rulet sayi tahmini bahis siteleri

Bütün insanların ruhlarını Allah, en başta yarattı!..

02 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »

Bütün insanların ruhlarını Allah, en başta yarattı!..

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

«4. ALLAH O’dur ki;
gökleri,
yeri
ve
ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde/evrede yaratmış,
sonra Arş’a istivâ etmiştir (sistem kurmuştur).
Sizin için O’ndan başka ne bir koruyucu/veli,
ne de bir şefaatçi/şahit vardır.
Öyleyse, düşünüp öğüt almıyor musunuz?
5. O, gökten yere kadar bütün işlerin kanunlarını belirler.
Sonra işler, sizin sayımınıza göre,
bin yıl kadar tutan bir gün içinde (genel muhasebe için),
O’na yükselir/arz edilir!
6. İşte, görülmeyeni ve görüleni bilen,
herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.
7. O ki, yarattığının tamamını en güzel şekilde yarattı.
Ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.
8. Sonra onun neslinin devamı için soyunu,
basit bir sudan çoğaltmış/devam ettirmiştir!
9. Sonra onu şekillendirdi
ve (insanlar için yarattığı)
ruhtan üfledi (ruhlarını bedenlerine giydirdi).
Sizin için kulaklar (işitme özelliği), gözler (görme özelliği)
ve
kalpler (duygusal zekalar) var etti. Ne de az şükrediyorsunuz!
10. Dediler ki:
“Biz toprağın içinde kaybolup gittiğimiz zaman,
gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız?”
Aksine onlar, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edenlerdir.
11. De ki:
“Size vekil kılınmış olan ölüm meleği sizin canınızı alır.
Sonra Rabbinizin katına döndürülürsünüz”.» [SECDE SURESİ’nden]

 

 

ALLAH; BÜTÜN İNSANLARIN RUHLARINI EN BAŞTA YARATTI.

 

“OL” diye dileyerek bütün insanları (ruhlarını) başlangıçta yarattı.

Hepsi ile sözleşti.

Hepsi birden Allah’a itaat edeceklerine söz verdiler.

Şöyle ki; kâfir, müslim herkesin vicdanında Allah şuuru mevcuttur.

Birilerinin Allah’a itaat et demesine dahi lüzum olmadan vicdan insanı zorlar.

Allah insana hür irade verdi (isteyen inkâr ediyor, isteyen zulüm yapıyor vb.).

Bu irade ile dünyada yaşamaya gönderdi.

Deprem, kasırga, tayfun, sel gibi şerleri yarattı.

Bunlar şer olarak musibettir.

Musibete uğrayanlardan bir kısmı öldü gitti.

Ölenlerin zaten acıları dünyada değil.

Kalanlar ise kimi bu olaydan dolayı Allah’a küfür etti, kimi korktu, kimi hem korktu hem de aklını başına alarak dünyada Allah’ın çağırılarına uymaya koştu.

Allah tekliflerini Rasûller ile gönderdi.

Tekliflere uy, bunun dışında başına ne gelirse seni sorumlu tutmayacağım müjdesini verdi, işte bu müjde kader demektir.

Kader insanı rahatlatmak için söylenir.

Yoksa miskinleşmek, çatıdan atlamak, dikkatsiz araba kullanmak için değil.

Yolları geniş yapmak da bir farz-ı kifayedir.

Bunu geniş yapmayanlar elbette farzı çiğnemiş olurlar.

Eski zamanlarda atlarda, arabalarda gidenler bu kadar tahrip oluyor muydu?

Öyle ise günümüzün yolları yeterli değildir, tedbirleri yeterli değildir.

İnsan bir kaç dakika içinde başına ne geleceğini bilemez.

Bunun için insan kader konusu ile uğraşmayı artık bırakmalı, Allah’ın çağrılarını yapmaya çalışarak dünyayı imar etmeye vb. işleri yapmaya koyulmalıdır.

Allah hiçbir kuluna zulmetmez.

İnsanların zulümlerinin karşılığını verir.

Dar yollarda, trafik kazalarında ölenler karayolları idaresinin zulmüne şehâdet eder.

 


HUKUK USÛLÜ; Kanun Tasarı ve Teklifleri Hazırlamada Yöntem, adlı eserden alıntılanmıştır. Sh. 267-268, Yayına Hazırlayan: Sadık TÜRKMEN.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar