rulet sayi tahmini bahis siteleri

Allah Ne Bir Peygamberine ve Ne de Bir Kuluna Habibim, diye hitabetmez!

04 Aralık 2016, Ayetlerle Düşünmek, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

Allah ne bir Peygamberine ve ne de bir kuluna habibim, diye hitabetmez!

cropped-Sadık-Türkmen.jpg

Sadık Türkmen (Araştırmacı-Yazar)

(Bir Gerçek, Bir Tespit)

Allah;
ne bir Peygamberine/Nebisine
ve
ne de bir kuluna habibim, diye hitabetmez?!

Allah, Peygamberimizi ve Peygamberleri Sever!

Allah, Tüm İyi ve Faydalı İş Yapanları Sever!

Ey Habibim, Ey Sevgilim anlamındadır.

Burada Allah; bir beşer gibi gösterilmek istenmektedir?!!
 

Aslında İblis ve onun şeytandan has adamlarından Muhyiddin Arabi ve Mevlana denilen şahıslar gibi, Şems gibi, Gavs vs olarak ta diğer Tasavvuf Ehli adamlar insanı (haşa) Allah’ın bir parçasıymış (O’ndan bir cüz) gibi, Allah’ın Halifesi (Temsilcisi) gibi gösterme çabaları maalesef bugün bizi bu noktaya getirmiştir. Mevlana denilen kişinin Hz. Ali (ra)’yı aşırı övgülemesi ve yüceltmesi de bu şeytani plana dahil bir ameldir.

Mevlana denilen kişinin özellikle Mesnevi adlı kitabında ve diğer kitaplarında çok sapkınlıklar, şirk ve küfür bulunmaktadır. Biz bunu 70’li yıllardan beri dile getirmekteyiz, neredeyse dilimizde tüy bitti. Ancak kalpleri (gözleri) kör olanlar maalesef hala görmemekte direnmektedirler.

 Sonra ve zamanla Mutasavvıflar: El alma, el verme, tövbe kabul etme gibi kendilerine has (sonradan yeniden ihdas ettikleri bid’ati) ibadet tarzlarıyla kişileri kendilerine tapınma eylemine sokmuşlardır.

Allah hiçbir Peygamberine ve kuluna beşeri anlamda aşık olmaz, bu da resmen şirktir: Yani hiçbir kimse Allah aşkı, Allah’a aşk gibi kelimeler kullanamaz, kullanmamalıdır. Sevgi ile aşk asla birbirine karıştırılmamalıdır. Bu aşk meselesi de maalesef mutasavvıflarca müslümanların arasına sokulmuştur, ilahiler vs. ile.

Bu anlamda Kullar da aşırı gitmemeli, sözlere dikkat edilmeli: BEN SANA AŞIĞIM ALLAHIM, gibi böyle bir şey olamaz…

 

Allah Ne Bir Peygamberine/Nebisine ve Ne de Bir Kuluna Habibim, diye hitabetmez!

AFFOLUNMAYACAK TEK GÜNAH: ŞİRK!

Nisa Suresi’nden Ayetlere Bakalım:

cropped-logo-sty.png

Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi

116. ŞÜPHESİZ ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz.
Bunun dışındaki günahları,
dilediği kimseler için (hak ettikleri ölçüde) bağışlar.
Allah’a ortak koşan; kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.

117. Onlar Allah’ı bırakıp ancak put(dikili taş)lara tapıyorlar.
Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.

118. Allah o şeytana lânet etti ve o da; “Andolsun ki,
senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi.

119. “Onları mutlaka saptıracağım,
mutlaka onları kuruntulara sokacağım
ve
onlara emredeceğim de
(putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar.
Yine onlara emredeceğim de
(zihinlerine vesvese, çeşitli fikirler fısıldayacağım da)
Allah’ın yarattığını/yaratışını değiştirecekler.”
Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost/veli edinirse,
şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.

120. Şeytan onlara (birçok) vaatte bulunur
ve
onları kuruntulara sürükler.
Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor.

121. İşte onların barınağı cehennemdir.
Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.

122. İman edip, faydalı bir işi en iyi şekilde (dürüstçe) yapanları da
sonsuz olarak kalacakları,
içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız.
Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur.
Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan? (NİSA SURESİ’NDEN)

 

GELELİM ASIL MESELEYE

İşte sonradan uydurma sözlerle (güya) Allah, Hz. Muhammed (sav)’e HABİBİM diye hitabetti denilerek: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, iftirasında ve şirkinde bulunulmuş ve bunu da Şeytan bu Ümmete hoş göstermiştir!

@SadikTurkmen
1.1~ Eğer bu müşrik zihniyet Allah’a, Hz. Peygamber için: “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” dedirtmişse Allah ikinci plana atılmıştır.”

@SadikTurkmen
1.2~ Allah’ın “Seni alemler için rahmet olarak gönderdim” sözü/ayeti; “Sen olmasaydın” olarak iblis tarafından çarpıtılmıştır!

@SadikTurkmen
1.3~ Oysa Allah tüm Nebilerini/Peygamberlerini: Tüm insanlık alemine rahmet olarak göndermiştir, sadece Peygamberimiz Hz. Muhammed’i değil?!

@SadikTurkmen
1.4~ Yalnız Hz. Muhammed (sav)’e: “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” sözünden dolayı İblis’in ve Uşaklarının asıl gayesi ne olabilirdi?!

@SadikTurkmen
1.5~ Son Peygamber olan Hz. Muhammed (sav)’e Allah’ın vermediği böyle bir paye verdirterek: Kıyamete kadar onu Allah’a şirk koşturmak mıydı?

@SadikTurkmen
1.6~ “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” sözü Allah’a atılan bir iftira ve Hz. Peygamber (sav)’in Allah’a ortak koşulması anlamına gelir ki, bu da Allah’ın affetmeyeceği ŞİRK’tendir, biline…

İblis ve Adamları böylece bu VAHYİ ile (Allah’a söylettirdikleri: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, şeklindeki sözle ki; Allah Kur’an’ın açıklıyor Şeytan da adamlarına vahyeder): KUR’AN’I dolayısıyla Allah’ı İKİNCİ PLANA ATTIRARAK, daha çok Peygamber adına söyledikleri/söylettirdikleri HADİS KÜLLİYATINI BİRİNCİ PLANDA TUTAR OLMUŞLARDIR.

Böylece Kur’an’ı raflara kaldırmışlar, kimse anlayamaz, biz anlayamayız, ancak alimler veya Arapça bilenler anlar diyerek: KUR’AN’DAN UZAKLAŞTIRMIŞLARDIR. (Oysa bugün Arapça konuşan, yazan, anlayan ARAP TOPLUMU bile Kur’an’dan ve Kur’ani yaşamdan uzak ŞİRK BATAKLIĞINDA debelenmektedirler?!

Onun için Kıyamet Günü Hz. Peygamber (sav)’in: BU ANLAMDA ÜMMETİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞI HABER VERİLMİŞTİR?!

image30. (KIYAMET GÜNÜ, içinde yaşadığı kavminden şikayetçi olan)
Rasûl de dedi ki:
“Ey Rabbim!
Gerçekten kavmimden birçokları bu Kur’an’ı sahiplenmedi!”
31. İşte böylece (uyarılara rağmen) her bir peygambere,
suçlulardan birçok saldırgan çıktı.
Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (Furkan Suresi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar