rulet sayi tahmini bahis siteleri

DUA: “Beni/Bizi ve…”

04 Mayıs 2011, Dua, Biz ve İç Konuşmalar, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

DUA AYETLERİ


DUALARI KABUL EDEREK CEVAP VEREBİLECEK
TEK GÜÇ SENSİN EY RABBİMİZ!..

 

İyiliği sonsuz, İkramı bol Allah’ın adıyla mealen;

«60. Rabbiniz buyurmuştur ki:
“Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim.
Kibire saplanarak Bana ibadetten uzaklaşan kimseler,
aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.”» [MÜMİN SURESİ’nden]

«186.KULLARIM Beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten Ben (onlara çok) yakınım.
Bana dua edince (Benden isteyince),
dua edenin duasına (isteğine) cevap veririm.
O halde, doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar,
Bana iman etsinler.» [BAKARA SURESİ’nden]

«66. İYİ BİLİN Kİ; göklerdeki
ve
yeryüzündeki kimseler kesinlikle Allah’ındır.
Allah’tan başkasına yalvaran kimseler,
gerçekte o ortaklara tâbi olmuyorlar.
Onlar sadece zanna/teorilerine/hevalarına tâbi oluyorlar.
Ve onlar, sadece saçmalıyor/yalan uyduruyorlar!» [YUNUS SURESİ’nden]

«61. VE SEMUD’A, kardeşleri Salih’i gönderdik;
“Ey kavmim!” dedi.
“Allah’a kulluk edin. Sizin için, O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur.
Sizi topraktan/yerden var etti/inşa etti ve sizi orada,
imar etmeye memur kılarak yaşatan da O’dur.
O’ndan bağışlanma dileyin.
Sonra O’na tövbe edin.
Şüphesiz Rabbim yakındır (sizi görür, işitir, bilir);
dualara cevap verendir.”» [HUD SURESİ’nden]

«151. (Musa) dedi ki: “Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla
ve
bizi rahmetine kabul et.
Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”» [ARAF SURESİ’nden]

«117. (Nuh): “Rabbim!” dedi. “Kavmim beni yalanladı.
118.Onlarla benim aramı iyice aç!
Beni ve inananlardan benimle beraber olan kimseleri kurtar.”» [NUH SURESİ’nden]

«167.DEDİLER Kİ: “Ey Lût! Eğer (bu uyarılarından) vazgeçmezsen,
mutlaka sürgün edilenlerden olacaksın!”
168. (Lût) dedi ki: “Ben sizin bu işinize kızanlardanım.”
169. ”Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.”» [ŞUARA SURESİ’nden]

«35. HANİ BİR ZAMAN, İbrahim demişti ki:
“Rabbim, bu bölgeyi güvenli bir yer kıl!
Beni ve çocuklarımı putlara kul olmaktan uzak tut!
36. Rabbim! Gerçekten insanlardan birçoğu, onlarla saptılar.
Bundan böyle, kim bana uyarsa, işte o bendendir.
Kim bana isyan ederse/karşı gelirse,
artık Senin (merhametine kalmıştır).
Şüphesiz Sen; çok bağışlayan ve çok esirgeyensin!
37. Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını,
Beyt-i Muharremin’in/Allah’a ibadet içilen yapılan Kabe’nin yanında,
ekin bitmez (çorak) bir vadiye yerleştirdim.
Ey Rabbimiz! Salat’ı/Namaz’ı,
(ayetleri anlayarak, sürekli ve bilinçli olarak) ikame etsinler!
Bundan böyle insanlardan bir kısmının gönüllerini
onlara yönelt!
Onları çeşitli ürünlerle rızıklandır, umulur ki şükrederler!
38. Rabbimiz!
Şüphesiz Sen, gizlediğimizi ve açığa vurduğumuzu bilirsin.
‘Ne yeryüzünde, ne de gökyüzünde,
hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!’
39. İhtiyarlığımda bana İsmail’i
ve
İshak’ı lütfeden Allah’a sayısız övgüler olsun!
Şüphesiz, Rabbim duayı işitendir.
40. Rabbim! Bana, namazı sürekli kılmamda yardımcı ol,
soyumdan olanlara da!..
Rabbimiz! Duamı kabul buyur!
41. Rabbimiz! Beni, annemi-babamı
ve
gerçeklere inananları bağışla, hesabın görüleceği gün!”» [İBRAHİM SURESİ’nden]

«161.DE Kİ: “Şüphesiz Rabbim beni,
dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran dine;
Allah’ı birleyen İbrahim’in dinine iletti!
O, asla ortak koşanlardan değildi.”
162.De ki: “Şüphesiz benim duam ve ibadetlerim;
hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!
163.O’nun hiçbir ortağı yoktur! Bana böyle emrolundu.
Ve ben (O’na) teslim olanların önde olanıyım/ilkiyim.”» [EN’AM SURESİ’nden]

«14. Allah’a dua edin, dini (insan hak ve özgürlüklerini),
yalnız O’na halis kılarak (Allah’a göre düzenleyin!)
İnkârcılar hoş görmese de!..» [MÜMİN SURESİ’nden]

«47. O VAKİT onlar, ateşin içinde çekişip dururlarken;
horlanan zayıf kesim büyüklük taslayan kesime şöyle der:
“Biz, size tâbi olanlar idik.
Şimdi siz ateşin ufak bir kısmını bizden uzak tutabilir misiniz?”
48. Büyüklük taslayan kimseler dediler ki:
“Gerçek şu ki; hepimiz onun içindeyiz.
Muhakkak ki Allah,
kulları arasında hükmünü/kararını vermiş!”
49. Ateşteki kimseler, cehennem bekçilerine dediler ki:
“Rabbinize yalvarın da bizden azabı bir gün hafifletsin.”
50. Dediler ki: “Elçileriniz size apaçık kanıtları getirmezler miydi?”
“Evet!” dediler. “O halde, siz yalvarın durun” dediler.
Oysa, küfre sapmışların duası,
boşa gitmekten başka bir şey değildir.» [MÜMİN SURESİ’nden]

«64. ALLAH O’dur ki; yeryüzünü sizin için durulacak yer,
gökyüzünü de bir bina yaptı.
Sizi suretlendirdi/şekillendirip donattı,
suretlerinizi çok da güzel şekillendirdi;
sizi temiz, güzel şeylerden rızıklandırdı.
Sizin Rabbiniz Allah, işte budur!
Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!
65. Sonsuz yaşam kaynağı O’dur. O’ndan başka İlâh yoktur.
O halde; samimiyetle yaşam biçiminizi,
O’na (Allah’a/Kur’an’a) göre düzenleyerek ibadet edin/dua edin.
Hamd’a layık olan (yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan),
Alemlerin Rabbi Allah’tır!» [MÜMİN SURESİ’nden]

«83. VE EYYUB’U da… (an ki); hani o, Rabbine şöyle dua etmişti:
“Şüphesiz bu dert, bana dokundu,
Sen merhametlilerin en merhametlisisin!”
84. Biz de, onun duasını kabul ettik,
kendisinde bulunan sıkıntıyı kaldırdık.
Ona ailesini
ve
onlarla beraber bir katını/daha fazlasını da verdik.
Katımızdan bir rahmet
ve
ibadet edenler için, bir öğüt olmak üzere.» [ENBİYA SURESİ’nden]

«87. VE o balık olayının kahramanı/Zünnun’u da (burada an).
Hani o, kavmine kızarak gitmişti.
Bizim, kendisine güç yetirebileceğimizi unutmuştu.
Nihayet karanlıklar içinde yalvardı:
“Senden başka İlâh yoktur.
Sen yücesin/eksiklikten uzaksın/Seni tenzih ederim!
Gerçekten ben (kendine zulmeden) zalimlerden oldum!”
88. Biz de onun duasını kabul ettik
ve
onu gamdan/dertten/kederden kurtardık.
İşte, Biz inananları böyle kurtarırız!

89. ZEKERİYA’YI da… (an ki, onun da kederini gidermiştik);
hani o, Rabbine yalvarmıştı:
“Rabbim!
Beni tek başıma (evlatsız) bırakma!
(Ben varissiz kalsam bile),
(gerçi) Sen, vârislerin en hayırlısı Sensin!”
90. Onun duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı armağan ettik.
Eşini de kendisi için (kısırlığını gidererek) iyileştirdik.
Gerçekten onlar, iyi işlerde yarışıyorlardı!
Onlar umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi.
Ve Bize, içten gelen derin bir saygı gösterirlerdi.» [ENBİYA SURESİ’nden]

«51. BAKIN, şüphesiz Biz, elçilerimize ve iman edenlere,
hem dünya hayatında,
hem de şahitlerin ayağa kalkacağı günde yardım ederiz.
52. O gün mazeretleri, zalimlere fayda sağlamaz.
Onlar için lânet ve yurtların en kötüsü vardır.
53. Ant olsun, Musa’ya doğru yolun kılavuzunu verdik
ve
İsrailoğulları’nı da kitaba mirasçı kıldık.
54. O (kitap) bir hidayet/bir yol göstericidir
ve
temiz akıl sahipleri için bir öğüt/bir hatırlatıcıdır.
55. Öyleyse sen sabret!
Şüphesiz Allah’ın sözü gerçektir.
Günahın için bağışlanma dile.
Rabbini akşam sabah överek tesbih et.» [MÜMİN SURESİ’nden]

«10. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler:
“Ey Rabbimiz!
Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla!
Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz!
Şüphesiz Sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”» [HAŞR SURESİ’nden]

«41. EY İMAN EDENLER!
Allah’ı çokça zikredin/hatırlayın/anın.
42. Onu sabah akşam tesbih edin/çokça aklınıza getirin.
43. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için
size merhamet edendir;
melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir.
Allah müminlere çok merhamet edendir.
44. Allah’a kavuşacakları gün,
müminlere yönelik esenlik dileği: “Selam”dır.
Allah onlara çok değerli bir ödül hazırlamıştır.» [AHZAB SURESİ’nden]

«79. SADAKALAR hususunda,
gönüllü bağışta bulunan müminlerle,
güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip
onlarla alay edenler var ya;
işte Allah, asıl onları küçük düşürmüştür.
Onlar için çok acıklı bir azap vardır.
80. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme (farketmez.)
Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de,
Allah onları asla affetmeyecektir.
Bu, onların Allah
ve
Resulünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir.
Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.» [TEVBE SURESİ’nden]


DUALARI KABUL EDEREK CEVAP VEREBİLECEK

TEK GÜÇ SENSİN EY RABBİMİZ!..

 

____________________________
Meal Kaynak: “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri, İki Cilt Birarada Küçük Boy, Birinci Baskı, İstanbul 2010.”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar