rulet sayi tahmini bahis siteleri

Din’de tek hüküm kaynağı Kur’an’dır

19 Mayıs 2011, Kur'an Çalışmalarımız, 2 Yorum »

DİN’DE TEK HÜKÜM KAYNAĞI KUR’AN’DIR


“Allah kendi hükmüne kimseyi ortak etmez.”
[KEHF SURESİ’nden]

 

Allah’ın adıyla mealen;

«36. Size ne oluyor?
Nasıl hüküm veriyorsunuz öyle?
37. Yoksa ders yaptığınız özel bir kitabınız mı var?
38. Onda ‘hayal/arzu ettiğiniz herşey sizindir’ diye (yazan).
39. Yoksa sizin için üzerimizde,
kıyamet gününe kadar sürecek yeminler mi var?
‘Hükmettiğiniz herşey olacak’ diyen.
40. Sor onlara!
Onlardan hangisi buna kefil/bu iddianın savunucusu olacak?
41. Yoksa onların ortakları mı var?
Öyleyse ortaklarını getirsinler, doğru sözlü iseler.» [KALEM SURESİ’nden]

 

Din için kanun koyucunun tespiti

«21. YOKSA onların,
dinden kendileri için koydukları kuralları meşru kılan,
ortakları mı var, Allah’ın izin vermediği şeyleri!» [ŞURA SURESİ’nden]

«18. Sonra seni de emirlerimiz bulunan bir yol üzere kıldık.
Öyleyse sen ona (Kur’an’a) uy!
Bilmeyenlerin hevalarına/tutkularına uyma!» [CASİYE SURESİ’nden]

«48. (…) Sizden her biriniz için bir şeriat (hukuk düzeni)
ve
bir yol (metot/uygulama yöntemleri) önerdik (…)» [MAİDE SURESİ’nden]

«13. O; dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi,
İbrahim’e,
Musa’ya
ve
İsa’ya önerdiğimiz yolu sizin için de yol kıldı/uygun gördü.
Şöyle ki: ‘Dini dosdoğru uygulayarak, ayakta tutun.
Onun hakkında bölünüp fırkalara ayrılmayın.’» [ŞURA SURESİ’nden]

 

Rasûl’ün hüküm açısından konumu

«109. Sen, sana vahyedilene (Kur’an’a) uy/gereğini yerine getir!
Allah hükmünü verinceye kadar sabret/bekle!
O, yargıçların (adaletle hüküm-karar verenlerin) en iyisidir!» [YUNUS SURESİ’nden]

«9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim!
Bana ve size ne yapılacağını da bilmem!
Ben ancak, bana vahyedilene uyarım.
Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.”» [AHKAF SURESİ’nden]

«23. (Hud) Dedi ki:
“Bilgi (acele istediğiniz şeyin bilgisi) ancak Allah katındadır.
Ben size kendisiyle gönderildiğim mesajı tebliğ ediyorum.
Ancak, ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.”» [AHKAF SURESİ’nden]

«2. Arkadaşınız (doğru yoldan) sapmadı
ve
azıtmadı (doğru yoldan çıkmadı) da!
3. Arzusuna göre konuşmuyor/nutuk atmıyor (ayet) söylemiyor.
4. O, vahyolunan bir vahiydir (Kur’an’dır) ancak.
5. Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti.» [NECM SURESİ’nden]

 

Rasûl’ün hükmetmesi ancak vahiyle olduğu için ona itaatsizlik küfürdür

«65. Hayır! Rabbine andolsun ki onlar,
aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp,
sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın,
tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.» [NİSA SURESİ’nden]

«59. Ey iman edenler!
Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin
ve sizden olan Ulu’l-Emr’e (ortak işlerinizi yapan yöneticiye,
kamu hizmetlerini yürüten kişiye) de yaptığı işlerde destek verin!
Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde,
Allah’a
ve
ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız;
onu (anlaşmazlığa düştüğünüz hususu)
Allah (ayetlerinde çözüm arayın)
ve(ya)
Rasûlüne (hakeme/hakime) arz edin/götürün.
Bu daha iyidir,
sonuç bakımından da daha güzeldir.» [NİSA SURESİ’nden]

«36. ALLAH ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman,
(herkesi ilgilendiren “savunma” gibi işlerde) hiçbir mümin erkek
ve hiçbir mümin kadın için
ayrı ayrı hareket etmeleri sözkonusu olamaz.
Kim Allah’a ve Rasûlüne karşı gelirse,
şüphesiz ki o, apaçık bir şekilde sapmıştır.» [AHZAB SURESİ’nden]

«105. (EY MUHAMMED!)
Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki,
insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin.
Sakın hainlerin savunucusu olma!» [NİSA SURESİ’nden]

«64. Biz bu kitabı sana;
yalnız onların hakkında ihtilâf ettikleri şeyi onlara açıklayasın
ve
inanan bir toplum için bir yol gösterici
ve rahmet olsun diye indirdik.» [NAHL SURESİ’nden]

«48. (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak,
önündeki kitapları (Tevrat ve İncil’i) doğrulayıcı,
onları gözetici olarak indirdik.
Artık Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet
ve
sana gelen bu gerçekten uzaklaşıp ta onların arzularına uyma.» [MAİDE SURESİ’nden]

«49. ARALARINDA, Allah’ın indirdiği ile hükmet.
Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin
bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden)
seni şaşırtmalarından sakın.» [MAİDE SURESİ’nden]

«213. İNSANLAR tek bir toplumdu.
Allah müjdeciler
ve
uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde,
insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda,
aralarında hüküm vermek üzere kitapların içinde,
insan hak ve özgürlüklerini bildirdi.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«50. Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar?
Kesin olarak inanmak isteyen bir toplum için,
kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?» [MAİDE SURESİ’nden]

«44. (..) Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.» [MAİDE SURESİ’nden]
«45. (…) Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.» [MAİDE SURESİ’nden]
«47. (…) Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.» [MAİDE SURESİ’nden]

«26. (…) O kendi hükmüne/kararına hiç kimseyi ortak etmez.”» [KEHF SURESİ’nden]

«10. ÖYLEYSE (ya evrensel birlik beraberlik sağlayın veya)
herhangi bir şey hakkında ihtilâfa düştüğünüzde,
Allah’ın çözümünü alın.
“Sizin de benim de Rabbim olan Allah işte budur!
O’na güvenip dayandım. O’na yönelirim.”» [ŞURA SURESİ’nden]

 

«154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz öyle?
155.Artık hiç düşünüp öğüt almıyor musunuz?
156.Yoksa apaçık bir deliliniz/belgeniz mi var?
157.Doğru sözlüler iseniz, kitabınızı getirin öyleyse.» [SAFFAT SURESİ’nden]

«De ki: “Allah doğru söylemiştir.”» [MAİDE SURESİ’nden]

 

(İçinde ayetler bulunan tüm paylaşımlarımızda verdiğimiz ayetler: “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Çeviri” adlı eserden alıntılanmıştır. Farkı görmeniz açısından aynı zamanda en az 4-5 Meal ile kıyaslamanızda fayda vardır. Edinmek isteyenler ücretsiz indirebilirler: https://www.sadikturkmen.com/sadik-turkmen-kuran-meali/ bu linkten sipariş verebilir.)

.

“Din’de tek hüküm kaynağı Kur’an’dır” için 2 cevap

  1. Aralarında (ilahi kitap) hüküm versin diye Allah’a ve O’nun Elçisi’ne çağırıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek söz: “İşittik ve itaat ettik!” sözü olmalıdır; kurtuluşa, esenliğe ulaşan kimseler de işte böyleleridir: 
        NÛR 51
     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar