rulet sayi tahmini bahis siteleri

Bir Kur’an Meali’nden Hüküm Çıkarmada Örnek Bir Çalışma [Alak Suresi, İniş Sırası-1]

28 Nisan 2011, .Kişiye Özel Ders Kitabı: KUR'AN!, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

Örnek Bir Toplum;

Ayetleri Hayatlarına Bu Şekilde Uygulayarak Oluştu-1

 

Hayatımıza Uygulamak Üzere Hükümler/Kararlar Çıkarmada Örnek Bir Çalışma:
Ayet Ayet; Düşünce, Duygu ve Davranışlarımızı İyileştirme Sanatı.

 

imageALAK SURESİ

 

İniş Sırası: 1 • Mushaf Sırası: 96 • Mekki Sure • 19 Ayettir

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

(İyiliği Sonsuz, İkramı Bol Allah’ın Adıyla)

 

1. YARATAN Rabbinin adıyla oku/paylaş![*]
2. O insanı alâktan (embriyodan/bir hücreden)[**]
yarattı.
3. Oku, Rabbin sayısız ikrâm edendir.
4. O, kalem ile öğretti.
5. (O), insana bilmediklerini öğretti.

 

[*] İkra/Oku: Bu ayette doğayı, çevreyi, kültürleri, insanları ve bilim
dallarını yani; ‘Yaratılan Ayetler’ ile ‘İndirilen Kur’an Ayetlerini’; “Akıl
ve Bilim Işığında” doğru bir şekilde oku emri olduğu gibi; okuyup
kavradıklarını bir başkalarına okuma/bir başkalarıyla paylaşma emri
de olabilir…

[**] Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Embriyo (İnternet Ansiklopedisi).

|

6. KESİNLİKLE (okumamaktan) sakın!
Her insan; (Kur’an’ı anladığı dilde okumaz
ve
Rabbini Kur’an’dan tanımazsa) azar/azgınlaşır,
7. kendini müstağni/yeterli görmekle!
8. Oysa dönüş Rabbinin huzurunadır.

9. ENGELLEYENİ gördün mü;
10. (namaz kılıyorken, Kur’an okuyorken, davet ediyorken)
ibadet/salât eden bir kulu?
11. Gördün mü,
ya o (engellenen/ibadet eden) doğru yol üzerindeyse?
12. Yahut,
takvayı/kötülüklerden uzak durmayı emrediyorsa?
13. Gördün mü;
ya o (engelleyen) yalanlıyor
ve
yüz çeviriyorsa?!

14. BİLMEZ mi ki Allah;
herşeyi görüyor!
15. Kesinlikle bilsin ki;
eğer vazgeçmezse,
onu alnından/perçeminden,
(yaptıklarıyla) yakalayacağız;
16. o yalancı günahkârın perçeminden/alnından.
17. O halde çağırıp toplasın ne kadar gücü varsa!
18. Biz de zebanileri (azap meleklerini) çağıracağız.

19. SAKIN ona (engelleyene) boyun eğme;
(sen yalnız Allah’a) secde/itaat et
ve
(secde ederek O’na) yaklaş/bağlılığını göster.

 

________________________________________
Not: MEAL henüz baskısı yapılmamış olan ve hazırlık aşamasında olan İKİ CİLDİ BİRARADA BÜYÜK BOY MEAL’den alıntıdır; ALAK SÛRESİ’nin gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiş EN SON şeklidir.

 

 

ALAK SURESİNDEN İSTİNBAT EDİLEN (ÇIKARILAN) HÜKÜMLER

A- EMİRLER: (Bunları yapmaya hasta olanlar hariç gücümüz yeter).

1- Ayetleri oku.

2- Sayısız menfaatlere kavuşacağını düşünerek oku.

3- Ayetleri manasıyla anlat.

4- Ayetlere itaat et.

5- Allah’tan kork.

6- Emirleri yapmaktan seni men edenlere boyun eğme.

7- Sadece Yüce Allah’a SECDE et!

8- …………………………………………..- ……

 

B- NEHİYLER: (Şayet yapıyorsanız, vazgeçiniz, terkediniz).

1- Azgınlaşmış isen terket.

2- Kendini müstağni görüyorsan vazgeç.

3- Ayet anlatana engel oluyorsan vazgeç.

4- Namaz kılana engel oluyorsan vazgeç.

5- Bir başkasının da doğru yolu hatırlatabileceğine ihtimal vermiyorsan bu tutumundan vazgeç.

6- Ayet anlatanlardan yüz çeviriyorsan bu davranışını terket.

7- Yalan söylüyorsan, hatalı işler yapıyorsan bunları terket.

8- …………………………………………..- ……

 

C- TAVSİYELER:

1- Kalem aracını kullanarak, kağıt üzerine yazarak öğrenmeye çalışınız.

2- …………………………………………..- ……

 

D- BİLİNMESİ GEREKENLER: (Din hakkında hafıza sıfırlandıktan sonra yazılması ve tefekkür edilmesi gerekenler).

1- Allah Rahman’dır. Allah Rahim’dir.

2- Bu Kur’an-ı Kerim kelimeleri Yüce Allah tarafından gönderilmiştir.

3- Allah emredendir.

4- Allah yaratandır.

7- İnsanlara bilebilme kabiliyetini ve bilemeyecekleri bilgileri Allah vermiştir.

8- İnsanlarda azgınlaşabilme özelliği bulunmaktadır.

9- Azgınlaşma, ayetleri anlamaya çalışmamaktan, kendimizi yeterli görmekten oluşmaktadır.

10- Doğru yolu Kur’an Ayetleri ile Allah bildirmiştir.

11- Allah korkulması gerekendir.

12- Allah yaptıklarımızı görendir.

13- Ayet okumayan, anlamaya yanaşmayan, yalanlayan, yüzçeviren, emirleri yapanları men edenler alınlarının üzerindeki saçlarından (cehenneme) sürükleneceklerdir.

14- Engelleyenler taraftarlarının, müttefiklerinin çokluğuna güvenirler.

15- Allah bu çokluğuna güvenenleri tehdit etmektedir.

16- Allah nehyedendir.

17- Yalnız Allah bizi sevsin, beğensin, hoşnut olsun diye düşünmek ve davranmak lazımdır.

18- Nehiyleri terkederek, emirleri kesinlikle yaparak, tavsiyeleri gücün yettiğince yaparak, bilinmesi gerekenleri hafızana yazarak, Yüce Allah’ın mükafatlarına, ikramlarına doğru yaklaşmak için ilerlemek gerekir.

 

Not: Manası açıkça anlaşılmayan (birkaç manâya çekilebilecek) ayetlere MÜTEŞABİH ayetler denir. Bu ayetlerin bulunmasının sebebi münafıkları tanıtmak içindir. Kim bu ayetlere manâ vermeye kalkarsa münafıktır. Anlamadığınız müteşabih ayetlere “İman ettik. Rabbimiz ne kasdettiyse odur. Bunlar kişilerin gerçek hallerinin açığa çıkarılması içindir” diye söyleyiniz. Manâsı açık olanlar ise Muhkem ayetlerdir. Bu ayetlerden Alak Sûresi üzerindeki örnek çalışmada olduğu gibi emirler, nehiyler, tavsiyeler, bilinmesi gerekenleri yazınız. Müteşabih ayetler itikad konusudur. Örnek; Kalem Suresindeki “Nun” ibaresi gibi. Bu konudaki EMİR şöyle algılanmalıdır:  “Manâsını anlamadığım ayetlere; ‘iman ettim’ diyerek geçiniz. Anladığınız ayetleri yaşayınız.” Kur’an’da, Müteşabih kelime ve ayetler %1 civarında, Muhkem ayetler ise %99 civarındadır.

.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar