rulet sayi tahmini bahis siteleri

Bilgi Kontrol Metodları

11 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »
 
BİLGİ KONTROL METODLARI
|
|
1- Tahkikat (Evrensel İnsan Olmalıyım)
 |
Annemin, babamın, akrabalarımın, çevremin, okulumun
bana öğrettikleri acaba doğru mudur? Tüm bunlardan şüphelenip
evrensel bir insan olmak. Böylece aile, çevre, eğitim, tarih
zindanından kurtulmak.
|
|
2- Gözlem (Şartlanmış Olmamalıyım)
|
Dünyada yaşayan başka insanlar da doğruyu biliyor olabilir?
Öyle ise bütün insanlarla mümkün olduğu kadar konuşmalıyım,
gezmeliyim, görmeliyim, dinlemeliyim…
|
3- Haberleri Tahkik ve Kontrol (Her Duyduğum, Her
Okuduğum Doğru olmayabilir)
 |
Okuduğum her kitap, başkalarından bana gelmiş bir haber
demektir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir.
|
4- Analiz ve Sentez
 |
Öğrenmek istediğim büyük bir konuyu ayrı ayrı parçalara
ayırmalıyım, sonra bu ayırdığım parçaları tek tek incelemeliyim.
Daha sonra incelediğim bu parçaları tek tek birleştirip (sentez)
bütünü anlamaya çalışmalıyım. Unuttuğum nokta var mı, yok
mu kontrol etmeliyim. Öyle ki mümkün olduğu kadar gözden
kaçırdığım nokta kalmasın.
|
5- Bütüne Ulaşım (Tümevarım)
 |
Bir kitabın paragraflarını ayrı ayrı düşünmeliyim. Yanlış olup
olmadığını etüt etmeliyim. Eğer bu kitabın bütün paragraflarını;
tek tek yaptığım bu etütlerim sonucu, doğru olduğuna kanaat
getirirsem; artık bundan sonra bu kitapta yazılı olan bilgileri,
başka başka kitaplarda olan bilgilerin ve duyduğum şeylerin
doğru olup olmamasında ölçü olarak kullanabilirim.
|
|
6- Bütünden İlk Hareketlere Geçmek (Tümdengelim)
 |
Eğer bütüne ulaşım metodu ile, kendime ‘doğru bir kitap’
bulmuş isem, bu kitaptaki bir noktadan ilk hareketime başlamalıyım.
Bu ilk hareketimin sonucu olarak hayatı yaşarken,
başka başka bilmediğim şeyleri öğrenmem daha kolay olacaktır.
Her konuda ilk hareketi bu doğru kitaptan yaparsam son derece
kompleks olaylar ve bilgiler elde etmemde zihinsel çelişkiden
mümkün olduğu kadar uzak kalabilirim.
|
|
7- Deneyi Yasak Olmayan İşleri Deneyerek Öğrenmek
(Deneme-Yanılma, Deneme-Başarma)
 |
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. metod ile ‘kendime ölçü sayılacak doğru bir
kitap’ bulabilmiş isem, bu kitapta yapılması yasak bir iş varsa,
bunu yaparak birşeyler öğrenmeme gerek yoktur. Adam öldürmenin
nasıl birşey olduğunu öğrenmem için adam öldürmem
gerekmediği gibi.
 |
Deneyi yasak olmayan bir işin esasını daha iyi öğrenmem
için zihnen kavramış olmam yetmez, aynı zamanda yapmam
gerekir. Böylece deneyler ile doğruları daha iyi anlamış, bilgilenmiş
olurum.
|
|
8- Araştırma Teorileri
 |
Aslında var olduğuna kanaat getirdiğiniz, lakin bir türlü
çözemediğiniz olaylar olabilir. Bunun için bir teori ortaya atılır.
İsbat edilemez ise teori bilimsel bir nitelik taşımaz. Teori olarak
kalır.|
|
________________________________

[ve SÜNNET adlı eserden alıntılanmıştır, Yayına Hazırlayan: Sadık TÜRKMEN, Sh. 40-42]|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar