rulet sayi tahmini bahis siteleri

Ahirette affı mümkün olmayan düşünceler nelerdir?

11 Haziran 2011, Çeşitli Görüşlerimiz, Yorum Yok »

AHİRET’TE AFFI MÜMKÜN OLMAYAN DÜŞÜNCELER NELERDİR?

 

Küfür bir düşüncedir.

Şirk bir düşüncedir.

Münafıklık bir düşüncedir.

Ve bunların affı yoktur. Cezaları da ebedi, sonsuz cehennemdir.

Çoğu zaman suç ile isyan birbirine karıştırılır. Bir cinayet, bir zina, bir hırsızlık, bir iftira, bir uyuşturucu kullanmak evrensel suçtur. Allah katında affı mümkündür. Küfür, şirk ve münafıklık suç değil, isyan sayılmaktadır.

Bir kişi düşünün. Evinize geliyor. Ev benim diyor. Size ait herşey benim diyor. Adeta siz yoksunuz. Ben senin yerine varım diyor. Dediğinize yanlış diyor. Yaptıklarından pişmanlık duymuyor. Sonsuz yaşasanız, size sonsuza kadar böylece davranıyor. Siz olsanız o kişiyi ne yaparsınız?

Kafir, müşrik, münafık olmayanlar; kafirlerin, müşriklerin, münafıkların psikolojilerini nereden bilsinler? Ama önceden bu düşüncede olup, tevbe ederek Allah’a teslim olanlar müstesna! Yine de Kur’an’da bütün bunların özellikleri haber verilmektedir!..

İnsanların başlarına gelen kötülükler, kendi düşünceleri ve kendi fiilleri dolayısıyladır. Allah onları zorla küfre, şirke, münafıklığa itmedi. Kendileri hür iradeye sahiptir. Hür iradelerini özgürce kullanıyorlar.

Her insan küfre, şirke, münafıklığa düşebilir.

Küfür: İnsanı küfre götüren bir düşüncenin doğru olduğunu kabul etmektir.

 

İNSANI KÜFRE GÖTÜREN DÜŞÜNCELER

1- Allah, Melekler, Kitaplar, Resuller, Ahiret yoktur düşüncesi.

2- İnsan, fiillerinden sorumlu değildir düşüncesi.

3- Kur’an’da hata, yanlış vardır düşüncesi.

4- Kur’an insanların insanlara karşı haklarını (yani Hukuk hükümlerini) içermez düşüncesi.

5- Kur’an’ı anlayamayız düşüncesi.

6- Kur’an’ı veya çevirilerini okumak gerekmez düşüncesi.

Bu altı maddeye iyi dikkat ederseniz, bu maddelerin açılımlarından hareket ederek, insanı küfre götürecek diğer detay düşünceleri bulursunuz.

 

ŞİRK NEDİR?

Şirk: Allah’ın isimlerinin fonksiyonlarını ve Allah’ın fiillerini bir kula vermek, Allah’ın zatında, isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde, kudretinde iradesinde, haklarında ortaklık iddia etmektir.

 

İNSANI ŞİRKE GÖTÜREN DÜŞÜNCELERE ÖRNEKLER

Peygamber dahi olsa, ceseden ölmüş birisinin, dünyadaki olayları görür olduğunu, dünyadaki konuşmaları işitir olduğunu zannetmek. (Allah’ın Basir ve Semi sıfatlarına ortaklık iddiası.) Ölmüş insanları yardıma çağırmak. Nazar boncuğundan, ölülerden yardım beklemek. Allah’a ruh demek. Geleceği tahmin değil, bildiğini iddia etmek. şeyhin her duasının kabul olacağını iddia etmek. Keramet göstereceğini ileri sürmek. Allah’ın kendisine vahiy indirdiğini ileri sürerek halkı aldatmak. (Peygamberler müstesnadır). Kur’an’ın geneline zıt düşünceleri, doğru sanmak. Allah’ın isimleri ve isimlerinin icraatları konusunda çelişki arzeden düşünceler taşımak. (Örneğin insanda da ilahi sıfatlar var demek ŞİRK’tir).

 

MÜNAFIKLIK NEDİR?

Münafıklık; bazen inanıp, bazen inkâr etmektir.

|

____________________________________
Kaynak: Hukuk Usûlü ve Sünnet; Birinci Baskı Nisan 2012, İstanbul.

http://kitap-ekitap.com/product.php?id_product=14

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar