Allah müjdeciler
ve
uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde,
insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda,
aralarında hüküm vermek üzere kitapların içinde,
insan hak ve özgürlüklerini bildirdi.
Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak;
kitap verilenler,
aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler.
Bunun üzerine Allah,
(peygamberine) bildirdiklerine iman edenleri,
kendi izniyle, onların tartışıp durduğu gerçeklere ulaştırdı.
Allah yola gelmek isteyeni doğru yola ulaştırır. [BAKARA SURESİ’nden]

📚

AL-İ İMRAN SURESİ’NDEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYALIM

Bugün gerçekten KUR’AN’A SIMSIKI sarılıyorlar mı bu insanlar (yoksa şeyhlerine, efendilerine mi sarılıyorlar), sımsıkı sarılmak Kur’an’ı okuyup hayatında uygulamak: Öpüp öpüp başa koymak değil?!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

102. EY İMAN EDENLER!
Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa,
öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.

103. Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.
Parçalanıp bölünmeyin.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de,
O, kalplerinizi birleştirmişti.
İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de
O sizi oradan kurtarmıştı.
İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki,
doğru yola eresiniz.

104. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden
ve
kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.
İşte kurtuluşa erenler onlardır.

105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra,
parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın.
İşte onlar için büyük bir azap vardır.

106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır.
Yüzleri kararanlara; “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi?
Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir.

107. Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın rahmeti içindedirler.
Onlar orada ebedi kalacaklardır. [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

📚

PEKİ BU ŞEYH EFENDİLER ÜMMETİ OLDUKLARINI İDDİA ETTİKLERİ HZ. MUHAMMED SAV’İN HAK YOLUNA UYUYORLAR MI?!

Bir Peygamber’e yakışmayacak olanı bu insanlar kendilerine nasıl yakıştırır da insanların kendilerine bağlanmalarını önerirler?!

Güya onlar günahkar, kendileri tertemiz ve Allah’a ARACILAR edinmeleri telkin edilir, öyle değil mi?!

İBADET VE KUL KAVRAMLARINI: ETRAFTA TOPLANMAK OLARAK DÜŞÜNELİM VE AYETLERİ ÖYLE OKUYALIM İNŞAALLAH.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

78. Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki,
Kitap’tan olmadığı halde Kitap’tan sanasınız diye
(okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler
ve; “Bu, Allah katındandır” derler.
Halbuki o Allah katından değildir.
Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.

79. Allah’ın kendisine Kitabı, Hükmü (hükmetme yetkisini)
ve
peygamberliği verdiği hiçbir insanın;
“Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez.
Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğrenmekte
ve
derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca;
rabbaniler (Allah’ın istediği örnek kullar) olun!”

80. Onun size;
“Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin” diye,
emretmesi de düşünülemez.
Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı öğütler mi? [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

📚

ALLAH’IN KENDİSİNİ İLAH TANIYAN KULLARINA TAVSİYESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

159.Gerçek şu ki; dinlerini parça parça edip,
grup grup cemaatlere/topluluklara ayrılanlar var ya;
senin onlarla (ve yaptıklarıyla) hiçbir ilişkin yoktur.
Onların işi yalnızca Allah’a kalmıştır!
Sonra O, yapmış olduklarını kendilerine haber verecektir. [EN’AM SURESİ’nden]

30. O HALDE SEN,
Allah’ı birleyen olarak yüzünü dosdoğru bu dine çevir,
Allah’ın fıtratına (sünnetine/tabiat kanununa),
insanları ona (bir ilme) göre yarattığı o fıtrata/kanuna…
Allah’ın tabiat kanununda hiçbir değişiklik olmaz!
İşte, dosdoğru din budur!
Fakat insanların birçoğu bilmiyor.
31. Gönülden bağlılar olarak, O’na yönelenler olun.
O’na sığınarak korunun.
Namazı kılın
ve
müşriklerden/O’na ortak koşanlardan olmayın!
32. Onlar ki, dinlerini parça parça eden
ve
cemaat cemaat olanlardır!
Her bir cemaat (bu Kur’an ile değil de),
kendi yanlarındaki (eserleri) ile övünüp sevinmektedir! [RUM SURESİ’nden]

ALLAH DOĞRU SÖYLEDİ VE İNŞAALLAH İŞİTİP İTAAT EDEREK UYGULAYANLARDAN OLURUZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar