rulet sayi tahmini bahis siteleri

Allah bilgi alışverişinde bulunmamızı öğütler

15 Mayıs 2011, Kur'an Çalışmalarımız, Yorum Yok »

Allah;
bilgi alışverişinde bulunmamızı
öğütler.


49-52. ayetlere dikkat edin, insanoğlu neleri tartışmamış ki? Salatı, Abdest vs. bunun yanında lütfen bir düşünün. Daha ne büyük tartışmalar… İşte bugünkü insanlar da tartışma olsun, gerçekler terkedilsin diye Salat’ı, Namaz’ı, Abdest’i gündem yapıyorlar: SALDIRGAN ŞEYTANIN, Saldırgan Adamlarının asli görevi zaten budur, zihin karıştırmaktır.

 

Allah’ın adıyla mealen;

49. DEDİLER Kİ:
“Biz kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra mı?..
Gerçekten biz mi yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz?”
50. De ki: “İster taş olun, ister demir,
51. ya da;
aklınızda imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık olun.”
Diyecekler ki: “Bizi tekrar kim (hayata) döndürebilir?”
De ki: “İlk defa sizi yaratan!”
Başlarını sana alaylı bir şekilde sallayacaklar ve
“O ne zaman?” diyecekler.
De ki: “Belki de pek yakında!”
52. Sizi çağıracağı gün, herşeyi yerli yerince yapan O’nun çağrısına
derhal cevap verirsiniz.
Ve ancak az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.

53. YİNE DE kullarıma söyle:
“En güzel biçimde (bilim/doğru bilgi ile) konuşsunlar.”
Çünkü şeytan tartışmaya dürtükleyerek aralarını bozar.
Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir saldırgan/düşmandır. [İSRA SURESİ’nden]

Allah hakkında bile tartışmaya girişilmiş

15. İŞTE bunun için sen davet et
ve
emrolunduğun gibi dosdoğru hareket et!
Onların hevalarına/boş arzularına/isteklerine uyma!
De ki: “Allah’ın indirdiği/gönderdiği her kitaba inandım!
Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum!
Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.
Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size.
Sizinle aramızda bir çekişme/didişme/benlik davası yok!
Allah hepimizi bir araya toplayacaktır
ve
dönüş O’nun katınadır.”
16. O’nun kabul edilişinin ardından,
Allah hakkında tartışmaya girenlere gelince;
onların delilleri Rableri katında geçersizdir.
Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır. [ŞURA SURESİ’nden]

Munafık ve Müşrik karakterli her insan mutlaka her dönem bir tartışma konusu üretmiştir.

57. ŞİMDİ, ne zaman bir örnek olarak Meryem oğlu anlatılınca,
kavmin hemen ondan ötürü feryat ediyor!
58. Dediler ki: “Bizim ilâhlarımız (tapındığımız melekler mi) daha iyi,
yoksa o mu (İsa mı?)”
Bunu sana ancak tartışmak için misal verdiler.
Doğrusu onlar düşmanlık eden bir topluluktur.
59. O (İsa), ancak kendisine nimet verdiğimiz
ve
İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur!
60. Ve eğer dileseydik/özgür irade vermeseydik,
sizden melekler olur, yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi! [ZUHRUF SURESİ’nden]

Allah; böyle tartışmacı kimseleri kaale/dikkate almamamızı öğütlemektedir ve onlara birşey sormamızı yasaklamaktadır.

21. İŞTE BU YOLLA/böylece onları buldurduk ki,
Allah’ın vadinin gerçek olduğunu
ve
kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saatinin geleceğini
bilsinler.
Hani onlar, işlerini kendi aralarında birbirleriyle tartışıyorlardı:
Bir kısmı; “Onların üzerine bir bina yapın,
Rableri onların durumunu daha iyi bilir” diyorlardı.
Onlar hakkında yapılan tartışmada galip gelenler:
“Biz, mutlaka onların üzerine bir mescit yapacağız” dediler.
22. “Onlar üçtür, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler.
“Beştirler, altıncıları da köpekleridir” diyecekler.
Gayb/bilinmeyen hakkında tahmin yürüterek!
“Yedidirler, sekizincileri de köpekleridir” diyecekler.
De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir.
Onların, kayda değer bir bilgiye sahip olanları çok azdır.
Artık onlar hakkında,
açıkça bilinenler dışında hiç kimse ile tartışmaya girme!
Ve onlar hakkında,
bilgi almak için de hiç kimseye bir soru sorma!” [KEH SURESİ’nden]

Allah; TARTIŞMACI kişilerin tek amacının GERÇEĞİ YALANLA ETKİSİZ KILMAK olduğunu beyan eder.

54. İŞTE BUNUN GİBİ, Biz bu Kur’an’da insanlar için,
her örnekten çeşitli açıklamalar yaptık.
İnsan ise, tartışmaya çok düşkündür.
55. İnsanları,
kendilerine hidayet/yol gösterici kitap/Kur’an geldiği zaman,
inanmaktan
ve
Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey;
öncekilere uygulanan sünnetin/uygulamanın
kendilerine de uygulanması
veya
azabın açıkça karşılarına gelmesini istemeleridir,
(zira kitapta anlatılanlara inanmıyorlar).
56. Biz, elçileri müjdeleyiciler
ve
uyarıcılar olmaktan başka bir maksatla göndermedik!
İnkâr eden kimseler ise,
gerçeği yalanla etkisiz kılmak için mücadele ediyorlar.
Onlar Benim ayetlerimi
ve
uyarıldıkları şeyleri alay konusu edindiler.
57. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde;
onlardan yüz çeviren
ve
ellerinin öne sürdüğünü unutandan daha zalim kim olabilir?
Onlar,
kalplerini (duygusal zekalarını) onu kavramak için işletmiyorlar
ve
kulakları ile de işitmek istemiyorlar.
Dolayısıyla sen onları doğru yola çağırsan bile,
bu halde doğru yola asla gelmiyorlar.
58. (Bununla birlikte) rahmet sahibi, çok bağışlayan Rabbin;
onları kazandıkları şeylerle hemen cezalandıracak olsaydı,
elbette azabı onlar için çabuklaştırırdı.
Fakat onlar için vadedilen bir zaman vardır.
Artık O’ndan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.
59. İşte şu kentler! Zulmeden önceki toplumları yok ettik;
Biz onları yok etmeden önce bir süre vermiştik. [KEHF SURESİ’nden]

Tartışmacı kişilere denilecek söz.

20. Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki:
“Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü
Allah’a teslim ettim.”
Kendilerine kitap verilenlere
ve
(kitap verilmeyen/kitap nedir bilmeyen) ümmilere de ki:
“Siz de İslam’ı kabul ettiniz mi?”
Eğer İslam’a girerlerse hidayete (huzura) ermiş olurlar.
Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak duyurmaktır.
Allah kullarını hakkıyla görendir. [AL-İ İMRAN SURESİ’nden]

3. İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde
Allah hakkında tartışmaya girer
ve
her azgın şeytanın ardına düşer.
4. Şeytan hakkında (Sicil dosyasına);
“Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır
ve
onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır. [HAC SURESİ’nden]

Ve bu ve benzeri ortamlarda bulunuyorsanız, Allah yapmamız gereken tek şeyin orayı acilen terketmek olduğunu syöler. Bu ve benzeri ortamlarda da yapılması gereken, bu gibi insanları acilen listemizden atmak veya grup üyesiysek gruptan ayrılmak.

«68. (BUNDAN BÖYLE) ayetlerimiz hakkında,
lüzumsuzluğa dalan kimseleri gördüğün zaman,
başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir!
Eğer şeytan sana unutturursa;
hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber oturma!» [EN’AM SURESİ’nden]

Hiçkimseye kulak asmadan Allah’ın kitabını anladağınız dilde okuyun;

EMİRLERİ mümkün mertebe yapmaya çalışın.
NEHİYLER’den mümkün mertebe kaçmaya çalışın.
TAVSİYELER’e uymaya çalışın.
KUR’AN’DA VERİLEN BİLGİLERİ öğrenmeye çalışın.

İşte bu kadar kolay değerli arkadaşlarım. Kur’an’ı anlamak o kadar zor birşey değil. İnanın BEN VE BENİM GİBİ İNSANLAR sizin zihninizi karıştırmaktan başka bir işe yaramayız…

Bize kulak asmayın…

En kötü yapılmış bir MEAL bizlerden çok çok iyidir…

Çünkü siz O Meal’i Allah için okuyorsunuz. Kötü niyetli olmadığınız sürece YANLIŞ YAPILMIŞ BİR MEALİ DE OKUSANIZ, Allah size en doğru yolu gösterecek, en doğru bilgiyi aklettirecektir; hiç merak etmeyin. Çünkü O; er-Rahman, alleme’l-Kur’an’dır. O Rahman, Kur’an’ı öğretendir; buyurulur Rahman Suresinde… Yeter ki yalnız O’na yönelin ve güvenin…

Bakın bu ve benzeri TARTIŞMA ve TARTIŞMACI insanlara kulak verdiğiniz sürece YOLDAN ÇIKARSINIZ, YOLDAN SAPARSINIZ ve kolay kolay da DOSDOĞRU YOLA GELEMEZSİNİZ…

Ya da çok sıkıntı çekersiniz. Günleriniz, aylarınız, yıllarınız boşa gider sonra geçen zamana üzülürsünüz…

Oturun evinizde; ailenizle, çoluk çocuğunuzla birlikte KUR’AN MEALİ okuyunuz ve Allah’a sığınınız. O’na dua ediniz. İlminizi ve imanınızı (kavrayışınızı) arttırmasını dua ediniz/talep ediniz…

Ve sonra öğrendiğiniz, kavradığınız ayetleri BİR BAŞKA İNSANLARLA PAYLAŞINIZ…

Bakınız aşağıda size BİR ÖRNEK SURE ÇALIŞMASI vereceğim, kısa bir sure ve İLK İNEN SURE; ALAK SURESİ.

Hüküm Çıkarmada Örnek Bir Çalışma [Alak Suresi-1]

ÖRNEK BİR TOPLUM AYETLERİ UYGULAYARAK İŞTE BÖYLE OLUŞTU-1

Ayet Ayet; Düşünce, Duygu ve Davranışları İyileştirme Sanatı (Kur’an Bir Şifadır, Bizi Ancak Ayetler İyileştirir/Düzeltir…)

“Surelerden Hüküm Çıkarma; Yani, Hayata Uygulamada, Aktarmada Örnek Bir Çalışma: ALAK SURESİ.”

ALAK SURESİNDEN İSTİNBAT EDİLEN (ÇIKARILAN) HÜKÜMLER

A- EMİRLER: (Bunları yapmaya hasta olanlar hariç gücümüz yeter).

1- Ayetleri oku.

2- Sayısız menfaatlere kavuşacağını düşünerek oku.

3- Ayetleri manasıyla anlat.

4- Ayetlere itaat et.

5- Allah’tan kork.

6- Emirleri yapmaktan seni men edenlere boyun eğme.

7- Sadece Yüce Allah’a SECDE et!

8- …………………………………………..- ……

B- NEHİYLER: (Şayet yapıyorsanız, vazgeçiniz, terkediniz).

1- Azgınlaşmış isen terket.

2- Kendini müstağni görüyorsan vazgeç.

3- Ayet anlatana engel oluyorsan vazgeç.

4- Namaz kılana engel oluyorsan vazgeç.

5- Bir başkasının da doğru yolu hatırlatabileceğine ihtimal vermiyorsan bu tutumundan vazgeç.

6- Ayet anlatanlardan yüz çeviriyorsan bu davranışını terket.

7- Yalan söylüyorsan, hatalı işler yapıyorsan bunları terket.

8- …………………………………………..- ……

C- TAVSİYELER:

1- Kalem aracını kullanarak, kağıt üzerine yazarak öğrenmeye çalışınız.

2- …………………………………………..- ……

D- BİLİNMESİ GEREKENLER: (Din hakkında hafıza sıfırlandıktan sonra yazılması ve tefekkür edilmesi gerekenler).

1- Allah Rahman’dır. Allah Rahim’dir.

2- Bu Kur’an-ı Kerim kelimeleri Yüce Allah tarafından gönderilmiştir.

3- Allah emredendir.

4- Allah yaratandır.

7- İnsanlara bilebilme kabiliyetini ve bilemeyecekleri bilgileri Allah vermiştir.

8- İnsanlarda azgınlaşabilme özelliği bulunmaktadır.

9- Azgınlaşma, ayetleri anlamaya çalışmamaktan, kendimizi yeterli görmekten oluşmaktadır.

10- Doğru yolu Kur’an Ayetleri ile Allah bildirmiştir.

11- Allah korkulması gerekendir.

12- Allah yaptıklarımızı görendir.

13- Ayet okumayan, anlamaya yanaşmayan, yalanlayan, yüzçeviren, emirleri yapanları men edenler alınlarının üzerindeki saçlarından (cehenneme) sürükleneceklerdir.

14- Engelleyenler taraftarlarının, müttefiklerinin çokluğuna güvenirler.

15- Allah bu çokluğuna güvenenleri tehdit etmektedir.

16- Allah nehyedendir.

17- Yalnız Allah bizi sevsin, beğensin, hoşnut olsun diye düşünmek ve davranmak lazımdır.

18- Nehiyleri terkederek, emirleri kesinlikle yaparak, tavsiyeleri gücün yettiğince yaparak, bilinmesi gerekenleri hafızana yazarak, Yüce Allah’ın mükafatlarına, ikramlarına doğru yaklaşmak için ilerlemek gerekir.

Not: Manası açıkça anlaşılmayan ayetlere MÜTEŞABİH ayetler denir. Bu ayetlerin bulunmasının sebebi münafıkları tanıtmak içindir. Kim bu ayetlere mana vermeye kalkarsa münafıktır. Anlamadığınız müteşabih ayetlere “İman ettik. Rabbimiz ne kasdettiyse odur. Bunlar imtihan içindir” diye söyleyiniz. Manası açık olan Muhkem ayetlerdir. Bu ayetlerden Alak suresi üzerindeki örnek çalışmada olduğu gibi emirler, nehiyler, tavsiyeler, bilinmesi gerekenleri yazınız. Müteşabih ayetler itikad konusudur. Örnek; Kalem Suresindeki “Nun” ibaresi gibi. Bu konudaki EMİR “Manasını anlamadığın ayetlere iman ettim diyerek geçiniz. Anladığınız ayetleri yaşayınız.” Kur’an’da, Müteşabih kelime ve ayetler %1 civarında, Muhkem ayetler ise %99 civarındadır.

İKİNCİ İNEN SURE, KALEM SURESİ ÖRNEĞİ; yine bu sitemizde mevcuttur.

ÜÇÜNCÜ İNEN SURE, MÜZZEMMİL SURESİ ÖRNEĞİ; yine bu sitemizde mevcuttur.

Bu kadar kolaydır değerli arkadaşlarım. Bütün sureleri böyle çalışın. Evinizde çoluk çocuğunuzla veya ailenizle birlikte veya arkadaşlarınızla birraya geldiğinizde; bir ayeti böyle tahlil edin. Düşünün. Bu ayette Rabbimizin BİR EMRİ mi var, BİR NEHYİ (yasaklaması, kaçınmamız gereken birşey mi emrediyer); BİR TAVSİYESİ mi var, BİLMEMİZ GEREKEN BİR BİLGİ mi var (geçmiş ümmetlerin hayat hikayesinden, gece gündüzün hikmetlerinden, yaratılmış bitkilerinden vs.) diyerek okurken düşünün, birlikte tahlil edin ve herkes ayetlerden ne anladığını birbirine anlatsın; böylece OKUDUKLARINIZ ZİHNİNİZDE YER EDER ve SONRA DA KALBİNİZE İNER okuduğunuz ayetler…

En içten sevgilerimle,
SADIK TÜRKMEN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar