Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi (Meal Tanıtımı)

14 Şubat 2018, Kur'an Mealimiz Hakkında, Videolar (Kur'an ile ilgili), Yorum Yok »

Akıl, Bilim ve Kur’an

İlk Meal ve Tefsir Hz. Peygamber Tarafından Yapıldı

Kur’an’ın bugünkü manalandırması 14 asırlık bir süreç takip etmiştir. Hicri birinci asırdan bugüne kadar her asırda tefsirler yapılmıştır. Hicri birinci asır müfessirleri, Peygamberimizin ayetleri tatbikatları (Sünnet’i) istikametinde kelimelere mana vermişlerdir. Bugünkü Kur’an mealleri de Peygamberimizin Kur’an’ı uygulama biçimi olan Sünnet’ine dayanmıştır. Bu durumda şöyle denebilir: İlk meal ve tefsir Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Peygamberimize dayanmayan meal ve tefsirlere itibar edilmez. Örnek: “Ya eyyühel müddessir, kum fe enzir” (Müddessir: 1-2) bu cümlenin manası ve uygulaması Peygamberimizin yaşadığı dönemde oluşmuştur. Sıra ile nesilden nesile geçerek bugüne gelmiştir. Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi (Meal Tanıtımı)

Kur’an Arapça Metindir

Zihnin en büyük zorluğu çelişkiler içinde bocalamasıdır. Çelişkiler içinde bocalayan zihin çelişkili kararlar verecek, çelişkili davranışlar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle zihne, asıl yol göstermesi gereken bir kitap olması gerekir. Bu yol gösterici, rehber; ancak ve ancak içerisinde çelişki bulunmayan bir kitap olabilir. İçerisinde çelişki bulunmayan kitap hangisidir? Araştırmacılar yeryüzünde mevcut bütün kitapları inceleyerek, içinde çelişki bulunmayan bir kitap bulmaya çalışsınlar. Yaptığımız araştırmaların sonucunda içinde çelişki bulunmayan bir tek kitap bulabildik. Bu kitap ise “Orijinal Arapça Kur’an” ismindeki kitaptır. Kur’an çevirileri/mealleri akla ve bilimsel kanunlara aykırı değilse ve içinde çelişki yoksa istifade edilecek kitaplardır. Ve inancımız odur ki, çevirilerde de çelişki olmamalıdır. Çelişkili bir çeviri, insanların zihnini olumsuz yönde etkiler. (Mealimizin SUNUŞ yazısından alıntıdır) Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi (Meal Tanıtımı)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir