rulet sayi tahmini bahis siteleri

Allah; bir gün gelir düşman olduğumuz kişiyle bizim aramıza bir sevgi koyabilir.

19 Mart 2012, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

Allah; bir zaman aranızın kötü olduğu biri Bana yönelir ve dolayısıyla aranıza bir sevgi koyabilirim, diye hatırlatır.

Biz bunları unuturuz, sanki o insan ile bir daha asla iyi olmayacakmış gibi bağlarımızı tamamen koparırız.

Hatta karşılıklı birbirimize ağır sözler sarfederiz; bu sözlerimiz ile bir daha yüzyüze de bakamayız.

 

Allah’ın adıyla

 

«7. OLA Kİ Allah sizinle,
düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi koyar.
Allah hakkıyla gücü yetendir.
Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
8. Allah iman ettiğiniz için sizinle savaşmamış,
sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten,
onlara adil davranmaktan men etmez.
Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
9. Allah iman ettiğiniz için sizinle savaşan,
sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri
dost/veli edinmekten men eder.
Kim onları veli/dost edinirse,
işte onlar zalimlerin ta kendileridir.» [MÜMTEHİNE SURESİ’nden]

 

«19. Bil ki, Allah’tan başka İlah yoktur;
hem kendinin,
hem de inanmış erkek
ve
inanmış kadınların günahlarının bağışlanmasını dile.
Allah;
gezip dolaştığınız
ve
duracağınız yeri bilir.» [MUHAMMED SURESİ’nden]

 

«3. Rabbine hamd ile,
(yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan olarak),
tesbihte bulun
ve
O’ndan mağfiret/bağışlanma dile!
Çünkü O,
tüm içten tövbeleri/bağışlanma dileklerini kabul edendir.» [NASR SURESİ’nden]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar