rulet sayi tahmini bahis siteleri

ASIL: Kur’an’dır!..

11 Aralık 2011, SÜNNET Kitabımız Hakkında, Yorum Yok »
|

DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

ASIL
|
|
|
İnsanın aslı topraktandır, insanın aslı bir damla sudur.
İnsanın aslı zihindir, gibi günlük hayatta cümleler kullanılır. Bu
kullanımların ortak noktası, asl sözcüğünün başlangıç, öz,
esas, dayanak, çıkış noktası, kaynak gibi anlamlarda kullanılmış
olmasıdır.
|
Zihnin en büyük zorluğu çelişkiler içinde bocalamasıdır.
Çelişkiler içinde bocalayan zihin, otomatikman çelişkili kararlar
verecek, çelişkili davranışlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle
zihne, asl yol göstermesi gereken bir kitap olması gerekir. Bu yol
gösterici, rehber; ancak ve ancak içerisinde çelişki bulunmayan
bir kitap olabilir.
|
|
İçerisinde çelişki bulunmayan kitap hangisidir?|

Araştırmacılar yeryüzünde mevcut bütün kitapları inceleyerek,
içinde çelişki bulunmayan bir kitap bulmaya çalışsınlar.
Yaptığımız araştırmaların sonucunda içinde çelişki bulunmayan
bir tek kitap bulabildik. Bu kitap ise, “ORİJİNAL
ARAPÇA KUR’AN” ismindeki kitaptır. Kur’an çevirileri akla ve
bilimsel kanunlara aykırı değilse ve içinde çelişki yoksa istifade
edilecek kitaplardır. Ve inancımız odur ki, çevirilerde de çelişki
olmamalıdır. Çelişkili bir çeviri, insanların zihnini olumsuz
yönde etkiler. (Biz çevirimizde çelişki olmamasına büyük özen
gösterdik, umarız bunu başarmışızdırır: “İniş Sırasına Göre
Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri; Sadık Türkmen
Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2010.)|

|
Asl olarak Kur’an kabul edilir.
|
Kur’an’a zıt, aykırı, çelişkili, tezat her türlü anlayış yanlış bir
anlayıştır. Kur’an’a zıt olmayan, aykırı olmayan, çelişkili
olmayan, tezat arzetmeyen her türlü anlayış ise, doğru bir
anlayıştır.
|
Kur’an’a zıt, aykırı, çelişkili, tezat her türlü davranış kötü
davranışlardır. Kur’an’a zıt olmayan, aykırı olmayan, çelişkili
olmayan, tezat arzetmeyen her türlü davranış iyi davranışlardır.
Hukuk’ta kaynak Kur’an olmakla birlikte, Kâinattaki varlıkların
doğal hayatları da kaynak olarak gözlemlenir. Ve Bilim
üretilir. Akıl ile gerekli analiz ve sentezler yapılarak Kanun
Tasarı ve Teklifleri hazırlanır.
|
|
________________________________
[ve SÜNNET adlı eserden alıntılanmıştır, Yayına Hazırlayan: Sadık TÜRKMEN, Sh. 46-47]

|
|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar