rulet sayi tahmini bahis siteleri

6. Tanıtım Kartı: Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm

03 Ağustos 2011, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

TURK YÖNET ~ KAMULAŞTIMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

 

 

 

 

 http://www.turkyaz.com
(Lütfen siteyi daha detaylı incelemek için giriş yapınız.)

 

Kamulaştırma

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.

 

Kentsel Dönüşüm

Bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesidir.

 

TURK YÖNET Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm

 • Kentsel dönüşümler proje bazlı takip edildiği için girişler ve kayıtlar ilgili proje altında tutulur böylece kurum birden fazla proje takip ediyor ise gereksiz bilgi girişleri ve kayıt karmaşası önlenerek projeler belli bir düzen içerisinde yönetilir.
 • Farklı projeler farklı kişiler tarafından takip edildiği için projeler şifrelenerek yetkisiz kullanıcıların projeye müdahalesi önlenmiş olur.
 • Proje kapsamındaki alan üzerinde bulunan tüm sahiplikler tespit edilip projenin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan tüm bilgiler kayıt altına alınır. Bu bilgiler;
 • Proje Bilgileri
  • Projenin tipi (Kamulaştırma, kentsel dönüşüm)
  • Proje için ayrılan bütçe gideri
  • Proje başladıktan sonra resmi yazışmaların yapılacağı kurumlar
  • Proje alanının imarlı, tapulu ve tapu tahsisli olma durumuna göre birim m² fiyatları
  • Hak sahiplerine yapılacak olan taksitlendirme bilgileri
  • Verilecek kira yardımı tutarı
  • Projeyi takip eden komisyon üyeleri, başkan, müdür, şef gibi kadro bilgileri
  • Projenin dayandığı yasalar ve meclis kararları

 

 • Parsel Bilgileri
  • Projenin gerçekleştirileceği alanın ada, parsel, pafta bilgileri
  • Toplam yüzölçümü
  • Mevcut alan kapsamındaki sahiplik adedi, sahiplik m²’si
  • Çözülen sahiplik adedi, çözülen sahiplik m²’si

 

 • Hak sahibi bilgileri
  • Hak sahiplerinin kimlik bilgileri
  • Hak sahibinin sahip olduğu alan ve yapı bilgileri (adası, parseli, yüzölçümü, yapının tipi, yaşı, yıpranma oranı, varsa arsa üzerindeki ağaçları vs…)
  • Hak sahibi ile hukuki bir problem yaşanıyorsa mahkeme, yargıtay ve bilirkişi bilgileri
  • Hak sahibinin hisse bilgileri
 • Girilen sahiplik verileri sonucunda arsa, enkaz ve levazım bedeli hesaplanarak hak sahibinin hak ettiği toplam tutar belirlenir. Tüm hesaplamalar program tarafından otomatik olarak yapıldığı için hata oranı en aza indirgenmiştir.
 • Resmi kurumlarla, kurum içi birimler arası ve hak sahibi ile olan yazışmalar otomatik olarak program tarafından üretildiği için kullanıcıyı sabit bilgileri defalarca girme zahmetinden kurtarmaktadır.
 • Hak sahipleri ile anlaşmaya oturulacak ve her aşamanın ayrı ayrı kaydedildiği dijital bir çözüm masası mevcut olup çözümler aşama aşama incelenebilmektedir.
 • Hak sahibinin çözümü kabul etmediği durumlarda tek tuşla bütün işlemler sıfırlanıp çok fazla zaman kaybı olmadan ve kullanıcıyı yormadan yeniden bir uzlaşma sağlanabilir.
 • Projeler haritalara bağlanarak veriler haritalara işlenir böylece konumsal bilgiler dijital ortamlara aktarılarak bilgilerin toplanması, işlenmesi ve görsel olarak sunum ortamı sağlanmış olur.
 • Uzlaşma sağlanmış olan sahiplikler ve detayları ayrı bir sayfada görüntülenmek suretiyle sorgu kullanılmadan  çözüm listesine ulaşılabilmektedir.
 • Yapılan çalışmalar sonrasında hak sahipleri ile çok kısa sürede (1 dakika gibi) uzlaşma sağlanabildiği kanıtlanmıştır.
 • Genel olarak tüm projeyi özetleyen ve her işlem sonrasında kendini güncelleyen özet listesi sayesinde projeyi takip eden personeller kendilerine yöneltilen sorulara anında cevap verebilme rahatlığına kavuşmuş olurlar.
 • Proje kapsamında istenilen tüm alanlar kullanılarak istenilen formatlarda analiz, grafik, rapor oluşturulabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar