rulet sayi tahmini bahis siteleri

Benlik Çatışması

06 Kasım 2012, Ayetlerle Düşünmek, Yorum Yok »

Benlik Çatışması

 

Allah’ın adıyla

«14. Onların, ancak kendilerine ilim geldikten sonra
gruplara ayrılmaları/ayrılığa düşmeleri;
aralarındaki kıskançlık
ve
çekişme (benlik davası) yüzündendir!
Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar
erteleme sözü geçmiş olmasaydı,
elbette aralarında hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu.
Şüphesiz onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise,
onun hakkında işkillendiren/kuşkulu bir şüphe içindedirler.» [ŞURA SURESİ’nden]

 

«109. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi,
içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi,
imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler.
Siz şimdilik,
Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin/geçin,
sinirlenmeyin.
Şüphesiz Allah gücü herşeye hakkıyla yetendir.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«213. İNSANLAR tek bir toplumdu.
Allah müjdeciler
ve
uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde,
insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda,
aralarında hüküm vermek üzere kitapların içinde,
insan hak ve özgürlüklerini bildirdi.
Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak;
kitap verilenler,
aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler.
Bunun üzerine Allah,
(peygamberine) bildirdiklerine iman edenleri,
kendi izniyle, onların tartışıp durduğu gerçeklere ulaştırdı.
Allah yola gelmek isteyeni doğru yola ulaştırır.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«128. (…) Nefisler (özgür varlıklar olarak) kıskançlığa
ve
tutkulara meyyal (eğilimli, istekli) yaratılmıştır.» [NİSA SURESİ’nden]

|

~ «İnsanlar arasında her zaman ÇIKAR çatışması olmayabilir; bazen, BENLİK çatışmasına da şahit olabiliriz!..» (st)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar