rulet sayi tahmini bahis siteleri

~ Allah’ın ayetleri ile alay edildiğini işittiğiniz, gördüğünüz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. [Nisa: 140’tan]

11 Şubat 2012, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

~ Allah’ın ayetleri ile alay edildiğini işittiğiniz, gördüğünüz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. [Nisa: 140’tan]

|

|

  ~ İnsanoğlu ve insankızı genelde tartışmalı şeyleri seviyor.

|
Aşağıdaki ayetleri bu yönde düşünmekte fayda var diye düşünüyorum: Her örnekten çeşitli açıklamalar verilmiş, kolaylıkla anlayalım diye.

Ama bakıyorsunuz insanlar; apaçık ayetler üzerinde düşünmek dururken/ konuşmak varken: İlim ve İmanlarının artması, yaşamlarında mutlu olmak ve düşünce duygularını daha bir güzelleştirmek için ‘apaçık ayetler üzerinde’ tefekküre dalmak varken; kendilerini ve takipçilerini bunalıma sokan konulara giriyorlar?!

Allah; Kur’an’da Ashab-ı Kehf ile ilgili: Açıkça bilinenler dışında onlarla tartışmaya girme, der.

O zaman burada bir kural sözkonusudur: Açıkça bilinmeyenler konusunda tartışmaya girilmez. Yani Allah bir konuda açıkça bilgi vermemiş ise!..

Peki neden?!

Fıtratlarında varolan bir gerçek yüzünden…

Peki bu durumda biz ne yapmalıyız; öyle ortamlardan ardımıza bakmadan kaçıp gitmeliyiz!..

|

|
Allah’ın adıyla

«54. İŞTE BUNUN GİBİ,
Biz bu Kur’an’da insanlar için,
her örnekten çeşitli açıklamalar yaptık.
İnsan ise tartışmaya çok düşkündür.» [KEHF SURESİ’nden]

«53. YİNE DE kullarıma söyle:
“(Aralarında) en güzel biçimde
(bilim ile/doğruluğu kanıtlanmış bilgi ile) konuşsunlar.”
Çünkü şeytan tartışmaya dürtükleyerek aralarını bozar.
Şüphesiz şeytan,
insan için apaçık saldırgan bir düşmandır.» [İSRA SURESİ’nden]

«20. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki:
“Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü
Allah’a teslim ettim.”» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

«3. İnsanlardan kimi vardır ki,
hiçbir bilgisi olmadığı halde;
Allah hakkında tartışmaya girer
ve
her azgın şeytanın ardına düşer.» [HAC SURESİ’nden]

«22. (…) Artık onlar hakkında,
açıkça bilinenler dışında hiç kimse ile tartışmaya girme! (…)» [KEHF SURESİ’nden]

«68. (BUNDAN BÖYLE) ayetlerimiz hakkında,
lüzumsuzluğa dalan kimseleri gördüğün zaman,
başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir!
Eğer şeytan sana unutturursa;
hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber oturma!
69. Onların sorumluluğunu yüklenmek sakınanlara düşmez.
Fakat belki korunup sakınırlar diye, hatırlatmak gerekir.
70. Dinlerini bir oyun
ve
eğlence edinen;
dünya hayatında aldanan kimseleri kendi haline bırak!
Sen bununla şöyle hatırlat:
Bir kişi kazandığı şeylerin eline teslim edilmeye görsün,
onun Allah’tan başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi vardır.
Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez!
İşte onlar kazandıkları şeylere teslim edilmiş kimselerdir!
Onlar için kaynar sudan bir içki
ve
inkâr etmiş olmaları yüzünden can yakıcı bir azap vardır!» [EN’AM SURESİ’nden]

«140.Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da):
“Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini
ve
onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman,
başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın,
aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir.
Şüphesiz Allah; münafıkların
ve
kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.» [NİSA SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar