rulet sayi tahmini bahis siteleri

Dünya Kur’an Okuyanlar Topluluğu hakkında detay bilgi

15 Aralık 2011, Kur'an Okuyanlar Topluluğu, Yorum Yok »

Dünya Kur’an Okuyanlar Topluluğu

Herhangi bir Cemaat’ten rahatsızlık duyan veya herhangi bir Cemaatte olmayan herkes,
bu sistemi hayatına uygulayabilir.

Facebook’ta sizler de bu gruba katılabilirsiniz:
 https://www.facebook.com/groups/dunyakuranokuyanlartoplulugu/

|

|

Topluluk Hakkında:

Hiçbir ırk, din, dil, inanç, sınıf ve sosyal konum farkı gözetmeksizin ülkemiz ve dünya insanlığının iyiliğini isteyerek, barış içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak maksadıyla çalışmak ve hizmet vermektir.

 

Kur’an Hakkında Açıklama:

BENİM YAŞIM (YANİ KİTABIN YAŞI): İnsanoğlu ve İnsankızının Atası Hz. Adem’e Vahiy başlangıcıdır; sonu ise Hatem’en-Nebi Hz. Muhammed (SAV)’dir ve Kıyamete kadar da insanlar arasında hüküm sürsün diye baki kalacaktır.

► Bana (Kur’an olarak) herkes dokunabilir. Lütfen beni elinize alın. Hangi dine, inanca sahip olursanız olun; anladığınız dilde beni elinize alıp karıştırın, okuyun… İsterseniz sonra inanmayın önemli değil; ama lütfen beni elinize bir kez olsun alın ve anladığınız dilde okuyun… Bakarsınız size fayda veririm.

► Bana ancak pis olan şeytanlar dokunamaz (dokunamamıştır da!..)

|

Allah’ın adıyla mealen;

«75. HAYIR, yıldızların yerlerine yemin ederim!
76. Şüphesiz bu çok büyük bir yemindir, keşke bilseniz!
77. Doğrusu bu Kur’an-ı Kerim çok yüce bir Kur’an’dır,
78. (Allah katında) saklı/korunmuş bir Kitap’tadır.
79. Ona (Allah katındaki korunmuş Kitaba/Kur’an’a) ancak,
temiz olanlar (Melekler) dokunabilmiştir.
80. Oysa o, Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.» [VAKIA SURESİ’nden]

 

► Bana Dünya’da Müşrikler, Kafirler, Cünüp insanlar da dahil olmak üzere herkes dokunabilir. Kendi dilinde okuyarak herkesin her türlü pislikten arınma hakkı vardır. Onun için ben herkesin arınmasını isteyen bir Kitabım. Beni gönderenin muradı budur.

► Benim aslım Arapça Metin’dir.

► Tüm dünya dillerine çevirimin yapılması farz-ı ayın’dır.

► Herkesin beni okuma ve anlama ve yaşama hakkı vardır.

► Beni gönderenin istediği şekilde sürekli okuyun, dolayısıyla zayi etmeyin beni:

|

Allah’ın adıyla mealen;

«59. Onlardan sonra arkalarından öyle bir nesil geldi ki,
Sâlâtı/Namazı zayi ettiler
ve
şehvetlerine uydular.
Azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır.» [MERYEM SURESİ’nden]

 

|

SÂLÂT’ın yani NAMAZ’ın bir başka ve en önemli olan ASIL ANLAMI:

Yani GÜNDE 5 VAKİT KILINAN NAMAZ aslında,

KUR’AN ile SÜREKLİ AÇIKEĞİTİM ve AÇIKÖĞRETİM YAPMAKTIR!..

|

Allah’ın adıyla mealen;

«1. EY SEN; kendisine ağır bir sorumluluk yüklediğimiz!
2. Geceleyin kalk/gecenin büyük bir kısmında ayakta/uyanık dur;
3. gece yarısında
veya ondan biraz eksilt
4. ya da onun üzerine biraz ilâve et
ve
Kur’an’ı ağır ağır/üzerinde düşüne düşüne oku,
(tabiat ayetleriyle çelişkisiz biçimde) anlamaya çalışarak!..

5. GERÇEK ŞU Kİ; (Açıkeğitim ve Açıköğretime yönelik faaliyetler için),
Biz sana sorumluluk yükleyen ağır bir söz bırakacağız.
6. Şüphesiz gece (kalkışı, Kur’an’ı özümseme/anlama bakımından),
tesirce şiddetli (anlayışça daha uygundur)
ve
özümleme (kavrayış) bakımından daha etkilidir.
7. Çünkü,
senin için gündüz vaktinde uzunca bir meşguliyet vardır.
8. Rabbinin ismini an
ve
(şimdiye kadar din adına edindiğin bilgileri bir tarafa bırakarak)
tüm yeteneklerinle ona (Kur’an’a) odaklan.
9. (O), doğunun ve batının Rabbidir (Sahibidir).
O’ndan başka İlâh/Tanrı (ibadet edilecek) yoktur.
Öyleyse, yalnızca O’nu vekil edin.» [MÜZZEMMİL SURESİ’nden]

 

_____________________________________________________
Gece Kur’an okuyuşunu zayi ettiler. Allah’ın Müzzemmil Suresi’nde; Peygamberine ve Müslümanlara ölünceye kadar uygulamaları gereken KUR’AN OKUMA eylemini terkettiler. Kolayınıza geldiği gibi (gece-gündüz) okuyabilirsiniz dediği halde; ne gece, ne de gündüz okudular, tamamen terkettiler.

Sonra da şehvetlerine/arzularına göre hareket ettiler…

|

|

 

|

DÜNYA KUR’AN OKUYANLAR TOPLULUĞU

“Dünya Kur’an ve Çevirilerini Okuyanlar Topluluğu”

World Quran and Translations Readers Community

القراء ترجمة للقرآن والمجتمع الدولي”

|

BİR

21. Yüzyıl Cemaatler, Devletler ve Şirketler yüzyılı olacak şekilde gözüküyor.

Cemaat ayrı şeydir, Devlet ayrı şeydir, Şirket ayrı şeydir. Bunların birbirine karıştırılması kesinlikle yanlıştır.

|

İKİ

Şirketler, serbest rekabet ilkesi içerisinde kâr etmek için çalışır.

Devletler, kendilerini ortaya çıkaran ulusların ortak ihtiyaçlarını temin etmek için çalışır.

Cemaatler ise, bireyin boş vakitlerini değerlendirir.

|

ÜÇ

Dünya Kur’an ve Çevirilerini Okuyanlar Topluluğu; ancak bireyin boş vakitlerinde sığındığı, huzur bulduğu bir liman olarak görev yapabilir.

|

DÖRT

Lütfen kendi işinizden ve kendi ailenize ve çevrenize ayırdığınız zamanınız dışında kalan boş vakitlerinizde bu topluluğa iştirak ediniz, bu toplulukla birlik olunuz; toplulukla birlik olmanız sizi daha mutlu, daha huzurlu, daha duygulu, daha enerjik, daha sağlıklı ve daha başarılı olmanıza katkı sağlayabilir.

|

BEŞ

Maalesef yalnız yaşanmıyor. Yalnız yaşandığı takdirde nefsimizin kötülük üreten ihtirasları bizi bataklıklara çekiyor. Şöyle veya böyle bu ömrümüzü yaşayıp ebediyete intikal etmek zorundayız. Gönül ister ki haramlara, günahlara bulaşmadan, kimselere kötülük etmeden şu fani dünyadan göçüp gidelim.

|

ALTI

Bu Toplulukta; Sûrelerin İniş Sırasına Göre, İlköğretim ve Lise seviyesindeki vatandaşlarımız Mekki Sûreleri okurlar.
Daha üzeri seviyede olan vatandaşlarımız ise hem Mekki ve hem de Medeni Sûreleri okurlar.

|

YEDİ

Bu yeni Topluluğun kültür olarak farkı budur. Bu toplulukta yalnız Sûrelerin İniş Sırasına Göre Kur’an ve Türkçe Çevirileri okunacaktır. Topluluğun zaman ilerledikçe gelişmesinde, organize olmasında usûller genelde her toplulukta aynıdır. Bu açıdan cemaatlerin organizasyon modellerinden istifade etmemizde hiçbir mahsur yoktur. Ama farkımız kültürümüzdür… Kültürümüz ise İniş Sırasına Göre 114 Sûrenin okunması farkıdır… Diğer Cemaatler de bu kitabı okudukları takdirde aramızda hiçbir fark kalmayacak, EVRENSEL CEMAATLEŞME gerçekleşecektir… Bunun faydası da bireylerin kendi işleri ve ailelerine ayırdıkları zaman dışında kalan boş vakitleri zararsız işlerde değerlendirmiş olmasıdır. Ve bu durum tüm şirketlere ve tüm devletlere pozitif bir sinerji olarak geri dönecektir… Ve tüm şirketlerin ve tüm devletlerin iyileşmesine, başarılı olmasına, medeni olmasına, çağdaş olmasına, modern olmasına katkıda bulunacaktır… Ve evrensel, çağdaş medeniyet seviyesine hep birlikte yükselmiş olacağız…

|

SEKİZ

Umulur ki, bu çağrımıza en kısa zamanda ve süratle katılırsınız ve stresten kurtulup huzur bulursunuz…

|

DOKUZ

Ve yine umurlur ki bu Topluluk, dünyanın en geniş Sivil Toplum Örgütü olsun…

|

Bu DOKUZ MADDEYİ hayatına uygulayan herkes BİR FERT OLARAK; kesinlikle kendi ihtiyacı olan konularda Hoca’ya, Hacı’ya, Efendilere, Şeyhlere ihtiyaç duymadan; KUR’AN’I ÖNDER KABUL EDEREK TEK BAŞINA HAYATINI YAŞAYIP, ALLAH’IN HUZURUNA GİDEBİLİR…

|

|

TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HERKESE ÇAĞRI!

|
~ Günde 8 Saat uyku.

~ Günde 2 Saat bilgilenme (Kur’an, Kur’an Çevirileri ve Bilim ile).

~ Günde 8 veya 10 Saat çalışma. (Herkes geçimini sağlamak için çalışmalıdır. Çalışmak da bir ibadettir.)

~ Günde 6 Saat diğer uğraşlara vakit ayırabiliriz.

|

Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?!
İnşaallah Yüce Rabbimiz bize bu Topluluğu resmen kurdurmayı da nasip eder.

|

Sevgi ve saygılarımızla,

Sadık TÜRKMEN
15 Aralık 2011, İstanbul –  TÜRKİYE

|

|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar