Sadık Türkmen’in Biyografisi; Yayına Hazırladığı Eserleri, Faaliyetleri ve Basın’da Yankısı: Ülkemizde ve 10’un üzerinde Dünya Ülkelerinde Satış Sitelerinde!..

28 Ekim 2011, Sadık Türkmen ve Medya, Yorum Yok »

|

Biyografi

 

Sadık Türkmen

|

Oymide Köyü (yaz)

Ankara, Çubuk, Oyumiğde/Oymide Köyü doğumlu.

 

Köyü hakkında kısa bilgi: Oymide Köyü Melike Hatun’un Kervan Sarayının Vakfıdır. 1463 yılında Melike Hatun Vakfı olduğu belirtildikten sonra Necip Oğullarının tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. Kaynak: Hüseyin Çınar-Osman Gümüşçü (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çubuk Kazası, Bilge yayınevi).

Köyün orijinal adı: OYUMİĞDE = OYMİDE.

Adını: İğde ağacından almıştır.

Açılımı: Zamanında köy ve çevresinde Öbek Öbek (Oyum) İğde Ağaçları bulunduğundan köye: “Oyumiğde” adı verilmiş.

OYUM: Öbek öbek, küme küme ağaçlar, Bkz. Türk Dil Kurumu:  Oyum  1. Küme, öbek (ağaç, sebze, çiçek için). 2. Meşe fidanı. 3. Fundalık.

İĞDE: İğde Ağaçlı Köy.

|
Ankara’nın şirin bir Kasabası’dır Çubuk.
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ubuk,_Ankara

Ankara’ya yaklaşık 20 dakikadır. Esenboğa Havalimanı ile ünlüdür.

Şimdilerde birleştirilmiş söylenişi ve okunuşu: Oymide Köyü‘dür.

Köyümüzle ilgili daha detay bilgi için güzel bir Web site yapılmış, ayrıca Wikipedia’da kayıtlıdır:
http://www.oyumigdekoyu.com/index.html 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Oyumi%C4%9Fde,_%C3%87ubuk

 

 

Nesebi/Soy Kütüğü: Atası, Dildil Sadık’tır. Köylüler; çok konuşkan ve tatlı dilli olduğu için lakap olarak Dildil Sadık demişler. Atası Sadık ile Eşi Satı’dan olma Hasan Onbaşı lakaplı Hasan Türkmen ve Köse Veliler’den Hamit ve Ayşe Delimehmetoğlu’nun kızları Münevver hanımdan olma 5′i erkek 1′i kız 6 çocuğunun ortancasıdır. Dedesi (Dildil Sadık) yaşıyorken kendi adını vermiştir.

|

Sadık Türkmen (1973, Orta 1'deyken, 13 yaşında) Sadık Türkmen1 (1973, Orta 1'deyken, 13 yaşında)

Çocukluğumdan kalan tek resim: Yıl 1973, Ankara Atıfbey Ortaokulu 1. Sınıftayken.
Yıllar sonra okuluma gittiğimde Müdür Bey; sana bir sürpriz yapayım, 13 yaşındaki resmin var burada, al sakla dedi 🙂

        Babam (Hasan Onbaşı)

Annesi ve Babası (Babasının kucağındaki Yeğeni Cemal).

|

 

       Arapça-Türkçe Kur'an Meali    Kur'an Meali

|

YAYINA HAZIRLADIĞI MEAL HAKKINDA KISA BİLGİ

|
Bu Meal’in HAZIRLANMA METODU: Kelime kelime Arapça’dan Türkçe’ye tercümesi yapılmış olan Kur’an-ı Kerim;

a) Kur’an’ın genel bütünlüğüne,
b) Resuller tarafından uygulama metotlarına,
c) Akıl ve Bilim ile çelişmezliğine özen gösterilerek Editör Sadık TÜRKMEN tarafından cümleler haline getirilmiş, ayrınca 100’e yakın eserden de yararlanarak okuyucularının hizmetine sunulmuştur.

 

MEAL ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

            

            

 Ailesi ve Çocuklarıyla okuduğu Meali; Dost ve Arkadaşlarıyla Ev Sohbetlerinde bu şekilde çalışmalar yapmışlardır.

|||

1977 yılı itibariyle Kur’an Meali çalışmalarından görüntüler yukarıdadır.

«Birbiriyle bağlantılı ayetleri, ilgili ayetlerin yanına yazarak gönderme yapıyor ve bir yerde Tebliğ yapıyorsak (Kur’an okumaları yapıyorsak) bunun çok faydasını görüyor ve okuduğumuz insanların daha iyi anlamalarını sağlıyorduk.

Bu Meal; Prof.Dr. Süleyman ATEŞ Hocamızın Mealidir…

O zamanlar tabi bir iki tane Meal vardı.

Bu eskittiğim ikinci veya üçüncü Mealimdi öyle sanıyorum…

Mealimizin çizilmedik kısmı, not alınmadık yeri neredeyse yoktu.

Hatta o günlerde Meal yapmaya bile başlamıştık.

Bazen ayetleri; bu mealimizin içindeki ayet anlamlarını düzelterek veya ayrı bir kağıda not düşerek MEAL ANLAMINI; İlkokul, Ortaokul ve Lise çağlarındaki öğrencilerimizin anlayacağı şekilde daha bir güzelleştirme çalışması yapıyordum.

Yıllardır insanları dinliyordum; hemen çoğu insan Meallerin de anlaşılmazlığından şikayet ediyordu.

BİR İLKOKUL ÇAĞINDAKİ yavrumuzun ve hiçbir eğitim almamış, hatta okur-yazar bile olmayan ama BİZİM MEALİMİZİ dinlediğinde anlayabilecek SADELİKTE hazırlamayı HEP HAYAL ETMİŞTİM.

Bunu zaman zaman denedim de; RAHMETLİ CANIM ANACIĞIM ÜZERİNDE yaptım bu uygulamayı. Onunla kaldığım 2000’li yıllarda ona okudum. Komşularımızdan annemin arkadaşları evimize geldiklerinde onlara okudum. Onlar da okuma yazma bilmiyorlardı. Onların anladığı kelimeleri kullanıyordum; yani günlük hayatta konuştukları kelimeleri seçiyordum mümkün mertebe…

Ve dedim: Bizim Mealimiz böyle olmalı… 7-10 yaşındaki bir yavrumuzun ne kadar KELİME biliyor, örneğin: 80-100 kelime ile konuşabiliyor. O zaman onların bildiği, anladığı o kelimelerden seçmeliyim Kur’an Meali yaparken kelimeleri, dedim.

İşte bugün gerek öğretmenlerimizden ve gerek okuyucularımızın çoğundan gelen şeyler AYNI yöndeydi…

Bu Mealimizin ANLAŞILIR olmasının sebeplerinden birisi de HERKESTEN ÖNCE KENDİMİN ANLAMASI İÇİN YAPILMIŞ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR, diyebilirim. Eğer ben anlayabilirsem herkes anlar, diye düşünerek Ayet Cümlelerini temiz bir Türkçe ile ele almak durumundaydım… Yani; dolayısıyla bir ilkokul mezunu insanın çok kolaylıkla anlamasından yola çıkılarak her kültürden ve her seviyeden insanımızın kolaylıkla anlayabilir, diye de ekleyebilirim…

İlkokul çağında olan bir çocuğun anlayabileceği BİR KUR’AN MEALİ yapmaya kendimi adamıştım… İlkokul ve ev hanımlarının anlayabileceği BİR KUR’AN MEALİ… Çünkü “Çocuklarımızın İlk ve Asıl Öğretmenleri Annelerdir” diye düşünüyorum. Onların anlaması benim için çok önemliydi…

***

Hukuk alanında, Tıp alanında eserler okudum; Pratisyen Hekimlerimizi Uzmanlık Sınavına Hazırlık Dersanesi açtım. Yüzlerce PRATİSYEN HEKİMİMİZİ UZMAN DOKTOR yaptık. Dersanemde Prof.Dr., Yard.Doç.Dr. vs. ünvanlı Hocalarımıza dersler verdirdim… Tabi aynı zamanda ben de bütün derslere katıldım. Kur’an’ı ve Kur’an Ayetlerini özellikle TIP BİLİMİ ile ilgili ayetleri DAHA İYİ ANLAMAK için katıldım. Hocalarıma (ders öncesi ve ders sonrası) Pratisyen Hekimlerden daha çok ben soru soruyordum…

Kur’an’ı anlamak için verilen ve ölünceye kadar da sürecek bir yolculuğa çıkmak ne güzelmiş…

Kur’an yolculuğunda hayatını sürdürenlere selâm olsun…» [Sadık TÜRKMEN]

|

|

|

BU MEAL NEDEN HERKES TARAFINDAN RAHATLIKLA ANLAŞILABİLİYOR?!..

|
Cevap: ÇÜNKÜ BU MEAL TAM 33 YILLIK BİR SÜRECİN SONUCUNDA YAYINLANDI ve BU ZAMANA KADAR; HER KÜLTÜR SEVİYESİNDEN ve HER YAŞTAN İNSAN İLE ÇALIŞILDI…

«Her yaştan insanın anlayışına sundum… Özellikle çocuk yaşta olan, yani o zamanlar 9 yaşındaki oğlum Abdullah Furkan Türkmen (1983 doğumlu, Evli ve bir kız çocuğu babası), 7 yaşında iken kızım Esra Türkmen Kılıç (1985 doğumlu, Evli ve biri erkek, diğeri kız iki çocuk annesi) ve en son 2006 yılındaki baskısında Ortaokula giden küçük oğlum Seyyid Kutub Türkmen (1994 doğumlu) ile gece gündüz okuduk. Onun anlamadığı kelimeleri değiştirip anlayabildiği kelimeleri koydum. Aynı yıl artık büyümüş ve evlenmiş olan büyük oğlumun eşi, gelinim ile de çalıştık.» [ST]

|

«Çocuklarımla Meal okurken; okuduğumuz HER AYET’te Allah’ın bize;

1) EMİRLERİ NEDİR, diye düşünüyor ve ayetlerde geçen emirleri buluyor ve MAVİ KALEMLE ALTINI ÇİZİYOR veya fosforlu kalemlerle üstünden geçiyorduk.

2) NEHİYLERİ, YASAKLARI NEDİR, diye düşünüyor ve ayetlerde geçen nehiyleri/yasakları KIRMIZI KALEMLE ALTINI ÇİZİYOR veya fosforlu kalemlerle üstünden geçiyorduk.

3) TAVSİYELER NEDİR, diye düşünüyor ve ayetlerde geçen tavsiyeleri SİYAH KALEMLE ALTINI ÇİZİYOR veya fosforlu kalemlerle üstünden geçiyorduk.

4) BİLGİ İÇERİKLİ AYETLER NEDİR, diye düşünüyor ve ayetlerde geçen bilgileri YEŞİL KALEMLE ALTINI ÇİZİYOR veya fosforlu kalemlerle üstünden geçiyorduk.

Bu çalışmanın bana ve çocuklarıma çok faydası oluyordu, bunu gözlemliyordum. Zaten değerli insanlar KUR’AN İŞTE BU KADAR KOLAY ANLAŞILIRDIR.

Yani bir ayette: Ya BİR EMİR vardır, ya BİR NEHİY/YASAK vardır, ya BİR TAVSİYE vardır ya da Ayetler, BİR BİLGİ İÇERİKLİDİR, bizim bilmediğimiz bir bilgi Allah tarafından paylaşılıyordur; o kadar!..

Bunu hiç okuma yazma bilmeyen DAĞDAKİ BİR ÇOBAN KARDEŞİMİZ BİLE kendisine okunduğunda; EMRİN ne olduğunu bilir, NEHYİN/YASAĞIN ne olduğunu bilir, TAVSİYE’nin ne olduğunu bilir, BİR BİLGİNİN ne olduğunu bilir: Çünkü yaşamında, ya DEDESİNDEN, ya BABASINDAN, ya ANASINDAN, ya ABİSİNDEN vs. BİR EMİR, BİR NEHİY/YASAKLAMA, BİR TAVSİYE, BİR BİLGİ verilmiştir. Yani bunların ne olduğunu YAŞAMINDAN ÖĞRENMİŞTİR!..

Oysa bugün özellikle Arapça bilen insanlar KENDİLERİNE KUL KÖLE OLALIM, ONLARIN DİZİNİN DİBİNDEN AYRILMAYALIM diye: “Siz BİZSİZ anlayamazsınız” demektedirler. Çünkü bu insanların EN BÜYÜK RANTLARI BİZİZ!.. Bizden nemalandıkları için bizim üzerimizde Dini konularda DİN ADAMLIĞI / Dini konularda TAĞUTLUK oluşturmuşlardır!..

Oysa Kur’an; Allah’ın yarattığı her kulunun özgür olmasını muradeder…

Ancak insanlar ihtiyaç üzere kendiliklerinden biraraya gelme ihtiyacı duyup ve biraraya gelirlerse böylece ortadan sömürü de kalkmış olur…

Ev çalışmalarımız dışında daha sonra Rabbimiz lütfetti; 1995-1997 yılları arasında ise İstanbul’da 99.3 Radyo Mim’de yaptığım: “Örnek Bir Kur’an Nesline Doğru” radyo programımda da hemen sunuş konuşmamdan 20.00-21.30’dan sonra: İNİŞ SIRASINA KUR’AN OKUMA BÖLÜMÜ ile 7’den 70’e herkesin canlı yayına katılarak: EVİNDEKİ MEALLERDEN tam 2 saat; 21.30-23.30’a kadar herkese okuttum.

Anlayamadıkları kelimelerin yerine anlayabildikleri kelimeleri koydum ve öylece anlamalarına katkıda bulundum.

Yani bizim Meal aslında; YAŞAYAN/CANLI/GÜNCEL/ÇAĞIMIZIN BİR MEALİ OLMUŞ OLDU…» [ST]

|

|

|

MEAL ve MEALCİLİK SERÜVENİ HAKKINDA

|
1977 yılında Meal okumaya başladı. 1979 yılından beri de Meal üzerine çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Uzmanlık alanı Mealciliktir.

Bir programda; “Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz”, sorusuna şöyle cevap vermiştir:

«~ Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye Tercüme ettirmiştir. Atatürk’ün benim gibi bir insan olduğunu düşünüyorum. Onun bu projesini ben tamamlamaya çalışıyorum.

Ben de Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için anlaşılır bir Türkçe ile Yayına Hazırladım ve Editörlüğünü yaptım.

Şimdi hedefim tüm dünya dillerinde yayınlamak… Öncelikle İngilizce ve Çince yayınlamayı plânlıyorum.

O hayatta olsaydı aynı şeyi yapardı… Bundan dolayı kendisine müteşekkirim…»

30 yılı aşkın bir zamandır Kur’an Meali üzerinde çalışmalar yapmıştır. Arzu edenler gerek Arapça orijinal aslı ile, gerekse ellerindeki mevcut Meallerle arzu ettikleri Ayetleri karşılaştırma yapabilirler. Kur’an’ın orijinal manâsına sadık kalınmıştır. Hatta Allah Rasulü Hz. Muhammed sav.’e indirilmiş zamana gidilmeye çalışılmıştır. O dönemde ayetler nasıl anlaşılmış veya anlaşılmaya çalışılmıştır, diye araştırılarak günümüze yansıtılmaya çalışılmıştır. Elinizdeki bu Meal’in daha bir anlaşılır olduğu görülecektir.

Dolayısıyla kendisini şöyle tanımlamıştır; “Bu anlamda kendimi Arı gibi hissediyorum, yani her güzel çiçekten istifâde edebilmesini bilen Bir Arı.”

Halktan biri ve Türkçe’ye hâkim olması sebebiyle de kendisini halkın yerine koyarak Kur’an nasıl anlaşılması gerekiyorsa; kelimelerin sade, güzel ve anlaşılırlığı açısından halkın anlayabileceği yaşayan ve konuşulan sade bir dil ile sunulması onun için  çok önemliydi.

Ayrıca kendisi ve arkadaşları tarafından yaklaşık 20 yıldır Prof.Dr. Abdulaziz BAYINDIR Hocanın dersleri izlenilerek; Tefsir Derslerinde Kur’an Ayetlerine verdiği mânâlardan da yararlanılarak SON ŞEKLİNİ almıştır.

Doğrusu her kültür ve seviyeden insanımızın anlayabileceği Temiz, Anlaşılır bir dil olmasına özen göstererek; “İniş Sırasına Göre Kur’an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri” adını verdiği HAYATIN İÇİNDE ‘Yayına Hazırlamış’ olduğu bu eserin Editörlüğünü de bizzat kendisi yaptı. Kendisi ve Ekibi 100′e YAKIN MEAL İNCELEMİŞ, bunların 50′sine yakınından faydalanmış ve Meallerimizin muhteşem güzelliklerini de bu MEAL’e yansıtmıştır. Hepsine müteşekkir olduğunu kitabın hemen İLK SAYFASINDA dile getirmiştir:

|
Bu Çeviri’de;
|
«Türkiyemizde Kur’an’ı doğru anlamak, doğru anlatmak,
doğru tatbik etmek isteyen binlerce insanımızın katkıları olduğu gibi;
ayrıca, elinizdeki kitap Kaynakça’da isimleri geçen,
eserlerden de istifade edilerek hazırlanmıştır.
Hepsine teşekkür ediyorum.»

[Editör]

Meal’in Türkçeleştirilmesi (anlaşılır dil kullanımı) sırasında; el-İsfahani’nin “MÜFREDAT” adlı eseri başta olmak üzere “Kur’an-ı Kerim Lügatı” ve Arapça Türkçe-Türkçe Arapça çok sayıda Sözlük kullanmış ve Türk Dil Kurumu’na ait (Kaynakça’da verdiği) 3.000 Sayfalık TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ de elinden hiç düşürmemiştir.

Ocak 2006 ‘da kitap baskıdan çıkmış ve piyasaya kazandırılmıştır. 2006 yılında İlk Baskısı 5.000 Adet basıldı ve hediye edildi…

2009 Yılında ise Kırmızı Kapaklı kitaptan ilk baskı olarak 1.000 Adet basılmıştır. Daha sonra (Vatan Gazetesi’nin promosyon olarak verdiğiyle birlikte) 5. baskısını yapmıştır.|

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Sayın Başbakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Parti Genel Başkanları CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz BAYKAL ve yeni Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU (2010’da 4. Baskısı bir arkadaşım tarafından Genel Merkez’e kendisine verilmek üzere bırakılmış ve Sayın Kılıçtaroğlu Arkadaşıma özel ıslak imzalı Teşekkür Mektubu göndermiştir),  YÖK Başkanı, MEB (eski ve yeni) Bakanlarımıza ve Tüm Milletvekillerimize hediye edilmiş, Yeni Dönem (2011) Milletvekillerimize de hediye edilmek üzere hazırlık yapılmaktadır. İlahiyat Fakülteleri Hocalarımız, Hukukçularımız, Basın Kuruluşlarımızın Köşe Yazarlarımızdan bazılarına ve eşe dosta ulaşılabildiği kadarıyla bu işin ehli insanlara da incelemeleri için hediye edilmiştir.

1998 yılında Dönemin Genel Kurmay Başkanı Sayın İ. Hakkı Karadayı’ya; Kara ve Hava Kuvvet Komutanlarımızla birlikte, Jandarma Genel Komutanımıza ve MGK’ya (Milli Güvenlik Kurulu’na); dönemin MİT Müsteşarı Sayın Şansal ATASAGUN Beyefendiye bizzat tarafımdan hediye edilmiştir.

Ülkemizin güzide devlet adamları yanı sıra tüm dünya ülkelerinde Ders Kitabı yapsınlar duası ve niyetiyle; gerek ülkemizi ziyaret eden devlet adamları ve gerekse bizim yurt dışı ziyaretlerine giden arkadaşlarımızdan kendilerine verilmek üzere ilettiğimiz çok devlet adamı vardır: Bunlardan bazıları; İspanya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmedinejad (kendisine bizzat ben hediye ettim); İran Dini Lideri HAMANEY (bir arkadaşım İran’a gittiğinde orada kendisine hediye ettiler); İspanya Başbakanı Jose Luis Rodrigues ZAPATERO (bir arkadaşım hediye ettiler); Azerbaycan Devlet Başkanı ALİYEV’e bir arkadaş ülkesinde hediye ettiler; Azerbaycan’ın Özerk Cumhuriyeti olan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanına Vasif TALİBOV ‘a bizzat giderek kendim hediye ettim.

Yine çok kısa süre önce; ABD’de ROCKEFELLER AİLESİ’ne Mealimiz hediye olarak gönderildi ve Aile’ye ulaştırıldı. Okusunlar ve kendilerine ve ailelerine ve dünya insanlığına faydalı hizmetler yapsınlar dua ve düşüncesiyle… Konuyla ilgili haber linki:

https://www.sadikturkmen.com/kuran-cevirimiz-abdde-rockefeller-ailesine-ulastirildi/

2009 yılında yeniden gözden geçirilmiş şekliyle 2. Baskısı yapıldı. Bu baskısından da yine aynı şekilde sırasıyla Devlet Erkanımıza (Okullarımızda Kaynak Eser veya Seçmeli Ders Kitabı yapılsın maksatlı) ve Basın Kuruluşlarımızda bulunan bazı köşe yazarlarımıza Allah’ın Dinini asıl kaynağı olan Allah’ın Kitabı’ndan öğrensinler niyet ve düşüncesiyle; GÜZEL VE ANLAŞILIR BİR TÜRKÇE’YE SAHİP OLDUĞUNA İNANDIĞIMIZ MEALİMİZ hediye edildi.

O güzide insanlarımızın Kur’an Meali okuduklarını biliyorduk, ama Meallerimizin ANLAŞILAMAMASINDAN dolayı herkes gibi bizler de üzülüyorduk ve onların da üzüldüklerinin farkındaydık.

Dolayısıyla aynı kaygıyı köşe yazısında dile getiren; Hürriyet Gazetesi (Eski) Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ertuğrul ÖZKÖK; “Artık Kur’an’ı Anlıyorum” diyerek, Bizim Meal’i okuduğunu ve başka Meallerle karşılaştırma yaptığını ifade ettikten sonra bu başlığı attı ve eser hakkındaki görüşünü dile getirdi.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi Pazar Gazetesi Yazarı Sayın Ahmet ARSAN birkaç kez, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Sayın Teodora DONİ Hanımefendi kitap hakkında görüşlerini yazdılar. Aşağıdaki linklerde Eser ile ilgili Basın’da çıkan yazıları görebilirsiniz.

Sayın ÖZKÖK’ün bu yazısından sonra; Gazetede ismimizin çıkması nedeniyle Kitap daha önce giremediği Tüm Yayınevleri, Dağıtımevleri ve Kitabevlerinde ilgi odağı oldu. Aylarca yok sattı. Ülkemizde tüm Kitabevlerinde ve Dünyanın hemen hemen 10’a yakın ülkesinde ve internet sitelerinde satıştadır. 6. Baskısı yapılmıştır.

Yine 2009 yılının Ramazan Ayında VATAN GAZETESİ, Birinci Cilt Mekki Sureler’i okuyucularına promosyon olarak vermiştir.

2010 yılı Ramazan Ayında ise 11×17 ebadında Orta Boy iki cilt bir arada yayınlanmıştır.

İki cilt birarada büyük boyu şu an dizgisi yapılmaktadır. İnşallah ileride ARAPÇA MUSHAF SIRASINA GÖRE de Büyük ve Orta Boydan hazırlanıp yayınlanması plânlanmaktadır.

Neden AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA ÇEVİRİ dedik; bunu özellikle kendilerini İslâmî kesim olarak bildiğimiz bazı çevreler anlamak istemedi;

«Meallerde dikkat edilmesi gerekenler:

[1] Bilim; varlıkları ve olayları inceler. Bilimin ispatlanmış hükümlerine (yani varlıkların ve olayların bilinen özelliklerine) çeviride/mealde bir zıtlık görürseniz, elinizdeki Çevirinin ilgili satırlarını çizerek, çeviriyi kabul etmeyiniz.Gönderilmiş Kitap Kur’an ile Yaratılmış Kitap Kainat (Bilim) asla çelişmez.

[2] Aklınıza, Mantığınıza, Vicdanınıza ters gelen çeviriyi reddetmeniz en doğal hakkınızdır. Hür iradenizi, hiçbir sınır tanımaksızın, özgürce kullanınız. Hür iradenize ters gelen bir ifadeyi reddetmeniz sizi dinden imandan çıkarmaz. Akıl, Allah’ın ayetidir. Kur’an da Allah’ın ayetidir. Akıl ile Ayet çelişmez.

[3] Mesleğinde uzmanlaşmış kişilere (Bilim Adamlarına) sorunuz. Çeşitli (iyi veya kötü) olayları yaşamış kişilerin tecrübelerini dinleyiniz.

Çevirinin bütünlüğü içerisinde birbirini tutmayan, çelişkili anlatımlar tespit ederseniz, çelişkileri çiziniz ve kabul etmeyiniz. Kur’an’da çelişki olmaz. (Bkz. Zümer: 27-28). Dolayısıyla Meallerde de çelişki olmamalıdır.» [SUNUŞ yazısından, Sh. 8]

|

Kur’an ayetlerinden öyle ayetler var ki; bunları bizim izah etmemiz mümkün değil. İşi bu anlamda Ehline bırakmamız gerekiyordu. Mesela; Fizik, Kimya, Biyoloji, Kozmoloji, Antropoloji gibi bilimsel içerikli ayetleri anlamak uzmanlık işidir. Biz ancak yüzeysel anlamda meseleleri algılayabiliriz. Bu anlamda, neden anlamıyorum diye üzülmeyin. Meselâ tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmaması meselesi gibi. Biz sadece bilgi olarak biliriz. Ama bilim adamları bu işin gerçeğini bilimsel anlamda bilir ve izah edebilirler. Özellikle Medeni Surelerin hazırlık aşamasında belirttiğimiz 23 Ana Bilim Dalında Uzman Bilim Adamlarımıza ihtiyaç vardır, dedik ve bu işi biz ciddiye aldık; sonuçta şükürler olsun ki; kısmen başardığımıza inanıyoruz. Bilindiği üzere Medeni Sureler; Savaş, Miras, Ticaret, Evlilik vb. hukuk konuları içerikli ve ağırlıklı Surelerdir.

Bu açıdan Bilim Adamlarımızın, yani Uzmanlarımızın yaşama katkı sağlamaları gerekmektedir.

Alet Bilimleri: Matematik, Mantık.

İnsan Bilimleri: Tarih, Felsefe, Psikoloji, Pedagoji, Filoloji (Dilbilim), Sanat, Ahlâk (İlahiyat).

Toplum Bilimleri: Hukuk, Siyaset, Sosyoloji, İktisat, Edebiyat, Antropoloji (insanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceler).

Fen Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloji (bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceler),Kozmoloji (Uzay Bilim) ve

Pratik Bilimler: Mühendis, Mimar, Tıp ve Güvenlik Bilimlerinden kendini yetkin gören Bilim Adamlarımız; Kur’an’ı ana dillerinde yapılmış bir Meal’den okuyarak, uzman oldukları sahaya göre değerli tespitlerini bizimle paylaşmalılar. Bu çalışma hiçbir zaman durmamalı. Ölüm onları da, bizi de gelip buluncaya kadar sürmeli. Biz; bu Meal’e onlarca, yüzlerce katkısı olan kişilerden böyle faydalandık ve hâlâ faydalanmayı sürdürüyoruz. İşte buna biz “Akıl ve Bilim Işığında” katkı diyoruz. Aslında bu katkı; insanlığa, başka bir deyişle de yaşama ‘katkı’ sağlamaktır.» [Birinci Cilt Mekki Sureler, SUNUŞ yazısından, Sh. 5, Birinci Baskı, İstanbul 2009].

|
||KİŞİSEL ANAYASASI/KENDİNİ TAMAMLAMA STRATEJİSİ

«01.04.2011 tarihi itibariyle geçmişimin iyi taraflarını kabul ediyor, kötü yanlarımı reddediyor ve tövbe ederek SANA yöneliyorum. Yaşadığım her türlü olumsuzluktan dolayı Yüce Yaratan’tan af ve bağışlanma diliyorum. Şimdiye kadar hayatıma bir vesile ile giren ve kendilerini gerek bilerek, gerek bilmeden kırdığım, incittiğim veya zulmettiğim tüm insanlardan özür ve helallık diliyorum. Ve bu tarih itibariyle de şimdiye kadar aynı şekilde beni kırmış, bana zulmetmiş tüm insanları affediyor bağışlıyorum. Bu tarih itibariyle ey rabbim! Beni sorumlu tut!.. 40 yaşın OLGUNLUĞUNU ve AĞIRLIĞINI bana lütfet! Geçmişimi affedip bağışlamanı (silmeni/sıfırlamanı) diliyorum. Duaları kabul edecek Yegâne Güç Sen’sin SEN!»

|
Hayatını 20 Aşamaya göre sevk ve idare ediyor:

(HUKUK USÛLÜ ve SÜNNET adlı eserden alınmıştır) 

|
1. Aşama :

İHTİYAÇLARIMI ticaret ile helalinden karşılarım.

2. Aşama :
PROBLEMLERİMİ başka bir problem oluşturmadan çözerim.

3. Aşama :
ARAŞTIRMALAR yaparım. Her yıl yeni bir yetenek kazanırım.

4. Aşama :
ASL’a uyarım. [ASL = Kur’an’dır]

5. Aşama :
USÜL’e uygun hareket ederim. [USÜL = Peygamber (sas) yaşam tarzıdır]

6. Aşama :
KAVRAMLARI doğru algılamaya özen gösteririm.

7. Aşama :
HEDEFLERİMİ iyi tespit ederim.

8. Aşama :
GAYEME uygun yaşamayı severim.

9. Aşama :
ÖNERİLERE açık bir insan olmam kendimi geliştirmemin temel dayanağıdır.

10. Aşama :
UYGULAMALAR yaparım. İsabetlilik oranımı arttırmak için.

11. Aşama :
KONTROL edilmeye açık bir insanım. Hatalardan kurtulmanın en iyi yoludur.

12. Aşama :
HİKMETLERİ öğrenirim. Ders almak, öğüt almak benim ilham kaynağımdır.

13. Aşama :
DÜZELTMELER yaparım. İyi bir karektere sahip olabilmenin şartlarındandır.

14. Aşama :
HÜKÜMLERİ kavramaya büyük özen gösteririm. Çözüm üretebilmem için.

15. Aşama :
ALIŞKANLIKLARIMI iyileştirmeye çalışırım. İyi_Bir_İnsan olmak için.

16. Aşama :
KARAKTERİMİ düzeltmeye önem veririm. Kendimi sever ve değer veririm.

17. Aşama :
HUKUKİ MEVZUATLARI öğrenirim. Kula kölelik zincirlerimi böylece kırarım.

18. Aşama :
KURUMLARIN İŞLEVLERİNİ öğrenirim. Bu benim savunmamı güçlendirir..

19. Aşama :
YARIŞLAR yaparım. [Kültürel, Siyasal, Ekonomik ve Güvenlik] alanlarında kendimle ve birbaşkalarıyla daima yarışırım.. Böylece kendimi yenilerim.

20. Aşama :
ÖLÜME ve YENİ HAYATA daima kendimi hazırlar, ölmesini bilmeyi öğrenmeye çalışırım.

|

|

VİZYONU:

Hiçbir ırk, din, dil, inanç, sınıf ve sosyal konum farkı gözetmeksizin ülkemiz ve dünya insanlığının iyiliğini isteyerek, barış içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak maksadıyla çalışmak ve hizmet vermektir.


MİSYONU:

Ülkemiz ve Dünya insanlığının; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüp; kendilerine, ailelerine, toplumlarına ve dünya insanlığına faydalı birer fert olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmak ve ortaya koymakla birlikte; çevremizdeki insanların da İYİ İNSAN, İYİ TOPLUM projesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Bunun için; ülkemiz ve dünya insanlığının “Kişisel Gelişimi ve İyileşmeleri İçin” Bu Sitede bir nebzecik de olsa FAYDALI olabilirsek bizim için ne mutlu!..

|

SADIK TÜRKMEN:

“İniş Sırasına Göre Kur’an; Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri” adlı eser ile neye nasıl inandığını ilân etmiştir.

«İmanı/İnancı: KUR’AN’IN İKİ KAPAĞI ARASINDAKİ HERŞEYDİR… Yani bu şu demektir: AMENTÜSÜ Kur’an’ın tüm ayetleridir…»

Artık BİR TEK RABBİNİ ÖZLEMEKTE ve O’NA KAVUŞMAK İÇİN geriye doğru GÜN saymaktadır…

En Büyük Hedefi: «Razı etmiş ve razı edilmiş olarak Rabb’inin huzuruna varmaktır!»


TV ve Radyo Programlarında yapılan söyleşilerden derlemeler aşağıdaki linktedir:

https://www.sadikturkmen.com/radyo-ve-tv-program-konusmalarindan/

|
e-Kitap olarak ta Eserleri hizmete sunulmuştur:

http://www.idefix.com/ekitap/inis-sirasina-gore-kuran-sadik-turkmen/tanim.asp?sid=A7LNOKNRVS8S8LLYIW7X

http://www.idefix.com/ekitap/hukuk-usulu-ve-sunnet-sadik-turkmen/tanim.asp?sid=XZLZ94KK7U6UFP616F4Q

http://eski.dr.com.tr/00000,999,999/Ara=sad%C4%B1k+t%C3%BCrkmen

Bu sitemizde biz de 01 Nisan 2013 Tarihi itibariyle ücretsiz olarak hem yayınladık (sitemizden okumaya uygun hale getirdik) ve hem de bilgisayarlarınıza indirebilme imkânı tanıdık.

https://www.sadikturkmen.com/kategoriler/2-3-e-kitap/

|

BASIN ve SOSYAL MEDYA’da SADIK TÜRKMEN

Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ertuğrul ÖZKÖK Meal’i okuduktan sonra beğenisini kendi köşesinde şöyle dile getirmişti:

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11849447&yazarid=10

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=15688561&yazarid=10

VATAN GAZETESİ 2009 Yılı Ramazan Ayı’nda PROMOSYON olarak binlerce okuyucusuna verdi:
http://www.medyahayat.com/haber.php?haber_id=11229

Hürriyet Gazetesi’nden Sayın Ahmet ARSAN ise şöyle yazdı:
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=12005954

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Teodori DONİ Hanımefendi ise kendi köşesinde yazdı:
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=12.04.2010&y=Teodora_Doni

Yeni Şafak Kültür Sanat Sayfasında:
http://yenisafak.com.tr/KulturSanat/?t=05.01.2009&c=14&i=160616

Yeni Şafak Cumartesi Eki’nde “KİTAP EZBER BOZUYOR” olarak verildi:
http://yenisafak.com.tr/Cumartesi/?i=272200

TV Program Video linki:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=391140939418

|

Türkiye’de ve Dünya’da İNTERNET SATIŞ SİTELERİ:
http://www.dr.com.tr/Search.aspx?kw=Sad%C4%B1k+T%C3%BCrkmen&gid=00000&criteria=999&media=999

http://www.kitapyurdu.com/arama/default.asp?anahtar=Sad%FDk+t%FCrkmen&ara.x=0&ara.y=0&stype=4&type=list&populer=0&aramasekli=1&exactly=ON&satis=2&x2=0

http://www.suleymaniyevakfi.com/68-ini-sirasina-gore-kuran-iki-cilt-birarada-cep-boy-sert-kapak.html

Avrupa’dan ve Dünya’nın her yöresine gönderilen adres:

http://www.kitapyurdu.eu/arama/default.asp?anahtar=sad%FDk+t%FCrkmen&ara.x=0&ara.y=0&stype=4&type=list&populer=0&aramasekli=1&exactly=ON&satis=2&x2=0

Ayrıca İNTERNET Ortamında diğer siteler. Fiyatlar 1-2 TL arası oynamaktadır:

BİRİNCİ CİLT: http://www.dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000285021

İKİNCİ CİLT: http://www.dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000320039

İKİ CİLT BİRARADA ~ KÜÇÜK BOY (11,5×17,5 Cm Ebadında, Karton Kapak):
http://www.dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000320366

İKİ CİLT BİRARADA ~ KÜÇÜK BOY (11X17 CM Ebadında, Sert Kapak Lüks Cilt) :
http://www.dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000320365

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=454561&sa=44039093

http://www.idefix.com/kitap/inis-sirasina-gore-kuran-kolektif/tanim.asp?sid=RM7TTRHPRS6SJU69U13W

http://www.alveal.com/product.asp?P_ID=209552

http://www.ohiyesa.com/sadik-turkmen_yazar_3276.php

http://www.eren.com.tr/goster/kitap/kitap.asp?kitap=281903

|

DÜNYADA SATIN ALABİLECEĞİNİZ SİTELERİN LİNKİ
(İngilizce, Çince ve diğer global dillerde Çevirisi yaptırılacaktır inş.)

FRANKFURT’ta: http://turkkitap.de/catalog/product_info.php?products_id=11815

http://turkkitabevi24.de/index/show/cID/124/pID/15034/Kur_27an_20_26_23304_3Bni_26_23351_3B_20S_26_23305_3Bras_26_23305_3Bna_20G_26_23246_3Bre_20T_26_23252_3Brk_26_23231_3Be_20_26_23199_3Beviri_20_202_20Cilt_20Birarada_2C_20_26_23214_3Bzel_20Baski

|

Amerika Brooklyn’den’dan tüm dünya ülkelerine Çin’de dahil gönderiliyor:

http://www.tulumba.com/storeItem_tr.asp?ic=zBK345122ED576

http://www.kitapyurdu.eu/kitap/454561/inissirasinagorekuran.htm&sa=46833210

http://www.kitapyurdu.eu/arama/default.asp?anahtar=sad%FDk+t%FCrkmen&ara.x=0&ara.y=0&stype=4&type=list&populer=0&aramasekli=1&exactly=ON&satis=2&x2=0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar