rulet sayi tahmini bahis siteleri

Allah; yeryüzünde fesat çıkaran/terör estirenleri asla başarıya ulaştırmaz, aksine yerin dibine batırır: “İşte öğüt dolu uyarılar!..”

30 Temmuz 2013, Ayetlerle Düşünmek, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Kur'anî Bazı Terimler, Yorum Yok »

 

Allah;

yeryüzünde fesat çıkaran/terör estirenleri asla başarıya ulaştırmaz,

aksine yerin dibine batırır: “İşte öğüt dolu uyarılar!..”

 

Allah’ın adıyla

 

"İniş Sırasına Göre Kur'an, Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri" adlı eser.«27. BİZ; göğü, yeri
ve
ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık.
Bu, ancak inkârcıların zannıdır.
Ateşten dolayı inkârcıların vay haline!..
28. Yoksa iman edenleri
ve
iyi işler yapanları,
yeryüzünde fesat/karışıklık çıkaranlar gibi mi tutacağız?
Yahut korunup sakınanları,
yoldan çıkan/suçlular gibi mi tutacağız?
29. Sana indirdiğimiz bir kitaptır.
Çok mübarek/bereketli/verimli!..
Ayetlerini düşünsünler
ve
akıl sahipleri öğüt alsınlar!» [SAD SURESİ’nden]

 

«73. KARDEŞLERİ SALİH’İ de Semud’a/kavmine (gönderdik).
Dedi ki: “Ey kavmim!
Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur.
Rabbinizden size açık delil gelmiştir;
bu Allah’ın dişi devesi, sizin için bir ayettir, onu bırakın,
Allah’ın arzında otlasın. Sakın ona bir kötülükle dokunmayın.
Sonra sizi acı bir azap yakalar.
74. Âd’dan sonra,
sizi halifeler (onların yerine geçenler) yaptığını hatırlayın.
Sizi yeryüzünde yerleştirdi;
onun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz
ve
dağlardan evler yontuyorsunuz.
Allah’ın nimetlerini hatırlayın da,
yeryüzünde bozguncular olarak fesat/terör çıkarmayın.”» [ARAF SURESİ’nden]

 

«85. KARDEŞLERİ ŞUAYB’I da Medyen’e gönderdik.
“Ey kavmim!” dedi:
“Allah’a kul olun/ibadet edin.
Sizin için O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur.
Doğrusu size Rabbinizden açık bir delil geldi.
Ölçüyü ve tartıyı tam yapın;
insanların eşyasını (alırken) değerinden düşüğe almayın
ve
ıslahından sonra yeryüzünde fesat/terör çıkarmayın.
Eğer inananlar iseniz, sizin için böylesi daha hayırlıdır.
86. Her yolun başına oturup ta tehdit ederek,
iman edenleri Allah’ın yolundan çevirmeye
ve
o yolu eğriltmeye çalışmayın.
Hatırlayın, hani siz az idiniz O sizi çoğalttı.
Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu?» [ARAF SURESİ’nden]

 

«176.EYKE HALKI da gönderilen elçileri yalanladılar.
177.Hani Şuayb onlara demişti: “Korkup sakınmaz mısınız?
178. Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
179.Allah’tan korkun ve bana itaat edin!
180.Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum.
Benim ücretim âlemlerin Rabbine aittir.
181.Ölçüyü tam yapın ve sakın eksiltenlerden olmayın.
182.Dosdoğru ölçü ile tartın!
183.Kimsenin hakkını yemeyin. Fesat (terör/çete) oluşturmayın!
184. Sizi ve evvelki nesilleri yaratandan sakının.”» [ŞUARA SURESİ’nden]

 

«1. O ALLAH Kİ; hiçbir kusuru, eksiği yoktur.
Geceleyin kulunu; Mescid-i Haram’dan,
çevresini bereketli kıldığımız En Uzak Mescid’e iletti.
Ayetlerimizden bir kısmını kendisine göstermek için![*]
Şüphesiz O; işitendir, görendir.
2. Biz, Musa’ya kitap verdik,
onu İsrailoğulları’na kılavuz yaptık;
‘Benden başkasını vekil edinmeyin’.
3. (Ey) Nuh ile beraber taşıdığımız kimselerin nesli!
Şüphesiz o, çok şükreden bir kul idi.
4. Kitap’ta (M.Ö. yaşamış) İsrailoğulları’na şu hükmü verdik:
“Yeryüzünde iki defa fesat/karışıklık çıkardınız
ve çok böbürlendiniz, zorbalık ettiniz.
5. İlkinde üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik.
Evlerin aralarına girip araştırdılar.
Bu yapılması gereken ilahi bir kanun idi.
6. Sonra tekrar size, onları yenme imkanı verdik.
Ve sizi mallarla, oğullarla destekledik.
Ve savaşçılarınızı çoğalttık.
7. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz.
Ve eğer kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir.
İkincisinde yine yüzlerinizi kötü duruma düşürdüler.
(Üzüntüden yüzlerinizin asılmasına sebep oldular.)
Ve ilk kez girdikleri gibi yine mescide girdiler
ve
ele geçirdiklerini mahvettiler.

______________________________
[*] Bkz. Necm Suresi: 1-18. Ayetler (Buradaki sıralaması: 23/1-18)» [İSRA SURESİ’nden]

 

«41. KARADA ve denizde,
insanların elleriyle yaptıkları yüzünden fesat/terör çıktı!
Allah onlara yaptıklarının bir kısmını(n karşılığını) tattırır.
Umulur ki onlar, (hür iradeleri ile) doğruya dönerler.
42. De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da bakın,
öncekilerin sonu nasıl olmuş?
Onların birçoğu, Allah’a ortak koşan kişiler idi.”
43. Yüzünü dosdoğru dine yönelt;
Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan,
o gün gelmeden önce!
O gün insanlar, bölük bölük ayrılırlar.
44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır.
Kim de iyi bir iş yaparsa kendisi için yatırım yapmış olur.
45. Bu O’nun gerçeklere inanan
ve
uygun (salih) işler yapanları lütfundan ödüllendirmesi içindir.
Çünkü O, inkârcıları sevmez!» [RUM SURESİ’nden]

 

«11. Onlara:
“Yeryüzünde fesat/terör çıkarmayın” denildiği zaman;
“Bizler ancak ıslah edicileriz/düzelticileriz” derler.
12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir.
Fakat farkında değiller.» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«204. İNSANLARDAN öyleleri vardır ki,
(konuştuğu zaman) dünya hayatına dair sözü,
senin hoşuna gider
ve
(Allah’a) en yaman düşman olduğu halde;
kalbindekine (sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar.
205. İş başına geçtiği zaman orada fesat/terör (karışıklık) çıkarmak;
ekini (ekonomiyi)
ve
nesli (her türlü canlıyı) helak etmek/yok etmek için
yeryüzünde koşar durur.
Allah ise bozgunculuğu/fesadı/terörü hiç sevmez…» [BAKARA SURESİ’nden]

 

«58. (EY MUHAMMED!) Bunu Biz sana ayetlerden
ve
Hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.
59. Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu,
Adem’in durumu gibidir:
Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O (Adem) oluştu.
60. Hak Rabbindendir. O halde, sakın şüphe edenlerden olma!
61. Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra, artık kim bu konuda
seninle tartışacak olursa, de ki:
“Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı,
kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım.
Biz de siz de toplanalım.
Sonra gönülden dua edelim de Allah’ın lânetini (kahrını),
(aramızdan) yalan söyleyenlerin üzerine isteyelim.”
62. Şüphesiz bu (İsa hakkında) gerçek kıssadır.
Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur.
Şüphesiz Allah,
mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
63. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah;
fesat/terör (karışıklık) çıkaranları çok iyi bilir.» [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

 

«25. ALLAH’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar,
Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri
(akrabalık bağlarını) koparanlar
ve
yeryüzünde fesat/terör/karışıklık çıkaranlar var ya;
işte lânet (beddua/ilenç/azarlama) onlara,
yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.» [RAD SURESİ’nden]

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar