rulet sayi tahmini bahis siteleri

4. Tanıtım Kartı: Arşiv Yönetim Sistemi

03 Ağustos 2011, Hidâyet Rehberimiz Ayetler, Yorum Yok »

TURK YÖNET ~ ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ


Arşiv Yönetim Sistemi

http://www.turkyaz.com
(Lütfen siteyi daha detaylı incelemek için giriş yapınız.)

 

Arşivler, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve faaliyetleri sonucu ürettikleri bilgi ve belgelerden oluşmaktadır. Belgeler günümüze kadar kağıt olarak dosyalanmak suretiyle arşiv sistemi oluşmuş ancak arşiv karmaşası önlenememiştir. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bilgi ve belgelerin elektronik ortamlarda üretilerek iletilmesine ve saklanmasına imkan vermektedir. Elektronik ortamlarda üretilen belgeler, 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik  İmza Kanunu” ile hukuken de kabul görür hale gelmiş, dijital ortamlarda üretilen belgeler de kağıt belgeler gibi kabul edilmiştir.

 

TURK YÖNET Arşiv Yönetim Sistemi

  • Dijital arşiv sistemi ile kurumsal hafıza güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilir.
  • Geçmiş yılların fiziksel arşivi taranarak dijital ortama aktarılır böylece yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, hayvan ve haşarat tahripleri gibi elde olmayan sebeplerden dolayı birim, kurum, devlet ve kamuyu ilgilendiren bilgi ve belge kayıpları önlenmiş olur.
  • Evraklar istenilen formatlarda (jpeg, pdf, tif, bmp…vs) taranabilmektedir. Ancak program en düşük resim formatı olan jpeg formatını kullanarak bilgisayar kapasitesini en ekonomik şekilde değerlendirmektedir.
  • Halihazırda kullanılmakta olan kağıt iş akışıyla uyumlu bir sistem oluşturulmuştur.
  • Çoklu sunucu desteği ile farklı sunucularda farklı birimlerin arşivlerini depolayarak kullanıcılara hızlı ve etkin kullanım hizmeti sunar.
  • Veri bütünlüğü tamamen sunucu tarafından sağlanarak kullanıcı tarafından kötüye kullanım riskleri ortadan kaldırılmıştır.
  • Program tüm resim formatlarını tanıdığı ve dışarıdan her türlü veri aktarımına olanak sağladığı için varsa kurumun atıl bir arşivi program sayesinde kullanılır hale getirilebilir.
  • Taranmış, bilgileri girilmiş evrakların arşiv sistemine kaydedilmesiyle işlem tamamlanmış olur.
  • Kurumun dijital arşive geçiş süreci istenirse profesyonel TURKYAZ ekibi tarafından kolay ve sorunsuz olarak kısa sürelerde gerçekleşir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar